Новина: : Сигнал до Главния инспекторат при МС да глоби Областния управител на Варна Данчо Симеонов
(Категория: Изпълнителна власт)
Публикувано от redaktor
11.09.2009 - 10:57:41


за
три нарушения на АПК - неизпращане в срок на жалба до съда, неуведомяване на страната за това и отказване на достъп на страната до административната препискаСигналът от 11.09.2009 г.
   
Отговор от МС изх.№ 18-00-111 /18.09.2009 г., от който е видно, че на основание чл.112 от АПК сигналът е препратен на областния управител Данчо Симеонов, може би за да се глоби сам.  

Прочети още - за заявлението вх.№ РД-09-9400-721 от 24.07.2009 г. от СОПА и ОГС  и цялата преписка Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА


Новина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.65 )