Жалба срещу Правилника за администрацията на Върховния административен съд


(обн. ДВ бр.9 от 29.01.2008 г.)

 Оспорен е чл.73 ал.4 от правилника за това, че с него са отнети част от определените в АПК важни функции на съдията-докладчик и са
прехвърлени на неколцината административни ръководители на ВАС - председателя на съда, заместниците му и председателите на отделения. Става въпрос за проверката на процесуалните предпоставки за образуването на делото и преценката дали жалбата трябва да бъде разгледана в открито или закрито с.з. По този начин ВСС и министър Тачева са погазили не само процесуалния закон, но и определената в чл.117 ал.2 от Конституцията независимост на съдиите, за да обяздят цялото административно правосъдие.

По-малката беда от атакуваната алинея е, че дори административният ръководител на съда или отделението да е приел оспорването за
допустимо и редовно, докладчикът по делото често се определя в последния момент и се явява неподготвен на открито с.з.
Разпределянето на делото за разглеждане в закрито с.з. на първа инстанция най-често означава прекратяване на производството поради липса на правен интерес. Чл.160 ал.2 от АПК предвижда частните жалби срещу такива определения да се разглеждат в открито с.з., но оспорената алинея от правилника на ВАС е инструмент за неспазване на това правило. Тя определя в противоречие с чл.157 от АПК административният ръководител да решава вместо докладчика дали въпросът за правния интерес ще се разглежда в открито с.з съгласно чл.160 ал.2 от АПК или втората инстанция ще постанови необжалваемия си съдебен акт в закрито с.з., което е често прилаган от ВАС способ за обезсмисляне на съдебната процедура и отказ от правосъдие. (Последният пример е опр. № 3620 /18.03.2009  г . по адм. дело № 14843 /2008 г. на ВАС.)

Жалбата срещу правилника на ВАС от името на сдружението (адм. дело 4104 /2009) е от 20.12.2008 г., регистрирана с вх.№ 78 /05.01.2009 г. на ВАС. Поради приложената от ВАС процедурна врътка № 7 е подадена жалба и от името на физическо лице
(адм. дело 4105 /2009), регистрирана с вх.№ 1919 /03.02.2009 г. на ВАС.

Надхитрянето за признаване на допустимост и редовност на оспорването без да се плащат недължими такси е използвано от председателя на седмо отделение за допълнително бавене и принизяване на процедурата.

Адм. дело № 4104 /2009 г. на ВАС:
Документи:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.   
Основни документи:
Жалба  
Протокол от с.з. на 18.05.2009 г.   
Решение № 9553 от 13.07.2009 г. 
 

Адм. дело № 4105 /2009 г. на ВАС:
Документи:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.    
Основни документи:
Жалба   
Определение за присъединяване към адм. дело № 4104 /2009 г.

По този начин макар и със закъснение и след две молби за определяне на срок при бавност, жалбата все пак е разгледана от ВАС без да се заплати такса за ненужното в случая, но трикратно поискано от съда ( 6. 10. 12. ) удостоверение за актуално състояние на сдружението, нито поисканата ( 3. ) отделна такса за жалбата на втория жалбоподател - класически изнудващи указания на съда за заплащане на недължими такси.
 


Последна промяна на 13.07.2009 г.
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАПреглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 2581

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 22.05.2009 - 11:52:26