Новина: : Комбиниран план на Алея първа с бреговата линия преди и след построяването на дамбата
(Категория: Местна власт)
Публикувано от redaktor
03.06.2011 - 00:43:20

КОМБИНИРАН ПЛАН
между кадастрален план (КП) - основа за регулационен план (РП) от 1992 г. на Алея първа, 
част от кадастрална карта (КК), включваща бреговата линия и Алея първа,
напречни профили на "Геозащита" ЕООД и
част от бреговата линия преди построяването на дамбата


Пълен размер на картата [6MB]

КАРТА ОБЩ ИЗГЛЕД

aleya-parva_ekspertiza_thumbnail.jpg

КАРТА С ПРОМЕНЛИВ МАЩАБ

Powered by Zoomify


Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАНовина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.138 )