Искане за оставки на вътрешния министър Валентин Радев и варненския кмет Иван Портних


      С дух, достойнство и чест срещу педерастията и престъпността във властта
      Внимание, текстът съдържа вулгаризми!
 Искането за оставка на вътрешния министър Валентин Радев и отвод на директора на дирекция „Правно-нормативна дейност“ в МВР Росица Грудева е основано на тезата, че всяка педерастка (гейска, педалска) агресия към друг мъж, включително полицейската, е недопустима и от закона, и от българската култура, традиция и морал. За толерантност тук няма място.

Искането за оставка на варненския кмет Иван Портних е заради толерантността му и липсата на каквато и да е заинтересованост и реакция от негова страна на сигналите за престъпни деяния в най-отговорната дирекция в Община Варна – дирекция „Правно-нормативно обслужване“.

Иска се решително съдействие от премиера Бойко Борисов за подаването на двете оставки, включително заради българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018г.

Иска се и институционална, и лична покрепа от главния прокурор Сотир Цацаров за извършването на пълноценна прокурорска проверка на подадените сигнали за престъпления в Община Варна. 
  

* * * * * * * * * *
Заявление вх.№ 812104-274/15.12.2017 г. от СОПА до МВР - София относно интереса на служител в ОД на МВР Варна към аналното отверстие на гражданин, даващ сведения за злоупотреби в администрацията на Община Варна. 
Отговор рег. № 812100-25849 от 21.12.2017г. от МВР, според който заявлението не съдържало описание на факти и сведения, свързани с дейността на МВР, към които заявителят проявявал интерес и искал на научи.
Искане от 28.12.2017г. по чл.22 от ЗДОИ до МВР, с копия-сигнали до МС, кмета на община Варна и Главния прокурор.
* * * * * * * * * *


                       ДО Министъра на вътрешните работи                  (вх.№ 812100-80 от 02.01.2018 г.)
                                 zdoi@mvr.bg, priemna@mvr.bg, тел. 02 9822574
                                 във връзка със заявление вх.№ 812104-274 от 15.12.2017г.
                                 и писмо изх. рег. № 812100-25849 от 21.12.2017г. на МВР

копие - сигнал ДО Министър-председателя на Р България       (вх.№ )

                                 GIS@government.bg
копие - сигнал ДО Главния прокурор на Р България                   (ГП № 4526 от 29.12.2017г.)
                                 infocenter@prb.bg, prb@prb.bg
копие - сигнал ДО Кмета на община Варна                                     (вх.№ СИГ17002727ВН от 29.12.2017г.)
                                 signali@varna.bg
ИСКАНЕ
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА

Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308, е-поща:
office@sopa.bg
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445

ОТНОСНО
1. Поправяне и/или допълване по реда на чл.22 от ЗДОИ на предоставената информация за интереса към ануса на гражданин, предявен от служител с ръководни функции в системата на МВР по повод и във връзка с изпълнение на служебните му задължения.
2. Отвод на директора на дирекция „Правно-нормативна дейност“ в МВР – София Росица Грудева като лице по чл.28 ал.2 от ЗДОИ по настоящата преписка.
3. Оставка на министъра на вътрешните работи, на кмета на община Варна, сигнали.


Уважаеми господин Министър Валентин Радев,
Уважаеми господин Министър-председател Бойко Борисов,
Уважаеми господин Кмет Иван Портних,
Уважаеми господин Главен прокурор Сотир Цацаров,


ОБСТОЯТЕЛСТВА. Със заявление вх.№ 812104-274 от 15.12.2017г. СОПА поиска информация за правното и фактическо основание за конкретен нагъл мръснишки интерес към ануса на гражданин, предявен на 14.12.2017г. около 11 часа в сградата на ОД на МВР – Варна от инспектор К. от отдел „Икономическа полиция“. Непристойните действия са извършени от него в качеството му  на служител с ръководни функции в системата на МВР - заместник на началника си, в присъствието на инспектор Изабела Панайотова от същия отдел, по повод и във връзка с изпълнение на служебните им задължения. Утежняващо за инспектор К. и министър Валентин Радев е обстоятелството, че унизителната за гражданина словесна агресия е осъществена при даването на сведения по сигнал за деяния от общ характер в администрацията на Община Варна, каквито разследвания са тежки и разследващите са изнервени поради засягането на интереси на влиятелни фактори от високите нива на властта, с които разследващите нямат интерес да изострят отношенията си.

