Юридически данни
Наименование:

Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията
(съкратено СОПА)

Дейност:
В обществена полза

Съдебна регистрация:
Решение № 1388/13.02.2007г.
и Решение № 5/11.01.2013г. по фирмено дело № 252/2007г. на Варненския окръжен съд
Съдебно удостоверение от 23.12.2016г.
Съдебно удостоверение от 20.09.2018г.
Съдебно удостоверение от 05.02.2019г.

Вписване в Централния регистър при Министерство на правосъдието 
№ 2013010911006, Удостоверение № 006 /09.01.2013г.     [jpg], [pdf]

ЕИК по БУЛСТАТ:
№ 176143308


Представляващ:
Юлиян Атанасов Чолаков

Седалище и адрес на управление:
гр. Варна, пощ. код 9004
бул. Владислав Варненчик № 133, бл.40, вх.А, ап.43 Данни за контакт:
Телефон:  0888 491445
Е-поща:   -имейл-
   office[no spam]sopa.bg

Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА