Новина: : Заповеди и договори на кмета на община Варна
(Категория: Местна власт)
Публикувано от redaktor
06.03.2009 - 11:09:02


Договор за създаване Общинска полиция 2012 г. 
Договор за Общинска полиция 2000 г. 
Заповед на кмета, забраняваща приема на граждани. 
Две заповеди за градина Севастопол.Договор
 от 01.08.2012 г. за създаване на звено "Общинска полиция" към Община Варна, с приложение. PDF 398K  

Договор от 01.07.2000 г. за Общинска полиция - за охрана на обекти на територията на Община Варна между Община Варна с рег.№ ВД- 9200 /337 /05.07.2000 г. и ОДП (РДВР) Варна  с рег.№ 13572 /10.07.2000 г., с приложение и анекс. PDF 188K

Заповед № 0251 /26.01.2009 г. за нова организация на приема на гражданите, при която експертите и специалистите от общинската администрация няма да имат приемно време за гражданиPDF 26K

Заповед № 2446 /11.07.2008 г. PDF 88K е издадена веднага след спирането на изпълнението на Заповед № 1464 /16.05.2008 г. с протоколното определение от 10.07.2008 г. по ЧАД № 1504 /2008 г. на Административен съд Варна, оставено в сила с определение № 10294 /10.10.2008 г. по адм. дело № 11264 /2008 г. на ВАС.
С нея е наредено уж само да се почисти и подравни терена на градина Севастопол, но всъщност е послужила като оправдание за заобикалянето на съдебната забрана да се работи и извършването "необходимите работи" за довършването на спряното от съда паркоустройство, включително изкопните работи с механизирана дълбачка и изсичането на корени за полагането на тръби за капкова поливна система, при това без скица, в която да е отчетено разположението на кореновите системи на дърветата.

Заповед № 1464 /16.05.2008 г. с която е разрешена "резитбата" в градина Севастопол около 1 май  със задна дата.  PDF 39K
Заповедта се основава на
експертна оценка, нямаща характер на официален документ - не е издадена с установената форма по установения ред и не е датирана. Това обстоятелство е признато и от общинската администрация в отговора й на заявлението по ЗДОИ, даден в изпълнение на решение №75 /21.01.2009 г. по адм. дело № 3084 /2008 г. на Административен съд Варна. Тук е жалбата до съда.
Следователно, незаконосъобразна е не само експертната оценка, но и самата заповед, издадена постфактум с цел узаконяване на незаконно и некадърно извършената в неподходящ сезон сеч.  

* * * * *

Указание рег.№ 28274 /12.07.2013г. относно Изпълнение на ППД на пост № 3 охрана на обект /Вход информационен център/ - Община Варна, предложено от началник група "Общинска полиция", ст. инспектор Николай Пашов, утвърдено от началник на отдел "Охранителна полиция" към ОД на МВР - Варна комисар А. Христов (със запетайка!) 
 Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА


Новина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.13 )