Новина: : Заявление по ЗДОИ за договорите между МФ, БНБ и търговските банки за преводите към бюджета
(Категория: Изпълнителна власт)
Публикувано от redaktor
20.03.2012 - 18:40:18


"Защо в магазина хлябът се плаща безплатно, а разплащането с държавата е платено?"
"Плащанията към бюджета трябва да са безплатни, както е безплатно заплащането на хляб, вода, ток, парно и адвокат." 

                                        (Цитати от предложенията на СОПА до МФ от 2008 г.)   * * * * * * *  
Заявление до МФ за договорите с банките вх.рег.№ У-ЗДОИ-17 от 19.03.2012 г. 
Отговор от МФ от 30.03.2012 г. с решение за предоставяне на информацията
Искане от 02.04.2012 г. за допълнение на отговора на МФ, тъй като с него не е предоставена информация по нито един от поставените въпроси 
Втори отговор от МФ с дата 12.04.2012 г., доставен по пощата на 26.04.2012 г.
Искане от 10.05.2012 г. за второ допълнение на отговора на МФ 

* * * * * * *  

Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА 
Новина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.147 )