Препарат, потенциално ефективен при средно тежки и тежки случаи на коронавирусна инфекция
    Инж. Димчо Иванов Димов е роден на 21.07.1950 г. в Тутракан. Завършва Висшия химико-технологически институт (ВХТИ) – Бургас през 1974 г. с отличие. Остава там като асистент в катедра физико-химия с ръководител (тогава) доц. Данаил Бончев. Впоследствие, в периода 1981 – 2008 г. е н.с. I ст. в Научно-изследователския институт по антибиотици (НИИА) към Завода за антибиотици – Разград. Там работи с д-р Хари Жабилов, проф. Ованес Мекенян и други учени. Работи по химически синтез на антибиотици и други собствени разработки.


  1. Произход на препарата: дериват на алфа токоферол, съдържащ епоксигрупа с алкилиращи свойства за (мембрано асоциирани) азотсъдържащи белтъци и/или нуклеинови киселини.
  2. Механизъм на действие при грип (независим от мутациите на щама): тъй като препаратът е асоцииран (включен) в мембраната на грипния вирус, той алкилира трансмембранната част на протеин М2, след което той загубва свойствата си на йонен канал. Ефектът е, че вирусът не може да проникне в клетката чрез пенетрация. Механизмът е близък до този на ремантадин, но различен от този на тамифлу, който е инхибитор на невраминидазата.
  3. Предклиника при доброволци:
      • Лично аз не съм боледувал от грип от 2002 г. насам, без ваксинации. При продроми, след слабо неразположение за 5-6 часа – колкото по рано, толкова по добре, прилагам екстрена профилактика. Вземам per os установена доза и още 1-2 дози през 8 часа и инфекцията не се развива. След 2002 г. не съм развивал и херпес симплекс 1 (също обвит вирус, но много по-едър, ДНК вирус).
      • Аналогични изпитания съм правил при още трима доброволци, макар и със закъснение от 8-12 часа. След елиминиране на увредените клетки, доброволците се възстановяват за 1-2 дена, без усложнения. Екстрената профилактика на пациента през първите 8-10 часа е предпоставка за много по-леко протичане на заболяване от грип.
      • Имам много наблюдения при херпес симплекс 1, при третиране с препарата под формата на маз. Ако се започне в продромалния стадий, лезия изобщо не се развива.
  4. Защо смятам, че препаратът ще е ефективен при коронавирусна инфекция (около 80% степен на истинност): възможният механизъм е аналогичен на този при грип, но се алкилират протеини М и Е на коронавируса и се блокира неговата пенетрация.
  5. Несъвместимости: препаратът е несъвместим с аспирин, ибупрофен и други нестероидни противовъзпалителни препарати.
  6. Възможни странични ефекти: слабо повишаване (неизяснено) съсирваемостта на кръвта. Този ефект се потиска с 50-75 мг дипиридамол (антистенокардин). Друг потенциално животозастрашаващ ефект е свръхреакция на имунната система – цитокинна буря, която при необходимост може да се потисне с кортикостероиди.
  7. Досегашни опити за узаконяване на препарата: неуспешни, поради силна съпротива от субективен характер. Вероятната пpичина може да е относително ниcката му цена, която е определяща за интеpеcа на фармацевтичните компании.
  8. Потенциална реализация на предложението: макар и да не се съобщава за тежки случаи у нас, такива ще има. Готов съм да се включа в колектив, ангажиран с такива случаи.

  23.03.2020 г., н.с. I ст. инж. Димчо Димов


**************

    Медицината е наука, а лечението изкуство  https://www.youtube.com/watch?v=531Lf11vVeI (ВИДЕО)
        
        Съвестно ми е да разполагам с лекарство, а край мене да умират хора! 

        Разказва  н.с. I ст. инж. Димчо Димов
    
    Занимавам се с лекарства от 1981 г., като основно с традиционни лекарствени средства – антибактериални и противогрипни. Паралелно обаче съм движил и един препарат с цел потискане на вирусни инфекции.
    Може да се каже, че препаратът беше постигнат до такава степен на чистота, че да мога да го използвам върху мен и няколко доброволци. От 2002 г., без ваксинации, не съм боледувал от грип.
    Основно продуктът като синтез се тръгна от витамин Е, по-точно алфа токоферол, като дериватът на този алфа токоферол има свойството да се натрупва в мембраните на вирусите и да алкилира някои важни за тяхното развитие белтъци. В случаи на грип – става въпрос за тъй наречените М2 протеини, те се алкилират и вирусът не може да проникне в клетката.
    Сега виждам, че има усилия да се преодолее тази криза с коронавируси, един нелош алгоритъм от медицинския съвет, който обаче малко ми изглежда утопичен. Малко. Би било много добре, ако той се допълни с един действащ противовирусен препарат.
    Сега, казах за ефекта при грипен вирус. Същото съм наблюдавал при херпес симплекс 1 при много доброволци. Тези двата вида, двата вируса са от група 2 обвити вируси.
    Коронавирусът е също обвит вирус. В неговата мембрана и в липидния би слой има белтъци, родствени с белтъка М2 в грипния вирус. Става въпрос за белтък М и белтък Е, без които, ако те се алкилират, вирусът не може да проникне в клетката.
    От 2002 г. се опитвам по най-различни начини да узаконя този продукт, като се тръгне по традиционните стандартни процедури за тъканни култури, за животни, предклинични изпитания на доброволци, но без успех. Българската тъй наречена наука е твърде бюрократизирана, за да пусне нещо ново, за съжаление.
    Какво виждам като възможност. Като възможност, знаете какъв е резултатът от разпространението на коронавируса в Италия. Надявам се, че в България това няма да стане до такава степен, просто защото, първо казват – от една страна в Италия има недостиг в храната на селен и цинк, но това е спекулативно твърдение. По-скоро смятам, че българският народ, поради това, че са минали множество епидемии, генетично е с повишен имунен статус. Макар че думата имунитет е просто една дума, която се използва твърде меркантилно. Дума, измислена от Пастьор, за да обясни ефекта на неговата ваксина срещу бяс. Всъщност, никой не знае какво значи имунитет, защото с всяка година се натрупват нови знания в тази област.
    Та за какво става въпрос. Ако се развие по-тежка ситуация, разрешават, не разрешават – аз ще започна да давам от моя препарат на доброволци, които имат нужда. Съвестно ми е да разполагам с лекарство, а край мене да умират хора. 

