Новина: : Константин Пенчев: "Няма да ви предам!"
(Категория: Съдебна власт)
Публикувано от redaktor
08.02.2011 - 03:02:55


Омбудсманът и далаверата с държавните таксиКонстантин Пенчев обеща на съдиите, че няма да ги предаде 
(Заглавие на статия от 08.11.2005 г.)

Този малоумен мустачко Констанин Пенчев е изтъкан от вътрешноведомствена солидарност. Като влезе във ВАС знаете ли какво каза: "Няма да ви предам", имайки предвид колегите си, разбира се, не обществото. Като че ли постъпва в Коза Ностра. 
(Автентичен коментар под статия от 10.12.2008 г.  СОПА се разграничава от определението малоумен.)

"Застъпник за правата на хората и пазител на обществения интерес"
(Снимката е взета от интернет, вероятно колаж.)
През ноември 2006 г. на председателя на ВАС Константин Пенчев са зададени няколко въпроса, един от които е "На какво правно основание държавните такси във ВАС следва да се заплащат единствено по непредвидения в Закона за държавните такси банков път?" Т.е. защо ВАС не приема заплащане на такси с държавни таксови марки и най-вече в брой. Въпросите са зададени на основание Закона за достъп до обществена информация, изискващ отговорът да е във възможно най-краткия срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране на заявлението. 

Константин Пенчев е опитен юрист. Той е наясно, че по закон действията на ВАС са неконтролируеми по отношение както на спазването, така и на погазването на закона. За съжаление на радетелите за върховенство на закона в случая с таксите Пенчев е избрал втория вариант. Такава е задкулисната политика на прекарване на населението за щяло и нещяло през лакомите за комисиони банки. 

Разчитайки на многобройните съсловно предани административни съдии, той е загърбил задължителния по закон 14 дневен срок за отговор, за да остави без коментар неудобните въпроси за постепенното и сякаш гузно въвеждане на всеобща забрана за заплащане на държавните такси с държавни таксови марки и в брой. 

Разбира се, съдиите са доволни от традиционната политика на ВСС и МС за целенасочено формиране на планирани "излишъци" от постъпленията най-вече от съдебни такси, които богопомазаното им съсловие в края на всяка година си разпределя по ред, определен от ВСС. Друг е въпросът за морала на тези предани към съсловието си 18 съдии, участвали като един в производството срещу недопустимия според Закона за достъп до обществена информация мълчалив отказ на тогавашния председател на ВАС по казуса с държавните такси и позовали се до един на отменени разпоредби на Инструкция № 6 по ЗДТ от 1953 г., за да защитят незаконната политика на ВСС и банковото обирджийство. Това са тримата съдии по адм. дело 05328 /2006 г. на СГС и съдиите от 3чл, 5чл и 7чл състави на ВАС. Друг е въпросът и за морала на самия Константин Пенчев, злоупотребил с лекота със служебното си положение.

Според седемчленния състав на ВАС позоваването на отменени текстове на Инструкция № 6 по ЗДТ не е основание за отмяна по чл.239, т.3 от АПК, тъй като Инструкция № 6 по ЗДТ била нормативен акт. Т.е. позоваването на отменени нормативни текстове е позволено за върховните съдии, а техните действия са неконтролируеми по отношение спазването или погазването на закона. 

Ответникът по адм. дело 05328 /2006 г. на СГС Константин Пенчев и съучастниците му в далаверата с таксите са доволни. Така се заслужава доверие и се става омбудсман - с "Няма да ви предам!"

Видно и от отговора му на жалбата на Тодор Бойчев от групата "Държавни такси и гербови марки" във "Фейсбук", Константин Пенчев продължава да подкрепя незаконната политика на прекарване на населението през банките дори и сега, в качеството на застъпник за правата на хората и пазител на обществения интерес. В противен случай той едва ли щеше да изтълкува закона (§ 28 ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗБДС, сега ЗБЛД) в смисъл, че постъпването на събираните такси в отделна сметка на МВР трябва да се извършва непременно с директен банков превод лично от всеки платец, но не и от посредник счетоводител или касиер.  
  
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  Заявления и дела, свързани със заплащането на такси с ДТМ, в брой и с пощенски запис:


Документи по адм. дело 05328 /2006 г. на СГС
с ответник Константин Пенчев, стигнало до 7чл състав на ВАС 

     Заявление от 06.11.2006 г. с въпроси за заплащането на такси с ДТМ и в брой. 
     Жалба от 01.12.2006 г. до СГС , образувано е адм. дело 05328 /2006 г. 
     Молба от 26.01.2007 г. с две ДТМ по 5 лв, залепени на оригинала на молбата  
     Молба от 06.02.2007 г.  
     Жалба за бавност от 08.05.2007 г. с искане Пенчев да се намеси ЛИЧНО, за да опровергае съмненията, че използва служебното си положение за саботиране на правораздаването с цел лична изгода. Резултатът е "ни чул, ни видял".
     Определение от 30.05.2007 г. на ВАС по жалбата за бавност от 08.05.2007 г., с което Венета Марковска е защитила и Пенчев, и лакомията за преводи на такси.  
     Определение  от 14.05.2007 г. за прекратяване на адм. дело 05328 /2007 г. на СГС 
     Частна жалба от 11.06.2007 г. 
     Молба от 19.07.2007 г. със сканирана ДТМ 
     Определение от 25.09.2007 г. по адм. дело 7057 /2007 г. на ВАС, 3чл с-в 
     Частна жалба от 28.09.2007 г. 
     Определение от 09.01.2008 г. по адм. дело 11153 /2008 г. на ВАС, 5чл с-в  
     Молба за отмяна от 08.04.2008 г. (Молба за отмяна със сканирана ДТМ) 
     Уточняваща молба от 08.10.2008 г. с искане за тълкувателно решение на общото събрание на колегиите на ВАС с цел уеднаквяване на съдебната практика относно задължението на съда да се произнася по посочените в жалбата основания за отмяна  
     Решение от 21.10.2008 г. по адм. дело 10044 /2008 г. на ВАС, 7чл с-в.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

Относно валидността на плащането на такси с пощенски записи по сметките на ВАС и "Държавен вестник" и има ли Андрей Икономов професионалните качества за върховен съдия и председател на отделение във ВАС  

Заявление от 13.10.2009 г.
Отговор от изх.№ 476 от 23.10.2009 г. 

Според отговора на административния ръководител на ВАС Константин Пенчев на това заявление, "Заплащането на държавни такси, както и удостовераването на тяхното плащане, е нормативно уредено и не е необходимо съдиите да бъдат изрично информирани."

Според отговора на националния омбудсман Константин Пенчев на жалбата на Тодор Бойчев от групата "Държавни такси и гербови марки" във "Фейсбук", а и според чл.7 ал.1 изр.1 от ЗДТ, контролът по правилното определяне и събирането на таксите се провежда от ръководителите на съответните държавни органи и бюджетни организации и съдилищата  

Защо ли ръководителят на ВАС Пенчев е подходил така безотговорно към контролната си функция по правилното определяне и събирането на таксите във ВАС и във всички административни съдилища?

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
ВИЖ ОЩЕ документите по жалбата с вх.№ 12027 /2009 г. на ВАС, където съдът не е признал надлежно платена такса с пощенски запис до собствената му банкова сметка.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  
 
Документи по адм. дело № 82 /2009 г. по описа на АССГ с ответник председателя на АССГ - спечелено 

     Заявление от 18.11.2008 г. до председателя на АССГ с въпроси за заплащането на такси с ДТМ и в брой. 
     Отговор от 28.11.2008 г. от председтеля на АССГ 
     Жалба от 30.12.2006 г. до АССГ срещу мълчаливия отказ по част от въпросите. Поискано е делото да се гледа в друг съд. 
     Определение от 14.01.2009 г. - самоотвод на съдия Добринка Андреева 
     Разпореждане от 28.01.2009 г. на съдия Милена Славейкова 
     Уточняваща молба от 10.02.2007 г. с документ за такса   
     Определение от 27.02.2009 г. за насрочване на делото. 
     Протокол за с.з. на 19.03.2009 г. 
     Решение от 15.04.2009 г. по адм. дело 82 /2008 г. на АССГ  
     Касационна жалба от 12.05.2009 г. - бланкетна 
     Касационна жалба от 02.06.2009 г. с документ за такса   
     Протокол от 08.12.2010 г. по адм. дело 4756 /2010 г. на ВАС, 3чл с-в
     Решение от 03.01.2011 г. по адм. дело 4756 /2010 г. на ВАС, 3чл с-в  
     Молба от 27.01.2011 г. за издаване на изпълнителен лист
     Изпълнителен лист от 02.02.2011 г.  
  
    

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   

Други заявления по ЗДОИ до председателя на ВАС:

Документи по адм. дело 184 /2008 г. на АССГ
Относно прилагането на несъществуващи правни норми - дали причината е в "Апис", "Дакси", “Де Юре”, "Дигеста", “Дъга”, “ЕПИ”, "Инфогард", "Казус 2000", "Норма", “Раабе”, "Сиела ... или в съдиите? 

     Заявление от 29.10.2007 г.  
     Уточняваща молба от 07.11.2007 г. 
     Жалба от 15.12.2007 г. до АССГ  
     Разпореждане от 14.01.2009 г. 
     Уточняваща молба от 29.01.2008 г. с ДТМ, залепени на оригинала на молбата  
     Разпореждане от 05.02.2009 г.  
     Определение от 27.02.2009 г. 
     Частна жалба от 18.03.2009 с ДТМ, залепена на оригинала на молбата  

     Определение от 16.05.2009 г.


Относно протоколите за случаен избор на докладчик 
Заявление от 08.04.2009 г.  
Отговор от изх.№ 198 от 15.04.2009 г. 
В отговора Константин Пенчев е излъгал, че името на съдията-докладчик се публикува на интернет страницата на ВАС. В действителност ръководството на ВАС е забранило на съдебните деловодителки и секретарки да дават такава информация дори и по телефона. Тази забрана най-вероятно е устна, като служителките са инструктирани да не казват чия е и какво точно гласи.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Относно прaвилата за случаен избор на докладчик
Заявление от 03.04.2009 г.  
Отговор изх.№ 197 от 15.04.2009 г. 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Относно реда за разглеждане на заявления по ЗДОИ, подадени до ВАС 
Заявление от 16.01.2008 г.  
Отговор изх.№ 31 от 25.01.2008 г. Това е един от малкото положителни примери за отговор на ВАС на заявление по ЗДОИ, може би защото темата не засяга пряко корпоративни или съсловни интереси.   

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  
Приложението на ЗДОИ и съкращенията Н.Г., К.Д., Е.А. и др. в сайта на ВАС
Заявление от 07.01.2008 г.  
Отговор от изх.№ 443 от 11.01.2008 г. Доста лаконичен и доста изнервен отговор:

ВАС е правораздавателен орган и не "поучава, назидава и възпитава", нито пък дава обяснения за дейността си по повод поставените въпроси. 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА

 Новина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.124 )