Новина: : РИЛА: Жалба срещу разрешение за ползване на лифта х.Пионерска” - х. Рилски езера
(Категория: Местна власт)
Публикувано от redaktor
04.06.2009 - 14:50:25

издадено на 01.04.2009 г. от Заместник-началника на ДНСК инж. Георги Даракчиев  
Жалбата
- вх. №
РД-2678 /03.06.2009 г. по описа на ДНСК   

Молба вх.№ 10645 /11.06.2009 г. до АССГ за служебно изискване от ДНСК на преписката с жалбата    

Сигнал от 19.06.2009 г. с искане за налагане глоба на началника на ДНСК
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
Новина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.51 )