Новина: : СОПА се присъедини към оспорването на размера на таксите за подмяна на документите за самоличност
(Категория: Изпълнителна власт)
Публикувано от redaktor
18.09.2010 - 11:10:56

Адм. дело № 1162 /2012 г. на ВАС, протокол от с.з. на 14.01.2013 г., обявено за решаване  

ХРОНОЛОГИЯ:

Адм. дело № 12183 /2010 г.
 на ВАС, второ отделение,
образувано на 28.09.2010 г. по вх.№ 14089 /08.09.2010 г. 

Жалба
от адв. Груйкин и СНЦ "ГИ Справедливост"  

Искане от 16.09.2010 г. от СОПА за присъединяване към жалбата, приложение  
Молба от 11.01.2011 г. от СОПА 
Протокол от с.з. на 12.01.2011 г. 
Протокол от с.з. на 16.03.2011 г. 
Писмена защита от 23.03.2011 г. 
Решение от 25.05.2011 г.

Адм. дело № 13190 /2011 г. на ВАС, петчленен състав, ІІ колегия, 
образувано на 12.10.2010 г. по вх.№ 14089 /08.09.2010 г.  
Частна жалба от 08.06.2011 г. от СОПА  
Касационна жалба от 16.06.2011 г. от Ю. Чолаков 
Касационна жалба от 01.07.2011 г. от СНЦ "ГИ Справедливост"   
Писмена защита за с.з. на 10.11.2011 г. за частната жалба на СОПА   
Писмена защита за с.з. на 10.11.2011 г. за касационната жалба на Ю. Чолаков   
Протокол от с.з. на 10.11.2011 г. 
Решение от 19.01.2012 г.

Адм. дело № 1162 /2012 г. на ВАС, второ отделение,
образувано на 21.01.2012 г., насрочено за 28.02.2012 г. от 14:00 в зала 1 на ВАС, отложено и пренасрочено за 10.04.2012 г. от 14,00 в зала 1, отложено и пренасрочено за 14.01.2013 г. от 9,00 ч.  
Молба от 27.02.2012 г. от СОПА с искане за доказателства по делото
Протокол от с.з. на 28.02.2012 г.
Молба от 09.03.2012 г. от СОПА с три искания по делото  
Резолюция от 12.03.2012 г. 
Молба от 13.03.2012 г. за допълване на резолюцията от 12.03.2012 г. 
Протокол от с.з. на 10.04.2012 г., когато е отведен съдебният състав 
Молба - защита от 11.01.2013 г. за Ю. Чолаков и СОПА
Протокол от с.з. на 14.01.2013 г., трето отделение  


 


  
 


Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА


Новина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.112 )