Новина: : Заявление по ЗДОИ до МДААР
(Категория: Изпълнителна власт)
Публикувано от redaktor
07.04.2009 - 00:08:12


относно лицата, определени да съставят АУАН и издават НП за нарушения по чл.302, 303 и 305 от АПК 
 


Заявление от 05.06.2007 г.

Молба от 03.07.2007 г.

Отговор изх. № 28-00-9 /11.07.2008 г. 

Заповед № РД-1 от 17.01.2007 г.

Заповед № РД-2 от 17.01.2007 г.
    

Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА


Новина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.37 )