Новина: : Присъединяване към жалбата срещу изсичането на дърветата на ул. "Цар Симеон I" в Бургас
(Категория: Местна власт)
Публикувано от redaktor
29.05.2009 - 19:27:48

и искане за конституиране за ответник по делото Кмета на община Бургас 

Делото е № 479 /2009 г. по описа на Административен съд Бургас, насрочено е за 17.06.2009 г. от 15:00 часа.  Оспорва се Заповед № 3130 /19.11.2008 г. на Кмета на община Бургас, протокол от 25.11.2008 г. и разрешение за изсичането от 10.03.2009 г.
Жалба     
Заповед № 3130 /19.11.2008 г.   
Протокол на комисията от 25.11.2008 г.   
Разрешение от 10.03.2009 г.  
Оспорване на доказателства от 10.03.2009 г.    

Протокол от с.з. на 20.05.2009 г.

Молба за присъединяване вх.№ 3662 /27.05.2009 г. 

Разпореждане с указание за мотивиране на правен интерес и представяне на 152 преписа от молбата за присъединяване.  

Молба уточняваща с приложени 152 преписа.  


Протокол от с.з на 17.06.2009 г. в АдСБ с определение за недопускане присъединяването на СОПА 

Частна жалба от 24.06.2009 г. 
Адм. дело № 11395 /2009 на ВАС, образувано на 04.09.2009 г., насрочено за 19.01.2010 г.   
 
Протокол от с.з на 08.07.2009 г. в АдСБ    


Протокол от с.з на 09.09.2009 г. в АдСБ    

Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАНовина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.50 )