Новина: : РИЛА: Жалба срещу отказ на кмета на Община Сапарева баня да издаде заповед
(Категория: Местна власт)
Публикувано от redaktor
04.06.2009 - 14:49:25

за спиране експлоатацията и премахване на седалковия лифт хижа “Пионерска” – хижа “Рилски езера"

Адм. дело
№ 321 /2009 г.
по описа на
Административен съд Кюстендил,
насрочено за 10.07.2009 г. от 11,30 часа 
Искане вх.№ 1392 /21.04.2009 г.
по описа на Община Сапарева баня [PDF текст]


Отказ изх.№ 1392 /07.05.2009 г. 

ЖАЛБА  до Административен съд Кюстендил  

Протокол от с.з. на 10.07.2009 г. от 11,30 часа   
Протокол от с.з. на хх.хх.2009 г. от хх,хх часа  

Определение № 812 от 30.11.2009 г. за прекратяване на делото   

Частна жалба от 30.12.2009 г. срещу определение № 812 от 30.11.2009 г. 

 
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА


Новина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.41 )