Новина: : Когато фактите говорят, Тинка Косева поне да се извини
(Категория: Съдебна власт)
Публикувано от redaktor
01.12.2009 - 00:19:27Публична тайна е, че внедреният от ВСС софтуер за избор на съдия-докладчик по реда на постъпването на преписките в съда е лесен за манипулиране и това се прави ежедневно. Но според председателя на Административен съд - Варна Тинка Косева софтуерът нямало как да бъде манипулиран, което било демонстрирано и пред журналисти на 16 ноември т. г. на Деня на отворените врати, т.е. на брифинг.

Всъщност това не е вярно. Демонстрирано е, че софтуерът може да работи и правилно и нищо повече. Твърдението, че нещо не съществува или е невъзможно, в логиката и правото се нарича твърдение на отрицателен факт. Неделикатно е да се напомня на председател на съд, че да се доказва отрицателен факт е алогично и невъзможно. Но и председател на съд да демонстрира как „няма как” нещо да бъде манипулирано, е алогично, подвеждащо и обидно за подценената публика.

За председателя на съда не е проблем да пропусне една или няколко преписки, за да дойде редът на подходящия докладчик, което е удобен метод за манипулиране на софтуера. От многобройните ни дела разполагаме със собствена статистика, че в отговорни случаи софтуерът най-често избира Борислав Милачков и Кремена Данаилова.

Друг е въпросът, че с дейността си “Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията” (СОПА) наистина оказва постоянен натиск, но не само по делото за оспорване заповедта на Областния управител за продажбата на 122 дка имоти от Морската градина и върху председателя на Административен съд – Варна, и върху съдиите в този съд, а върху цялото правосъдие, за да се оптимизира то в посока зачитане върховенството на закона. Затова възприемаме като покана обяснението на Тинка Косева, че председателят на съда си има приемни дни, в които гражданските организации и юристите могат да отидат със своите въпроси в съда и ще се отзовем на тази покана.

Хронология на нарушението:
10.11.2009 г. - жалбата е постъпила в съда с вх.№ 20668 /10.11.2009 г.
11.11.2009 г. – с разпореждане на Т. Косева е образувано ЧАД 2943 /2009 г. по неподаваната от жалбоподателите молба с вх.№ 20745 /11.11.2009 г.
13.11.2009 г. – с вх.№ 21066 /13.11.2009 г. е регистрирана молба за бавност.
16.11.2009 г. – образувано е АД 2977 /2009 г. по жалбата с вх.№ 20668 / 10.11.2009 г.  

Юлиян Чолаков,
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията  


Допълнителни обяснения 
Съдът има задължение да образува административно дело (АД) по постъпилата жалба, за което определя съдия докладчик по реда на постъпването на преписките в съда.
Съдът има право, но не и задължение, да образува частно (отделно) административно дело (ЧАД) по процедурно искане от същата жалба, по което следва да се произнесе с определение или разпореждане. Редът за образуване на ЧАД по процедурно искане от основната жалба не е регламентиран в нормативен акт. 
Съдът няма право да образува АД, нито ЧАД по искане, каквото не е правено, както е постъпил при образуването на ЧАД 2943 /2009 г.
Съдът няма право да размества реда на постъпването на преписките в съда при образуването на АД, както е постъпил при образуването на АД 2977 /2009 г.


Виж още:

http://sopa.bg/news.php?extend.83
и
http://pozvanete.bg/news.php?id=63158&lpa=0Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА   Новина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.84 )