Новина: : Заявление по ЗДОИ до кмета за документите по назначаване на главен архитект и ЕСУТ
(Категория: Местна власт)
Публикувано от redaktor
06.01.2010 - 19:55:27

Заявлението
- от 18.12.2009 г.  

Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАНовина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.88 )