Новина: : Морската градина - общинска или държавна и в какви граници
(Категория: Местна власт)
Публикувано от redaktor
05.03.2010 - 23:11:30


Адм. дело 1702 /2010 г., АдСВ, XXV състав

Заявление вх.№ ДУ-10-9907-3 от 25.02.2010 г. до Областния управител на Варна  
Писмо изх.№ ДУ-10-9907-3 (1) от 10.03.2010 г.
Уточнение от 15.04.2010 г. 
Решение от 29.04.2010 г. по заявлението 

Жалба бланкетна от 26.05.2010 г.  
Протокол от 03.06.2010 г. за избор на докладчик
Разпореждане от 08.06.2010 г.
Уточняваща молба от 18.06.2010 г. 
Разпореждане от 28.06.2010 г. 
Писмо от 12.07.2010 г.
Разпореждане от 12.07.2010 г.
Молба
от 13.07.2010 г. от арх. Калина Павлова

Определение 3576 от 13.07.2010 г. по адм. дело 1702 /2010 г. на АдСВ 
Частна жалба бланкетна от 23.07.2010 г. 
Заявление вх.№ РД-10-94-К (49) 25.02.2010 г. по описа на Община Варна   Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАНовина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.95 )