Новина: : Алея първа: Сигнал до инспектората към ВСС за нарушение в Административен съд - Варна
(Категория: Съдебна власт)
Публикувано от redaktor
04.12.2009 - 21:06:30
Сигналът   - изпратен по пощата на 04.12.2009 г.

Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
Новина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.85 )