Новина: : Заявление до кмета за условията за провеждането на конкурс за главен архитект на Община Варна
(Категория: Местна власт)
Публикувано от redaktor
05.03.2010 - 21:17:05


Заявление вх.№ РД-10-94-Ю (14) 05.03.2010 г. по описа на Община Варна   
Решение от 19.03.2010 г. за предоставяне на достъп до информация 
Протокол от 30.03.2010 г. за предостявяне на достъпа до информация 
Становище с отговорите на въпросите в заявлението 

Заповед № 0257 /12.02.2010 г. за назначаване на комисия за провеждане на конкурса 
Протокол от 17.02.2010 г. за одобряване на изискванията за решаване на теста    
Протокол от 05.03.2010 г. за определяне на въпросите за провеждане на интервю  
Протокол от 05.03.2010 г. за формиране на общ резултат от проведеното интервю 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

ВИЖ ОЩЕ:
Възражение от 19.03.2010 г. относно съществени нарушения при провеждането на конкурса за длъжността главен архитект на Община Варна  
Интервю във ВЛАСТТА.КОМ на 05.03.2010 г. с арх. Калина Павлова и арх. Георги Минчев под заглавие: "Изборът на главен архитект на община Варна белязан със скандал" 
Отговор на кмета на възражението от 29.03.2010 г.  

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Адм. дело 855 /2010 г. по описа на АдСВ, XXXIII състав
Жалба бланкетна от 19.03.2010 г. срешу Заповед № 0257 от 12.02.2010 г., с която кметът  на Община Варна е определил председателя на Камарата на архитектите в България, Колегия Варна, арх. Георги Минчев за член на Конкурсната комисия за провеждането на конкурс за длъжността главен архитект.
Становище по жалбата от кмета от 01.04.2010 г.   
Уточняваща молба от кмета от 21.04.2010 г.
Уточняваща молба от жалбоподателя от 23.04.2010 г.
Определение от 27.04.2010 г. за прекратяване на делото в АдСВ.    
Частна жалба от 17.05.2010 г. срещу определението за прекратяване на делото.   
Определение 9303 /05.07.2010 г. по адм. дело 8228 /2010 г. на ВАС. 


Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАНовина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.94 )