Новина: : Алея Първа: Има ли решение на МС за преактуване на земята от изключителна в частна държавна собственост
(Категория: Изпълнителна власт)
Публикувано от redaktor
27.11.2009 - 08:59:11


Заявлението
- от 27.11.2009 г.  
Приложения:
1, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Отговор на МС  от 14.12.2009 г.   Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАНовина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.81 )