Дата: 27.11.2007 Касае: Други
Вх. номер: 14467 Вид: Молба
Подател: Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: гр.Варна бул."Владислав Варненчик"№133 бл.40 вх.А ап.43
Относно: Изпълнителен лист по ах.д.№4879/2007г.на ВАС-5 чл.с-в
ВАС Дело: Посока: Пето отделение
Регистрирал: Малина Паунова
Резолюция: Да се издаде изпъл. лист .
Разпореждане: