Искoве по чл.250 от АПК


   Защита срещу неоснователни действия на администрацията

  2. Председател на Административен съд – Варна 
        Адм. дело № 2379 /2019г. на АдСВ,  XXVI с-в - Ралица Андонова, обр. 19.08.2019г.
    Искане вх.№ от 19.08.2019г. за защита срещу забраната от съдия Мария Симеонова Ганева да се дава информация за входящия номер на документ и дали същият е регистриран във входящия дневник на съда, Приложение - жалба от 09.08.2019г.
    Определение № 2157 от 19.08.2019г. 
    Молба вх.№ с.д. 12832 от 20.08.2019г. за издаване на съдебно удостоверение


   1. Район „Одесос", община Варна
        Адм. дело № 2163 /2019г. на АдСВ,  XVII с-в
 - Мария Иванова - Даскалова, обр. 31.07.2019г.   
    Искане от 31.07.2019г. съдът да нареди да бъдат прекратени безусловно всякакви действия по изрязване на клони и дървета в междублоково пространство на територията на район Одесос, Община Варна 
    Разпореждане № с указания към страните
    Становище с.д. 12019 от 31.07.2019г., 14:26ч., от район Одесос с  приложени доказателства за основанието за извършваните действия
          Възлагателно писмо рег. № Д19001028ВН_001ВН от 20.06.2019г. на Община Варна, рег.№ Д19001028ВН_001ВН_001ОД от 21.06.2019г. на район Одесос
          Възлагателно писмо рег. № Д19000104ВН_006ВН от 28.06.2019г. на Община Варна, рег.№ Д19000104ВН_006ВН_001ОД от 01.07.2019г. на район Одесос
    Уточняваща молба от 31.07.2019г., 14:58ч., от СОПА - изпълнение на разпореждането и уточняване на искането
    Разпореждане № 10688 от 31.07.2019г. - отхвърля искането (получено на 07.08.2019г.)
    Молба от 01.08.2019г. от СОПА относно допълване на разпореждане № 10688 / 31.07.2019 г.
    Разпореждане № 10797 от 02.08.2019г. - с неясно съдържание (получено на 07.08.2019г.)
    Молба от 07.08.2019г. за определяне на срок при бавност
*   *   *   *   *   *   *


Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  Преглеждания днес: 5

Преглеждания общо: 88

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 31.07.2019 - 21:27:16