Новина: : Референдум „За зелен Младост“ - дело в АССГ
(Категория: Местна власт)
Публикувано от redaktor
19.10.2017 - 11:15:30
Административно дело № 5022 /2017г. на АССГ, IV к.с. 
С.з. на 20.10.2017г. от 9:30ч., 08.12.2017г. от 9:30ч., 09.02.2018г. от 13:30ч., 11.05.2018г. 09:30ч., пренаср. 11.05.2018г. 13:30ч., отл. и наср. 08.06.2018г. 09:30ч., пренаср. 28.09.2018г. 09:30ч., обявено за решаване


Жалба от 11.05.2017г. на ИК
„За зелен Младост“ срещу Решение №151 от 06.04.2017г. на Столичния общински съвет 
      Протокол от 17.02.2017г. за проверката на подписката от ГД „ГРАО“
Молба от 01.06.2017г. от ИК за издаване на съдебно удостоверение
      Съдебно удостоверение от 08.06.2017г., издадено по молбата на ИК от 01.06.2017г. 
      Писмо - отговор изх.№ 92-00-386 (1) от 19.10.2017г. на МРРБ с данни, предоставени по силата на съдебното удостоверение от 08.06.2017г.

Молба от 16.06.2017г. за конституиране на СОПА като заинтересована страна
      Съдебно удостоверение изх.№ 11875 от 23.12.2016г. по фирм.д. № 252/2007г. на ВОС (актуално състояние на СОПА) 
      Разпореждане от 22.06.2017г. с указания и призовка за СОПА за участие като заинтересована страна 
Отговор (становище) от 06.07.2017г. от СОПА по жалбата на ИК, с приложения:
      Съдебно удостоверение изх.№ 3782 от 31.08.2016г., издадено по адм. дело № 1540 /2016г. на АдСВ   
      Писмо - отговор изх.№ 92-00-414 от 10.09.2016г. на МРРБ с данни, предоставени по силата на съдебното удостоверение от 31.08.2016г.

Становище на СОПА за с.з. на 20.10.2017г. с приложения:
      1. Писмо - отговор изх.№ 92-00-386 (1) от 19.10.2017г. на МРРБ с данни, предоставени по силата на съдебно удостоверение от 08.06.2017г., издадено по настоящото адм.д. № 5022/2017г. на АССГ. От него е видно, че МРРБ разполага с технически и приложни програмни средства, с които в периода от 10 до 17 февруари 2017г. е извършила проверка по критерии, които са били валидни към 12.12.2016г. – отминалата дата на вписването на предложението в регистъра   
      2. Писмо-отговор изх.№ 92-00-423 от 11.10.2017г. на МРРБ с данни, предоставени по силата на съдебното удостоверение от 21.09.2017г., издадено по адм. дело № 11681/2016г. на ВАС. От него е видно, че в МРРБ няма методика (алгоритъм) за проверка на подписки по критерии, които са били валидни към определена отминала задна дата. 
      3. Съдебно удостоверение от 21.09.2017г., издадено по адм. дело № 11681/2016г. на ВАС
      4. Заявление за ДОИ до ЦИК, вх.№ МИ-23-3 от 03.07.2017г., с въпрос коя институция, извършва ли някой проверка за 6 месечна уседалост при произвеждането на местни избори и референдуми; 
           Отговор изх.№ МИ-23-4 от 13.07.2017г., според който ЦИК не знае коя институция извършва проверката за 6 месечна уседналост, но знае нейното местонахождение и препраща заявлението на МВР, МП, Община Стара Загора и Община Варна;
           Писмо от 25.07.2017г., с което МП препраща заявлението от ЦИК на МВР, Община Стара Загора и Община Варна;
           Писмо от 31.07.2017г., с което МВР препраща заявлението от ЦИК на МРРБ.
           Писмо от 31.07.2017г. от Община Стара Загора;
           Решение ДОИ17000115ВН_004ВН от 31.07.2017г. на Община Варна по препратеното от ЦИК заявление; справка ДОИ17000115ВН_005ВН от 01.08.2017г.; писмо ДОИ17000115ВН_008ВН от 08.08.2017г., с което Община Варна препраща заявлението от ЦИК на МРРБ;  
           Решение ДОИ17000115ВН_009ВН от 10.08.2017г. на Община Варна по заявлението, препратено от МП;  
           Писмо-отговор изх.№ 94-00-81 от 10.08.2017г. на МРРБ, според което проверката по чл.396 от Изборния кодекс се извършва от МВР и МП по искане на общинските администрации;        
           Писмо от 16.08.2017г., с което МВР препраща препратеното от ЦИК и МП заявление на МРРБ;
           Писмо-отговор изх.№ 94-00-84 от 21.08.2017г. на МРРБ, според което проверката по чл.396 от Изборния кодекс се извършва от МВР и МП по искане на общинските администрации, но МРРБ не знае дали те изпълняват задължението си;
           Писмо-отговор изх.№ 94-00-91 от 24.08.2017г. на МРРБ, според което проверката по чл.396 от Изборния кодекс се извършва от МВР и МП по искане на общинските администрации, но МРРБ не знае дали те изпълняват задължението си.

Протокол от с.з. на 20.10.2017г. от 9:30 часа.
Молба от 23.10.2017г. от ИК за назначаване на СТЕ - чрез адвокат Димитър Божилов
Молба от 04.11.2017г. от СОПА за произнасяне по доказателствените искания, становище по отговорите на МРРБ, служебно изискване на данните, непредоствени по силата на съдебното удостоверение и налагане на глоба по реда на чл.405 от ЗСВ
Молба от 20.11.2017г. от СОПА за определяне на срок при бавност
Определение № 8084 от 21.11.2017г., с което съдът заличава СОПА като заинтересована страна и назначава СТЕ
Молба от 27.11.2017г. от СОПА относно изпращане на молбата за бавност от 20.11.2017г. на ВАС 
Частна жалба от 28.11.2017г. от СОПА срещу определение №  8084 от 21.11.2017г. в частта, с която СОПА е заличено от списъка на страните по делото
Молба от 04.12.2017г. от ИК относно произнасяне на съда по доказателствените искания на СОПА (вх.№ 34532 от 04.12.2017г., 09:27ч.)  
Становище от ИК и СОПА за с.з. на 08.12.2017г. от 9:30 часа (вх.№ 35163 от 08.12.2017г., 08:45ч.)

Протокол от с.з. на 08.12.2017г. от 9:30 часа.
Молба 1 от 18.12.2017г. от ИК относно служебно изискване на данните, непредоствени от ГД „ГРАО“ към МРРБ по силата на издаденото съдебно удостоверение от 08.06.2017г. и налагане глоба на виновното длъжностно лице
Молба 2 от 18.12.2017г. от ИК - представяне на 24 документа с пояснения

Протокол от с.з. на 09.02.2018г. от 13:30 часа.
Становище от 09.05.2018г. от адв. Ивайло Иванов за с.з. на 11.05.2018г. от 09:30 часа.

Протокол от с.з. на 11.05.2018г. от 09:30 часа, отл. и наср. 08.06.2018г. от 09:30 часа

СТЕ (съдебно техническа експертиза) от 10.09.2018г.
Становище от 27.09.2018г. от адв. Ивайло Иванов за с.з. на 28.09.2018г. от 09:30 часа.
Протокол от с.з. на 28.09.2018г. от 09:30 часа 
Писмена защита от 11.10.2018г. от адвокат Радан Кънев
Молба-защита от 12.10.2018г. от адвокат Ивайло Иванов с  приложение 
Съдебно решение № 7767 от 19.12.2018г.
                    


*   *   *   *   *   *   *
2018г.
ЖАЛБА-СИГНАЛ от 09.02.2018г. до Главния прокурор с копие до Министър-председателя с данни за престъпления от общ характер, извършени от длъжностни лица в ГД „ГРАО“ към МРРБ и Столичен общински съвет във връзка подписка за местен референдум „За зелен Младост“. Приложения:
     Протокол от 17.02.2017г. от ГД „ГРАО“ за броя на валидните (коректните) подписи  
     Писмо изх.№ 92-00-414 от 10.09.2016г. на МРРБ 
     Писмо изх.№ 92-00-423 от 11.10.2017г. на МРРБ 
Писмо изх.№ 1082/16 от 12.02.2018г. на МС, с което се искат становища от МРРБ и Елен Герджиков, председател на СОС 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2018г., с което СРП отказва да образува досъдебно производство 
     Жалба от 02.06.2018г. - PS900002Q3ZVF, срещу постановлението на СРП от 17.05.2018г. 
     Писмо изх.№ 1082/16 от 20.06.2018г. от МС до Елен Герджиков, председател на СОС - напомнително *   *   *   *   *   *   *


Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  
Новина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.199 )