Новина: : Сигнал до омбудсмана във връзка с изменението на Закона за държавните такси
(Категория: Други)
Публикувано от redaktor
26.03.2012 - 18:31:22
1. Относно установяване противоконституционност на разпоредбата на § 7 от ПЗР на Закона за нормативните актове, възлагаща изпълнението на този закон на Държавния съвет на Народна Република България.

2. Относно валидността на изменението на чл.2 ал.1 от Закона за държавните такси, обн. ДВ бр.99 от 16.12.2011 г., прието без обсъждане и мотиви.

3. Относно правилността на законодателната практика да се прокарват немотивирани и необсъдени изменения в закон чрез ПЗР на друг закон.* * * * * * *

Сигнал
вх.№ П1-Ж 1266 от 28.03.2012 г. и приложение - писмо от НС 
Отговор с дата 05.04.2012 г., получен на 11.04.2012 г.  
Уточнение от 17.04.2012 г. с приложение във връзка с отговора от 05.04.2012 г.Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА 


Новина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.148 )