    Н.с. I ст. инж. Димчо Димов


  ЗНАЧЕНИЕ на някои думи:
  продромален – продромалният стадий обхваща периода от появата на първия клиничен признак до оформянето на пълния симптомокомплекс на заболяването
  per os – през устата
  мембрана на вируса – обвивка на вируса 
  пенетрация – проникване 

****
Предложение от 11.04.2020г. до министър-председателя и щаба - българско лекарство срещу COVID-19.
    Изпратено по е-поща на 11.04.2020г., 18:31:24, събота – до МС, с копия до МЗ, ГДЗИ, ИАЛ 
    Вх.рег.№ 933 /13.04.2020г., 14:50:14, понеделник – в отдел Приемна на МС
          Писмо изх.№ 934/20 от 05.05.2020г. от МС – препраща на МЗ и ИАЛ 
    Вх.рег.№ 01-06-14 /12.04.2020г., 17:36:09, неделя – в МЗ (тел. за справка 02 9301 175, 02 9301 176) 
          Писмо-отговор изх. рег.№ 01-06-14 /18.05.2020г. от МЗ до МС (във връзка с № ПР-934/05.05.2020 г. на МС, № 01-06-14/07.05.2020 г. на МЗ)
    Вх.рег.№ ИАЛ-14631 /13.04.2020г., 14:37, понеделник – в ИАЛ 
          Писмо-отговор изх. ИАЛ-30298 /24.07.2020г. от ИАЛ  
   
    Запитване от 16.04.2020г. (18:00ч.) до директора на НЦЗПБ и зам.-началник на щаба проф. Тодор Кантарджиев разполага ли НЦЗПБ с научен и технически капацитет да извърши изпитания за цитотоксичност и анти-вирусно действие на налично вещество срещу коронавирус SARS-CoV-2 и инфлуенца вирус тип А, подтип H1N1. (лекарство за COVID-19 и грип тип А)

****ОЩЕ по темата за коронавируса

ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ – брифинги и новини
Официален източник на информация относно мерките за борба с разпространението на COVID-19 в България.

Кабинетът дава 22 млн. лв. за нови лекарства и ваксини – 30.04.2020

На какъв етап сме в изследванията за създаването на лекарство за Covid-19 – 29.04.2020

БАН тества ваксината за COVID-19 до 15 месеца – 26.04.2020

Правим серум срещу COVID-19 от антитела от заразени телета – 25.04.2018

Как убива коронавирусът? Лекари проследяват уврежданията от мозъка до пръстите на краката – 23.04.2020

БАН разработва българска ваксина срещу COVID-19 – 09.04.2020 

Доц. д-р Волфганг Герхард Люпке пред „Труд“: Серум от телета ще ни спаси от коронавируса (+Брягнюз) – 02.04.2020

Кои лекарства действат срещу COVID-19 – 29.03.2020
СЗО стартира пробно тестване на 4 потенциални лечения на коронавируса

Доц. Дора Александрова: Епидемията е била очаквана, от 2019 г. има изготвен модел на разпространение – 27.03.2020

Още през 1934 в Пловдив лекуват с хлорохин. Днес го препоръчват при коронавирус – 22.03.2020

„След новините“ – Ефективно лекарство срещу коронавируса? – 22.03.2020

Коктейл от лекарства дава надежди за лечение на коронавируса – 19.03.2020

Български учени разработват лекарство срещу коронавируса – 10.03.2020

Българи разработват молекула за лечение на коронавирус (Видео, НТВ, 15 мин) – 10.03.2020
***
Професор д-р Волфганг Люпке – ученият с международни изобретения – 27.04.2018

Български учени имат готов прототип на универсална противогрипна ваксина – 25.04.2018 

Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН, департамент „Вирусология“, лаборатории

Институт „Пастьор“ [Париж], катедра „Вирусология“
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  


 
 
 Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 1240

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 09.04.2020 - 00:07:29