Алея първа: Сигнал до трите власти

С И Г Н А Л
от граждани и граждански организации от град Варна
 

ОТНОСНО: Данни за нарушения на закона, корупция и конфликт на интереси при:
I. Разпоредителната сделка за продажба на “Холдинг Варна” АД на 122 дка от крайбрежната ивица и Морската градина на Варна, одобрена със заповед № РИ-09-8500-18 /08.06.2009 г. и извършена с договор № 3910/15.06.2009 г. от Областния управител на област Варна.
II. Изготвянето на проекта за нов ОУП на Община Варна от „ТПО - Варна - ЦППБО” ЕООД, 100% собственост на „Холдинг Варна” АД, част от групировката ТИМ.
III. Промяната в проекта за ОУП на предназначението на територията на бившия Варненски стадион „Юрий Гагарин” от „зона за спорт” на „смесена многофункционална зона”.  


ДО Председателя на Министерския съвет на РБ.  
Сигналът е доставен по пощата на 08.12.2009 г. 
МС изисква информация по описаните случаи с писма от 11.12.2009 г. до: 
• Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
• г-н Данчо Симеонов, областен управител на област Варна;
• г-н Кирил Йорданов, кмет на община Варна.   
Напомнително писмо от 22.01.2010 г. 
Отговор на сигнала - изх. №  5270/02 от 16.04.2010 г. по описа на МС, получен по пощата на 22.04.2010 г.   
Уведомително писмо
от 14.10.2010 г. за преосмисляне на позицията на МС 
           Приложения:
           1. Решение № ДУ-10-9400-92/2/09.07.2010г. на Областен управител на област Варна, Данчо Симеонов
           2. Писмо изх. № 03.07-66 /14.12.2009 г. на МС.
Втори отговор - изх. №  5270/02 от 28.03.2011 г. по описа на МС, получен по е-поща


 
До Върховна касационна прокуратура   
Сигналът е доставен по пощата на 07.12.2009 г. 


ДО Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика към 41 Обикновено Народно събрание 
Сигналът е доставен по пощата на 07.12.2009 г. 


Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАПреглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 2696

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 05.12.2009 - 14:35:58