Заявление по ЗДОИ за разкриване на конфликт на интереси в Община Варна при проектирането на новия ОУП


Исканата информация е свързана с предвиждането в проекта за нов ОУП територията на бившия стадион "Юрий Гагарин" да е с предназначение "смесена многофункционална зона" вместо "зона за спорт", на която да се изгради нов футболен стадион за 30000 души, отговарящ на стандартите на FIFA
  


Заявлението е с вх.№ РД-9-9907 (82) 19.10.2009 г. по описа на Община Варна  
Уведомление от 19.10.2009 г. с искане за уточнения по заявлението  
Уточнение от 27.10.2009 г.    
Решение от 02.11.2009 г. за предоставяне на информация  
Разписка от 10.11.2009 г. за платената такса 
Писмо от 12.11.2009 г.

Протокол от 08.12.2009 г. за предоставяне на информация   
Декларация по чл.17 ал.2 от ЗПРКИ от 21.01.2009 г. на арх. Лиляна Куцарова, че не желае да се публикуват  данни от декларацията й по чл.12 ал.2 от ЗПРКИ.      
Декларация по чл.12 ал.2 от ЗПРКИ от 30.01.2009 г. на арх. Лиляна Куцарова за конфликт на интереси със заличени данните за декларирания конфликт.  
Длъжностна характеристика на директора на дирекция АГУП арх. Лиляна Куцарова


Виж още ...
 Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 2756

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 19.10.2009 - 16:22:22