Новина: : Гражданин осъди съда
(Категория: ОТЗИВИ В МЕДИИ)
Публикувано от redaktor
01.03.2009 - 20:47:46


http://www.ecovarna.info/pageDispatch.php?pid=10&cntId=31
Новина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://sopa.bg/news.php?extend.10 )