Избори 2009 - предложение до политическите партии за предизборен ангажимент

ОТНОСНО
ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА, ПРЕСТЪПНОСТТА И БЕДНОСТТА
и актуално мотивиране за по-висока избирателна активност


До АТАКА   (доставено на 07.05.2009 г.)    
До ГЕРБ     (доставено на 07.05.2009 г.)   ) 
До ЗЕЛЕНИТЕ  (доставено на 12.05.2009 г.)              отговор от 12.06.2009г. (одобрение на предложението)
До ЛИДЕР   (върнато обратно - отказано или няма кой да го получи)   
До Ред, законност и справедливост     (доставено   на 07.05.2009 г.)  

До всички партии и коалиции! 

 

Уважаеми госпожи, госпожици и господа,

Страната ни е доведена до тотална, но най-вече морална криза при безогледно ограбване и недостойно икономическо положение на населението. Необходима е радикална политическа и нравствена реформа в обществения живот за трайно решаване на проблема с лицемерието и некадърността на досегашните и бъдещите управляващи. За съжаление, при ниска избирателна активност в парламента отново ще преобладават същите лица. Голяма част от мислещите избиратели са толкова демотивирани, че дори при задължително гласуване тяхното участие би увеличило най-вече броя на невалидните бюлетини.
Ето защо предлагаме партиите и коалициите да мотивират избирателите да гласуват, декларирайки политическа воля и ангажимент след парламентарните избори да инициират и гласуват добавянето на следните текстове в Конституцията на Република България с ясното съзнание, че целта е да се постигне върховенство на закона и функциониране на съдебната и изпълнителната власт при еднозначни правила, при които по трудно се лъже и краде:

НОВ ЧЛЕН: (1) Всеки има право на регламентирано управление. Нормативните празноти и противоречия се отстраняват.
(2) Отговорността на управляващи и управлявани е строго дефинирана.
(3) За всеки акт на държавната власт има определени със закон:
1. процедура и срок за изпълнение;
2. субект, вид и реален минимален размер на отговорността за неспазването на процедурата и срока;
3. субекти, процедура и срок за иницииране на отговорността. 

Чл.150 (1) Конституционният съд действа по инициатива на заинтересуваните лица.


За сравнение, популярният референдум е инструмент на пряката демокрация, с който чрез инцидентни допитвания до колективния разум на гласоподавателите се решават особено важни и злободневни въпроси. Но нашите управляващи досега са се стряскали от понятия като референдум и пряка демокрация. Затова настоящото предложение е замислено като механизъм за осъществяване на непряка, но реална парламентарна демокрация. Формулирани са изисквания, с които народните избраници да се съобразяват постоянно при законодателната си дейност, а всеки правен субект да има възможността да сезира Конституционния съд за забелязани противоречия на законите с Конституцията. По този начин с усилията на най-активните единици от населението в краткосрочен план могат да бъдат решени множество злободневни въпроси, произтичащи най-вече от нормативните неясноти около процедурата за санкциониране отговорността на длъжностните лица, които следва да прилагат или контролират точното и еднакво прилагане на законите. Реализирането на идеята ще подейства като антивирусна програма върху функционирането на нормативна база и на държавата в полза на обществото. 

Решаването на основните обществени проблеми чрез въвеждане на конституционно гарантирано право на регламентирано управление би било новост в световната конституционна практика. Силният международен отзвук от успехите в борбата срещу корупцията би повишил авторитета на страната ни във външно политически план, ще имаме повод за гордост и национално самочувствие в Европа и по света.

Ето защо темата е подходяща за основна в предстоящите предизборни дебати. Още повече, че през 2005 г. за идеята са информирани президентът Георги Първанов, Министерският съвет, БСП и Сергей Станишев, НДСВ и Симеон Сакскобургготски, ДПС и Ахмед Доган, СДС, ДСБ, ВМРО, БЗНС “НС”, ССД, Гергьовден, Новото време и дори Шоуто на Слави. За съжаление, никой от изброените не е проявил положителен интерес към въвеждането на правила, при които по-трудно се лъже и краде. Надяваме се да оцените в предложението преди всичко общата полза. Посочването на конкретен път за решаване на основните проблеми в обществото с разбирането, че поемането на политическа отговорност е недостатъчна неустойка при неизпълнение на предизборно обещание, неминуемо ще мобилизира избирателите за висока избирателна активност и за реална конкуренция между партиите и коалициите, като идеята да се сложи ред в законодателството може да се обяви за общонародна кауза с посланието, че гражданите имат право на регламентирано управление и достоен живот.


Общи положения
Предложението касае механизъм за създаване на работещи правила, без оглед на конкретния съдържащ се в тях законодателен текст. Проблемите корупция, престъпност и бедност са злободневни не само за България и идеята за решаването им може да се прокара като подходяща и за Европейската конституция. Уникалното е, че чрез въвеждане на процедурни изисквания към съществуваща нормативна база може да се оптимизира всяка форма на демократично управление, без да са наложителни промени в структурирането и упражняването на властта. Идеята е, че ако едно правило е създадено да изпълнява прякото си предназначение, то трябва да действа. Неработещите правила могат да опорочат и най-добронамерените управленски идеи. Целта е да се постигне съобразяване с обществения интерес, като е предвиден и механизъм за обществен контрол.
Новият член в КРБ е предназначен да осигури създаване на липсващите правила и критерий, с който впоследствие да се съобразят всички нормативни текстове. С промяната на чл.150 Конституционният съд ще действа и по индивидуални жалби, с което ще се въведе елемент на обществен контрол относно спазване на Конституцията и върховенството на закона. За филтър и покриване на допълнителни за Конституционния съд разходи, за индивидуалната жалба може да се заплаща държавна такса в разумен размер.
Предложението не засяга структурирането на държавното управление и съгласно Решение № 3 от 10 април 2003 г. по к.д. № 22 от 2002 г. няма пречка необходимите промени в Конституцията да се извършат от Обикновено народно събрание.

Преходни условия.
НС привежда законите в съответствие с променената конституция в срок от една година след влизането в сила на ЗИД на КРБ, като до тогава КС може да бъде сезиран по стария ред. След изтичане на този срок, всеки заинтересуван може да сезира КС. Установена от КС празнота или противоречие в законодателството НС отстранява в срок от три месеца след обнародване решението на КС в ДВ. Ако КС е сезиран от ВКС или от ВАС по повод конкретно дело, то се решава след влизането в сила на новия законов текст. Че на практика в този случай НС еднократно ще изземе функция на съдебната власт е малък проблем и няма да е прецедент. За случаите на нормативна празнота или противоречие, е необходимо да се прецизират съответните текстове. Например чл.149 ал.1 т.2, чл.150 ал.2 и чл.151 ал.2.Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАПреглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 4312

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 01.05.2009 - 00:11:50