Общ устройствен план на Община Варна


Заявления за информация, откази и жалби до съда.
Предоставена информация. Становища по проекта за ОУП.


Последна промяна на 18.09.2010 г. 
 - добавена преписката по

Заявление вх. № 99-19724 от 11.08.2010 г. до Началника на Служба Геодезия, картография и кадастър - гр. Варна от СОПА и ИК "Изгрев"      


***********************************
Заявление вх.№ 99-19724 от 11.08.2010 г. до Началника на Служба Геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. Варна от СОПА и ИК "Изгрев"     
Уведомително писмо изх.№ 99-19724-03-10-6213 от 20.08.2010 г. от СГКК  
Уточнение от СОПА - вх.№ 99-20953 от 26.08.2010 г.     
Уведомително писмо от 15.09.2010 г. и Решение от 13.09.2010 г. за предоставяне на достъп, доставени на 17.09.2010 г.    

***********************************

Заявление  от 25.08.2009 г. до Кмета на Община Варна от арх. Калина Павлова във връзка с продажбата на 118 дка от Морската градина на Холдинг Варна, част от групировката ТИМ, относно Подробен устройствен план за Приморска зона гр. Варна Предварителен проект и План-извадка за Крайбрежна зона Съставна зона 5 (Стария градски плаж) и Съставна зона 6 (плажната зона „Под Салтанат”) Варна и Специфичните правила и нормативи към тях.

***********************************

Заявление вх.№ РД-9-9907 (62) 24.08.2009 г.  до Кмета на Община Варна от СОПА и Мариана Стоянова, член на ПП Зелените относно публичен регистър на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение в Морската градина на Варна, включително справките за петте поземлени имоти с площ 118 дка, продадени на "Холдинг Варна", част от групировката ТИМ.    
Уведомително писмо от 31.08.2009 г.  
Уведомително писмо от 04.09.2009 г. 
Решение от 10.09.2009 г. за предоставяне на достъп.   ***********************************

Заявление вх.№ РД-9-9907 (60) 10.08.2009 г. до Кмета на Община Варна от СОПА.
относно общинско или държавно участие в капиталите на  групировката ТИМ. Поводът е  препращането на заявлението от 03.08.2009 г. по компетентност на "ТПО-Варна-ЦППБО" ЕООД, т.е. на ТИМ.
1  2  3  4  5 
Решение от 25.08.2009 г. за предоставяне на частичен достъп.   


***********************************

Адм. дело  № 2552 /2009 г. на АдСВ, XXXII с-в, обр. на 18.09.2009 г.

Заявление
РД-9-9907 (58) 03.08.2009 г. до кмета от СОПА и инж. Павлов относно размера и ефективността на  разходите за постигане на максимална публичност на проекта за ОУП на Община Варна.  
Уведомително писмо изх.№ РД-9-9907 (58) 06.08.2009 г., че кметът е препратил заявлението по компетентност на "ТПО-Варна-ЦППБО" ЕООД, което е 100% собствено на "Холдинг Варна" АД, т.е. на групировката ТИМ.  
Уведомително писмо  от ТПО с дата 18.08.2009 г., връчено  от Общинска администрация с протокол от 04.09.2009 г.  
Жалба  вх.№ РД-9-9907(58) 14.09.2009 г. по описа на Община Варна срещу мълчалив отказ по заявлението.
Разпореждане с указания от 01.10.2009 г.
Уточняваща молба  от 06.10.2009 г. 
Отговор по жалба от 14.10.2009 г.    
Протокол от с.з. на 23.11.2009 г. от 10,00 часа в зала 1 на АдСВ.  
Решение  от 23.12.2009 г. по адм. дело № 2552 /2009 г. 
Частна жалба от 12.01.2010 г. в частта за разноските.  
Определение от 25.03.2010 г. по адм. дело 2834 /2010 г. на ВАС. 
Молба от 06.04.2010 г. за издаване на изпълнителен лист.  
Изпълнителен лист от 09.04.2010 г. по адм. дело 2552 /2010 г. на АдСВ.   


***********************************

Адм. дело № 1180 /2009 г.  в АдСВ, XXV състав

Заявление вх.№ РД-9-9907 (24) 31.03.2009 г.  до Кмета на Община Варна от СОПА относно проекта за ОУП на Община Варна и заповедите на кмета  за изменение или за нов ПУП на основание чл.133 ал.8 от ЗУТ за периода след 19.11.2008 г.   
Жалба вх.№ РД-9-9907(24) 21.04.2009 г. по описа на Община Варна срещу мълчалив отказ по заявлението.
Отказ изх.№ РД-9-9907(24) 24.04.2009 г., който е в срока за мълчалив отказ по ЗДОИ.
Сигнал вх.№ РД-09-9400-458 /07.05.2009 г. по описа на Областна администрация - Варна с искане за налагане на две глоби на кмета за бавенето на жалбата.  
Молба вх.№ 8862 /07.05.2009 г. по описа на АдСВ за служебно изискване на преписката.  
---
Документ от Областна администрация - 1
Документ от Областна администрация - 2
---
Протокол от с.з. на 07.07.2009 г. по адм. дело № 1180 /2009 г. на АдСВ
Съдебно решение № 1330 /22.07.2009 г. 
 
Касационна жалба от 03.08.2009 г. от кмета, според когото търсената информация във връзка с проекта за ОУП на Община Варна и дейността на общинската администрация по ЗУТ не са свързани с обществения живот.     
Възражение от 18.08.2009 г. срещу касационната жалба  


Делото във ВАС е № 12244 /2009 г., пето отделение с председател Андрей Икономов, по известен като Заличителят на паркове и резервати. Oбразувано e на 15.09.2009 г., нaсрочено е за 26.04.2010 г.
Молба-защита от 23.04.2010 г.
Протокол от с.з. на 26.04.2010 г.
Съдебно решение № 9942 /16.07.2010 г.  


***********************************

Адм. дело № 914 /2009 г. на АдСВ, XXI състав  

Заявление вх.№ РД-9-94-К (58) 11.03.2009 г. до кмета от арх. Калина Павлова
Отказ изх.№ РД-9-94-К (58) 14.03.2009 г.  

Жалба вх.№ РД-9-94-К (58) 31.03.2009 г. по описа на Община Варна срещу отказа по заявлението.
Молба от кмета от 10.04.2009 г. до АдСВ с приложени жалбата и документите по преписката.    
Протокол от с.з на 29.05.2009 г. от 10:00 ч.     
Определение № 2884 /08.06.2009 г. на АдСВ   
Частна жалба от 11.06.2009 г. от кмета, вх.№ 11040 /03.07.2009 г. на ВАС     
Възражение от 16.06.2009 г. срещу ч.ж.    
Определение № 10885 от 23.09.2009 г. по адм. дело № 12195 на ВАС, с което е оставено в сила определение № 2884 /08.06.2009 г. на АдСВ.      Планово задание за разработване на ОУП на община Варна - 2006 г.


Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  

Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 7532

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 12.08.2009 - 08:58:43