Новина: : Актове на Общински съвет - Варна
(Категория: Местна власт)
Публикувано от redaktor
23.09.2009 - 10:58:59
Свързани с бившия градски стадион "Юрий Гагарин"  

 
Устав на "Спортен комплекс Варна" АД, приет на 14.05.2005 г.   
[PDF - 1286K  

Извадка от Протокол № 27 от заседание на Общински съвет - Варна, проведено на 04.05.2005 г.
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА


Новина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.68 )