Конкретният сигнал е за издаване в Община Варна на антидатирани документи и действия по прикриване, потулване и замитане на тези деяния, включително чрез удостоверяване пред съда на неверни обстоятелства и подбуждане към лъжесвидетелстване. Показателен признак за намесата „отгоре“ е обстоятелството, че по проверката на сигнала работят координирано прокурори от районна, окръжна и апелативна прокуратури във Варна, но проверката е разчленена и сигналът се проверява на части по такъв начин, че да се заобиколи очевидната причинно-следствена връзка между антидатирането, удостоверяването на неверните обстоятелства и подбуждането към лъжесвидетелстване в тази връзка.

Ето защо е налице надделяващ обществен интерес по смисъла на ЗДОИ за получаване и разпространяване на исканата информация за полицейското издевателство.


1. Искане за поправяне и/или допълване по реда на чл.22 от ЗДОИ.
В отговор на заявлението на СОПА, с писмо от 21.12.2017г. директорът на дирекция „Правно-нормативна дейност“ в МВР Росица Грудева, е уведомила заявителя, че заявлението не съдържало описание на факти и сведения, свързани с дейността на МВР, към които заявителят проявявал интерес и искал да научи... (?) Това твърдение не отговаря на истината.

В тази връзка, моля така предоставената информация за правното и фактическо основание за циничния интерес към ануса на гражданин - институционален и/или личен на полицая, предявен на 14.12.2017г. около 11 часа в сградата на ОД на МВР – Варна от инспектор К. - служител с ръководни функции в системата на МВР, по повод и във връзка с изпълнение на служебните му задължения, да бъде поправена и/или допълнена по реда на 22 от ЗДОИ с конкретен отговор от министъра на вътрешните работи лично или от друго лице по чл.28 ал.2 от ЗДОИ по съображенията, изложени по-долу в т.2 - искане за отвод.

Моля при разглеждането на настоящото искане да се вземе предвид, че информацията не ни е предоставена през последните 6 месеца. Моля решението и самата информация да ни бъдат предоставени по електронен път на адрес
office@sopa.bg в pdf, jpg или друг формат.


2. Искане за отвод.
МОЛЯ на основание чл.10 ал.2 във връзка с чл.33 от АПК, Росица Грудева - директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“ в МВР, да бъде отстранена от настоящото производство като лице по чл.28 ал.2 от ЗДОИ и тепърва по преписката да се произнася лично министърът на вътрешните работи или друго лице по чл.28 ал.2 от ЗДОИ - мъж, който е с традиционната за страната ни хетеросексуална ориентация и не е бисексуален.

МОТИВИ. Искането за отвод е основано на тезата, че всяка педерастка (гейска, педалска) агресия към друг мъж, включително полицейската, е недопустима и от закона, и от българската култура, традиция и морал. За толерантност тук няма място.

От толерантния отговор от 21.12.2017г. на заявлението не става ясно защо според правната дирекция на МВР непристойните и отявлени по своя вулгарен цинизъм действия на полицейския инспектор К., не били свързани с дейността на МВР. (?) Поначало, от обществен интерес са всички действия на органите на МВР, включително непристойните и недопустимите. Те са най-интересни за обществото и от гледна точка на закона, и на морала.

За разлика от отговора на директорката, редовият българин е категорично нетолерантен към всякакви гей-попълзновения. Мнозинството български мъже са с обичайната традиционна православна хетеросексуална ориентация и не биха желали, нито пък биха допуснали да бъдат обичани от друг мъж в ануса. Истинските родолюбиви българи са с ярко изразено чувство за достойнство и чест, каквото изглежда не притежават нито полицейският инспектор К., нито директорката в МВР Росица Грудева.

