Искoве по чл.250 от АПК


   Защита срещу неоснователни действия на администрацията
  4. Директор на ОД на МВР Стара Загора  
        Адм. дело № 490 /2020г. на Адм. съд Стара Загора,  III с-в - Ирена Янкова, обр. 05.08.2020г. (деловодство: тел.042 65 10 80)
    Искане вх.№ 4350 от 05.08.2020г. за защита срещу неоснователно блокиране на автомобили на пътя Стара Загора – Хасково от ОД на МВР Стара Загора
    Разпореждане от 05.08.2020г.
    Писмо вх.№ 4359/06.08.2020г. 8:56ч от ОД на МВР Стара Загора 
    Уточняваща молба вх.№ 4362/06.08.2020г. 10:39ч от СОПА
    Разпореждане № 284 от 06.08.2020г. – отхвърля
    Молба вх.№ 4414/07.08.2020г. 15:47ч за допълване на Разпореждане № 284/06.08.2020г. от СОПА, ведно с молба за бавност 
    Разпореждане № 287 от 07.08.2020г. – оставя без уважение молбата за допълване
    Заявление по чл.256 ал.2 от ГПК вх.№ 4424/10.08.2020г. на Адм. съд. Стара Загора, вх.№ 11750 /14.08.2020г. на ВАС, ведно със
        сигнал до Главния прокурор
        сигнал до Министър-председателя, вх.№ 2117/20 от 10.08.2020 г. в отдел „Приемна“; писмо изх.№ 2117/20 от 20.08.2020г.
        сигнал вх.№ 812102-1160/10.08.2020г. до Министъра на вътрешните работи
            Писмо изх.№ 349000-18027/20.08.2020г. на ОДМВР Стара Загора, вх.№ 4666/20.08.2020г. на Адм. съд - Ст. Загора: във вр. с проверка по Заповед № 3286з-3041/19.08.2020г. на ВПД Директора на ГДНП, молят за копие от материалите и решението по делото.
            Определение № 64/14.09.2020г. на Мариника Чернева, зам.-предс. на ВАС и р-л на I колегия по молбата за бавност

  3. Председател на Административен съд – Варна 
        Адм. дело № 2379 /2019г. на АдСВ,  XXVI с-в - Ралица Андонова, обр. 19.08.2019г.
    Искане вх.№ от 19.08.2019г. за защита срещу забраната от съдия Мария Симеонова Ганева да се дава информация за входящия номер на документ и дали същият е регистриран във входящия дневник на съда, Приложение - жалба от 09.08.2019г.
    Определение № 2157 от 19.08.2019г. 
    Молба вх.№ с.д. 12832 от 20.08.2019г. за издаване на съдебно удостоверение 
    Разпореждане № 11443 от 20.08.2019г.
    Молба с.д. 12942 от 22.08.2019г. относно изпълнение на Разпореждане № 11443 от 20.08.2019г. и за уточнение 
    Съдебно удостоверение изх.№ 3867 /26.08.2019г.  
    Писмо от 28.08.2019г. с приложено-представено за изпълнение съдебно удостоверение
    Частна жалба от 28.09.2019г. срещу определението от 19.08.2019г. 
    Молба с.д. 13203 /29.08.2019г. от съдия Мария Ганева с искане за тълкуване на съдебното удостоверение
    Становище от 09.09.2019г. от СОПА по молбата за тълкуване с разпореждане от 10.09.2019г.: „На доклад на Председателя на съда“  


   2. Район „Одесос“, община Варна
        Адм. дело № 2163 /2019г. на АдСВ,  XVII с-в
 - Мария Иванова - Даскалова, обр. 31.07.2019г.   
    Искане от 31.07.2019г. съдът да нареди да бъдат прекратени безусловно всякакви действия по изрязване на клони и дървета в междублоково пространство на територията на район Одесос, Община Варна 
    Разпореждане № с указания към страните
    Становище с.д. 12019 от 31.07.2019г., 14:26ч., от район Одесос с  приложени доказателства за основанието за извършваните действия
          Възлагателно писмо рег. № Д19001028ВН_001ВН от 20.06.2019г. на Община Варна, рег.№ Д19001028ВН_001ВН_001ОД от 21.06.2019г. на район Одесос
          Възлагателно писмо рег. № Д19000104ВН_006ВН от 28.06.2019г. на Община Варна, рег.№ Д19000104ВН_006ВН_001ОД от 01.07.2019г. на район Одесос
    Уточняваща молба от 31.07.2019г., 14:58ч., от СОПА - изпълнение на разпореждането и уточняване на искането
    Разпореждане № 10688 от 31.07.2019г. - отхвърля искането (получено на 07.08.2019г.)
    Молба от 01.08.2019г. от СОПА относно допълване на разпореждане № 10688 / 31.07.2019 г.
    Разпореждане № 10797 от 02.08.2019г. - с неясно съдържание (получено на 07.08.2019г.)
    Молба от 07.08.2019г. за определяне на срок при бавност
    Разпореждане № 11621 от 23.08.2019г. - изпраща молбите от 1 и 7 август по компетентност на председателя на съда
    Разпореждане от 29.08.2019г. от зам.-председателя на съда с указания към СОПА по реда на ЗДОИ (!!!)
    Писмо-молба от 30.08.2019г. от СОПА в отговор на тъй нар. разпореждане от 29.08.2019г. 
    Писмо-отговор изх.№ ИП-0501 от 04.09.2019г. от зам.-председателя на Адм. съд - Варна Борислав Милачков

   1. Кмет на община Варна
        Адм. дело № 2108 /2017г. на АдСВ,  VII с-в
 - Ирена Обретенова, обр. 31.07.2017г.  

    Искане от 20.07.2017г. съдът да нареди на Кмета на община Варна да прекрати безусловно неоснователното преграждане на достъпа и недопускането на упълномощен от СОПА адвокат до процедурата по предоставяне на достъпа до обществена информация под формата „преглед на оригинал“ и съставянето на протокол по чл.35 ал.2 от ЗДОИ.
    Разпореждане № 12891 от 21.07.2017г.
    Уточняваща молба от 21.07.2017г. от СОПА
    Молба вх.№ 12282/21.07.2017г. от пълномощника на кмета и на секретаря на общината юрисконсулт Петя Цветанова: „Носителят на информацията не би издържал на обработка за сканиране или преснемане и такава би довела до унищожаването му. Поради това е предоставен достъп до оригиналите.“ 
    Разпореждане № 13080 от 25.07.2017г. – отхвърля искането. В него е цитирано твърдението на юрк Петя Цветанова в молба вх.№ 12282/21.07.2017г., че: „Носителят на информацията не би издържал на обработка за сканиране или преснемане и такава би довела до унищожаването му. Поради това е предоставен достъп до оригиналите.
    Частна жалба от 27.07.2017г. срещу разпореждане № 13080 от 25.07.2017г.

*   *   *   *   *   *   *


Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  


Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 2087

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 31.07.2019 - 21:27:16