Новина: : Заявления по ЗДОИ до Варненска районна прокуратура
(Категория: Съдебна власт)
Публикувано от redaktor
02.04.2009 - 00:21:39
Заявление от 30.09.2010 г. - т.6. - работно време на деловодството на ВРП
Отговор от 08.10.2010 г.

Заявление от 12.05.2008 г. - работно време на деловодството на ВРП
Отговор от 17.05.2008 г.


Адм. дело № 433 /2005 г. на Варненски окръжен съд, админ. отделение

Съдия Анелия Цветкова    


Заявление от 01.04.2004 г. до ВРП по ЗДОИ - такси за фотокопия
Жалба от 28.04.2004 г. срещу мълчалив отказ на ВРП
Съдебно решение от 06.04.2006 г. 
Отговор от 15.11.2006 г. на заявлението  Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАНовина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.32 )