Подобна полицейска агресия с хомосексуален характер е необичайно за България явление, което никоя майка не би пожелала на сина си. С модерните гей-татковци не знам как стоят нещата, но и за тях ще е по-добре да не се навират с културата си и не ни правят като себе си. По подразбиране, анусът на българския мъж е неприкосновен и всяко институционално попълзновение в тази посока може да доведе до социална реакция с непредсказуеми последици, които да са фатални за всеки продажен и алчен служител или политик във властта, забравил характерните за българския дух понятия достойнство и чест. Причината за подобна остра реакция обаче няма да е хомофобия или нетолерантност към различната сексуална ориентация, а спонтанна и напълно естествена реакция срещу половото поругаване, реакция за физическо оцеляване на „еднаквите“ българи срещу безпардонната агресия на „различните“, които искат да ни направят като себе си.

Затова в случая няма място за никаква съсловна солидарност на достойните български полицаи с хомосексуалната агресия на инспектор К., защото мнозинството от тях са с традиционен православен хетеросексуален мироглед. Няма място и за космополитна толерантност към случаите на извратена институционална агресия, тъй като подобни деяния нямат място нито в системата на българското МВР, нито в Европейския съюз.

Функция на българските правозащитни органи е да защитават решително традиционната българска хетеросексуална култура от агресивни чужди попълзновения, а не безродната и предателска антибългарска политика на криворазбрана толерантност към подобни педерастки извращения, издевателства, унижения и институционални изстъпления, включително от длъжностни лица с ръководна функция в системата на МВР, както в случая.

В съвременното общество е недопустим какъвто и да е словесен или физически институционален натиск с цел заставянето на отделен гражданин да извършва действия, които самият той смята за неправилни и не е длъжен да извърши по силата на закона. Именно затова провинението на инспектор К. е oсобено тежко, тъй като неговата долнопробна и цинична агресия е насочена спрямо гражданин, даващ доброволно сведения за злоупотреби в най-отговорната дирекция в местната власт – дирекция „Правно-нормативно обслужване“ в Община Варна, чиято правна култура и правна политика е определяща за зачестилите случаи на невежество, мракобесие и административен произвол в Община Варна, но кметът Иван Портних, кой знае защо, категорично отказва да определи на СОПА дата и приемен час за разговор на тази тема.

Ето защо, ако извратената антибългарска „анална терминология“ е забавната част от толерантното директорско ежедневие на Росица Грудева в правната дирекция на МВР - София или самата тя възприема агресивния вербален или реален опит на инспектор К. за домогване до ануса на гражданина със завист или ревност, такива обстоятелства пораждат основателно съмнение в нейното безпристрастие и тя следва да бъде отстранена безусловно не само от настоящото производство, но и от системата на МВР, заедно с инспектор К. и неговия траен извратен интерес.


3. Искане за оставка на министъра на вътрешните работи, на кмета на община Варна, сигнали.

Допълнително искане е оставката на министъра на вътрешните работи Валентин Радев заради антибългарската политика на толерантност на дирекция „Правно-нормативна дейност“ в МВР и самия министър към извратената хомосексуална агресия на полицай към хетеросексуален, тъй като подобни деяния и инциденти нямат място в системата на МВР на Република България - особено по време на шестте месеца охранявано именно от МВР българско председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018г.

Допълнително искане е и оставката на варненския кмет Иван Портних заради толерантността и липсата на каквато и да е заинтересованост и реакция от негова страна на сигналите за престъпни деяния в ръководената от него администрация на Община Варна - една от най-големите в страната.

Сигналът до министър-председателя Бойко Борисов е с искане да съдейства решително за подаването на двете оставки, включително заради българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Сигналът до главния прокурор Сотир Цацаров е с искане да подкрепи институционално и лично варненските прокурори за извършването на пълноценна комплексна проверка на процесния сигнал за злоупотреби в Община Варна, като бъде съобразена причинно-следствената връзка между антидатирането, удостоверяването на неверните обстоятелства и подбуждането към лъжесвидетелстване в тази връзка, като бъдат  ограничени до минимум възможностите за нерегламентирана външна намеса, включително чрез възлагане на проверката на прокурори и инспектори от други съдебни райони.


Гр. Варна, 28.12.2017г.   С уважение: Юлиян Чолаков


*   *   *   *   *   *   *


Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  
Преглеждания днес: 2

Преглеждания общо: 2614

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 30.12.2017 - 18:52:24