Заявления по ЗДОИ до общинския съвет и кмета на Варна за стадион Юрий Гагарин


По идея на футболни фенове:

Ще има ли градски стадион, кога и къде?


По повод течащите обсъждания на проекта за ОУП на Община Варна, в двете заявления са поставени аналогични въпроси, свързани със зеещата дупка на мястото на бившия градски стадион "Юрий Гагарин". 


Админ. дело № 3097 /2009 г. на Админ. съд Варна

Заявление
 
по ЗДОИ до Общински съвет - Варна, вх.№ ОС-9-9907 (20) 23.09.2009 г. по описа на Община Варна
Жалба от 26.09.2009 г. срещу мълчалив отказ по заявлението   
Становище
по жалбата от 07.01.2010 г. от Борислав Гуцанов 
Протокол от с.з. на 11.01.2010 г.
Решение № 175 от 29.01.2010 г., с което АдСВ отменя мълчаливия отказ по заявлението   
Касационна жалба
от 22.02.2010 г. на ОбСВ срещу решението по адм. дело 3097 /2009 г. на АдСВ 
Решение № 13517 от 11.11.2010 г., с което ВАС оставя в сила решението на АдСВ    

 
 

Заявление по ЗДОИ до кмета на Община Варна, вх.№ РД-9-9907 (74) 23.09.2009 г. по описа на Община Варна, относно: Инвестиционен обект бившия градски стадион „Юрий Гагарин“, като част от проекта за ОУП на Община Варна
Писмо от 26.09.2009 г., с което срокът за предоставяне на информацията се удължава с 10 дни. 
Решение от 09.10.2009 г. за предоставяне на достъп до информацията       
Протокол
от 14.10.2009 г. за предоставяне на достъп до информация        
Предоставени документи на 14.10.2009 г.: 
   Писмена справка от 02.10.2009 г. от Александър Димитров, дирекция СДИР  
   Писмена справка от 08.07.2009 г. от Теодора Трендафилова, дирекция ОС
   Писмена справка от 07.10.2009 г. от арх. Лиляна Куцарова, дирекция АГУП  
   Актове за общинска собственост 

Молба от 19.10.2009 г. за уточнения по предоставената информация   
Молба от 27.10.2009 г. за уточнения по предоставената информация  
Решение от 02.11.2009 г. по молбата от 19.10.2009 г.  
  Разрешение за строеж от 04.12.2007 г. на стадион Варна  


 * * * * * * * * * * * * * * 
Относими документи:   
Извадка от Протокол № 27 от заседание на Общински съвет - Варна, проведено на 04.05.2005 г.
Устав на „Спортен комплекс Варна“ АД, приет на 14.05.2005 г.    * * * * * * * * * * * * * * 
виж още  
Заявление до кмета на Община Варна за информация по повод данни за конфликт на интереси на арх. Лиляна Куцарова във връзка с предвиждането в проекта за нов ОУП територията на бившия стадион "Юрий Гагарин" да е с предназначение "смесена многофункционална зона" вместо "зона за спорт", на която да се изгради нов футболен стадион за 30000 души, отговарящ на стандартите на FIFA.  


и още - за ОУП на Варна    Дейност 2015 година
1. Заявление за ДОИ вх.№ ДОИ15000083ВН от 01.04.2015г. до председателя на ОбС Варна относно договор, сключен от „Спортен комплекс Варна“ АД през 2008г. по данни на изпълнителния директор Марин Митев, съдържащи се в Протокол № 63 от 26.03.2015г. за заседанието на ПК „Собственост и стопанство“ към ОбС Варна 
        Протокол № 63 от заседание на ПК „Собственост и стопанство“ към ОбС Варна, проведено на 26.03.2015г.
        Протокол № 40 от заседание на ОбС Варна, проведено на 30.03.2015г. С Решение № 2019-2 ОбС дава съгласие за продажбата на имот 17 дка
Отговор на заявлението - Решение изх.№ ДОИ15000083ВН_001ВН от 07.04.2015г., с което председателят на Общински съвет- Варна Иван Луков отказва исканата информация за договора, сключен от „Спортен комплекс Варна“ АД през 2008г. 
Жалба от 11.05.2015г. срещу решението за отказ на Иван Луков да предостави информация за договора 

2. Заявление за достъп до информация от 22 май 2015г. чрез изпълнителния директор Марин Великов Митев до Съвета на директорите на „Спортен комплекс Варна“ АД относно договор от 2008г. и актуалните инвестиционни намерения на „Спортен комплекс Варна“ АД
 


.  Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАПреглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 3102

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 23.09.2009 - 11:11:36