Новина: : Сигнал с искане областният управител да глоби кмета на Община Варна
(Категория: Местна власт)
Публикувано от redaktor
08.05.2009 - 13:44:42

за бавене на жалба срещу мълчалив отказ по ЗДОИ за Общия устройствен план на Община Варна


Сигналът - вх.№ РД-09-9400-458 /07.05.2009 г. по описа на Областна администрация - Варна
Жалбата - вх.№ РД-9-9907(24) /21.04.2009 г. по описа на Община Варна.  
Всички документи  по преписката. 
 


Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАНовина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.44 )