Новина: : Сигнал до Омбудсмана за сезиране на КС за противоконституционност на чл.6 от ЗУЧК
(Категория: Други)
Публикувано от redaktor
25.09.2009 - 20:08:06
Сигналът е изпратен по пощата на 25.09.2009 г.

Съгласно чл.18 ал.1 от Конституцията крайбрежната плажна ивица е изключителна държавна собственост. Твърдението в чл.6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), че само част от крайбрежната плажна ивица са плажове, но липсата на определяне кои части от нея не са плажове, създава предпоставки за деактуване на части от крайбрежната плажна ивица като публична държавна собственост, актуването й като частна такава и извършването на разпоредителни сделки с нея, какъвто е случаят с продажбата на 122 дка от Морската градина и крайбрежната ивица на Варна от държавата на “Холдинг Варна А” АД с договор от 15.06.2009 г.
 
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА


Новина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.69 )