Новина: : Заявление по ЗДОИ за работното време на Окръжна прокуратура с граждани и адвокати
(Категория: Съдебна власт)
Публикувано от redaktor
11.01.2010 - 23:33:58

Адм. дело № 367 /2010 г. на АдСВ 
Заявлението е регистрирано с вх.№  А16 /11.01.2010 г. 
Жалба  вх.№ А-16 /29.01.2010 г. срещу мълчаливия отказ по заявлението
Протокол от с.з. на 22.03.2010 г.    
Решение от № 718 /07.04.2010 г. по адм. дело  № 367 /2010 г. на АдСВ
Молба от 10.05.2010 г. до АдСВ за изпълнителен лист по делото
Изпълнителен лист изх.№ 2530 /11.05.2010 г.
Уведомително писмо изх.№ А-16 /10/12.05.2010 г. от ВОП
Молба от 17.05.2010 г. до ВОП за изплащане на сумата по изпълнителния лист 
Уведомително писмо изх.№ А-16 /10/02.06.2010 г. от ВОП  

Адм. дело № 2495 /2010 г. на АдСВ 
Искане вх.№ 15624 /29.07.2010 г. по описа на АдСВ за налагане на глоба на Окръжния прокурор за неизпълнение на съд. решение по адм. дело № 367 /2010 г. на АдСВ  
Становище изх.№ А-16 (10) 11.08.2010 г. от Радослав Лазаров, заместник окръжен прокурор, и.д. Окръжен прокурор на ВОП   
                 Приложения към становището:
                 Заповед №279 /28.07.2010 г. на ВАП 
                 Заповед № 45 /03.02.2010 г. на ВОП  
                 Писмо А-16 /10 от 12.05.2010 г. от ВОП
                 График на дежурствата на прокурори от ВОП 
Разпореждане от 07.09.2010 г., с което Т. Косева оставя искането без уважение 

Историята е следната:
На варненските юристи е известно, че дълго време деловодството на ВОП обслужваше граждани и адвокати от 9.00 до 11,00 ч. и от 13,00 до 15,30 ч. По този повод СОПА подаде до ВОП заявление със следния въпрос: 

На какво основание обявеното работно време на деловодството на ВОП с граждани и адвокати се различава от определеното в чл.100 на ПОДАПРБ от 8,30 до 17,00 ч. с половин час обедна почивка?

ВОП не отговори на заявлението. СОПА обжалва мълчаливия отказ и спечели делото. Тогава окръжният прокурор  Владимир Чавдаров информира председателя на сдружението, че работното време на съдебната администрация във ВОП е от 8.30 до 12,00 ч. и от 12,30 до 17,00 ч. Т.е., че е нормално.
Интересното и полезното е, че още на третия ден след подаването на жалбата, съкратеното работно време изчезна от гишето на деловодството. По-късно заместник-окръжният прокурор Радослав Лазаров представи пред съда заблуждаващо становище, в което направо отрича работното време да е било различно... А прокурорите може би най-добре трябва да знаят, че писменото потвърждаване на неистина пред съда съгласно чл.290а от НК се наказва с лишаване от свобода до три години! 
Най-интересното и куриозното е, че сега ръководството на ВОП отрича напълно съществуването на СОПА - страната, която е подала заявлението по ЗДОИ, осъдила ги е заради мълчаливия им отказ и им е представила изпълнителен лист
Очакваме в най-скоро време ВОП да се произнесе още по-обективно и по казуса „Алея първа” в Морската градина на Варна.

Юлиян Чолаков, СОПА
23.09.2010 г. 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Оше заявления до ВОП:
 
Заявление вх.№ 3265 /10 от 30.09.2010 г. до ВОП относно преписката за "Алея първа"  
Отговор от 05.10.2010 г.   

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Заявление вх.№ 3266 /10 от 30.09.2010 г. относно работното време на деловодството на ВОП с граждани и адвокати за периода от 1 януари 2009 г. до 2 февруари 2010 г. 
Отговор от 01.10.2010 г. - 1, 2, 3 Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАНовина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.91 )