Референдум „За зелен Младост“ - дело в АССГ
Административно дело № 5022 /2017г. на АССГ, IV к.с. 
С.з. на 20.10.2017г., отл., насрочено за 08.12.2017г. от ? часа


Жалба от 11.05.2017г. на ИК
„За зелен Младост“ срещу Решение №151 от 06.04.2017г. на Столичния общински съвет 
      Протокол от 17.02.2017г. за проверката на подписката от ГД „ГРАО“
Молба от 01.06.2017г. от ИК за издаване на съдебно удостоверение
      Съдебно удостоверение от 08.06.2017г., издадено по молбата на ИК от 01.06.2017г. 
      Писмо - отговор изх.№ 92-00-386 (1) от 19.10.2017г. на МРРБ с данни, предоставени по силата на съдебното удостоверение от 08.06.2017г.

Молба от 16.06.2017г. за конституиране на СОПА като заинтересована страна
      Съдебно удостоверение изх.№ 11875 от 23.12.2016г. по фирм.д. № 252/2007г. на ВОС (актуално състояние на СОПА) 
      Разпореждане от 22.06.2017г. с указания и призовка за СОПА за участие като заинтересована страна 
Отговор (становище) от 06.07.2017г. от СОПА по жалбата на ИК, с приложения:
      Съдебно удостоверение изх.№ 3782 от 31.08.2016г., издадено по адм. дело № 1540 /2016г. на АдСВ   
      Писмо - отговор изх.№ 92-00-414 от 10.09.2016г. на МРРБ с данни, предоставени по силата на съдебното удостоверение от 31.08.2016г.

Становище на СОПА за с.з. на 20.10.2017г. с приложения:
      1. Писмо - отговор изх.№ 92-00-386 (1) от 19.10.2017г. на МРРБ с данни, предоставени по силата на съдебно удостоверение от 08.06.2017г., издадено по настоящото адм.д. № 5022/2017г. на АССГ. От него е видно, че МРРБ разполага с технически и приложни програмни средства, с които в периода от 10 до 17 февруари 2017г. е извършила проверка по критерии, които са били валидни към 12.12.2016г. – отминалата дата на вписването на предложението в регистъра   
      2. Писмо-отговор изх.№ 92-00-423 от 11.10.2017г. на МРРБ с данни, предоставени по силата на съдебното удостоверение от 21.09.2017г., издадено по адм. дело № 11681/2016г. на ВАС. От него е видно, че в МРРБ няма методика (алгоритъм) за проверка на подписки по критерии, които са били валидни към определена отминала задна дата. 
      3. Съдебно удостоверение от 21.09.2017г., издадено по адм. дело № 11681/2016г. на ВАС
      4. Заявление за ДОИ до ЦИК, вх.№ МИ-23-3 от 03.07.2017г., с въпрос коя институция, извършва ли някой проверка за 6 месечна уседалост при произвеждането на местни избори и референдуми; 
           Отговор изх.№ МИ-23-4 от 13.07.2017г., според който ЦИК не знае коя институция извършва проверката за 6 месечна уседналост, но знае нейното местонахождение и препраща заявлението на МВР, МП, Община Стара Загора и Община Варна;
           Писмо от 25.07.2017г., с което МП препраща заявлението от ЦИК на МВР, Община Стара Загора и Община Варна;
           Писмо от 31.07.2017г., с което МВР препраща заявлението от ЦИК на МРРБ.
           Писмо от 31.07.2017г. от Община Стара Загора;
           Решение ДОИ17000115ВН_004ВН от 31.07.2017г. на Община Варна по препратеното от ЦИК заявление; справка ДОИ17000115ВН_005ВН от 01.08.2017г.; писмо ДОИ17000115ВН_008ВН от 08.08.2017г., с което Община Варна препраща заявлението от ЦИК на МРРБ;  
           Решение ДОИ17000115ВН_009ВН от 10.08.2017г. на Община Варна по заявлението, препратено от МП;  
           Писмо-отговор изх.№ 94-00-81 от 10.08.2017г. на МРРБ, според което проверката по чл.396 от Изборния кодекс се извършва от МВР и МП по искане на общинските администрации;        
           Писмо от 16.08.2017г., с което МВР препраща препратеното от ЦИК и МП заявление на МРРБ;
           Писмо-отговор изх.№ 94-00-84 от 21.08.2017г. на МРРБ, според което проверката по чл.396 от Изборния кодекс се извършва от МВР и МП по искане на общинските администрации, но МРРБ не знае дали те изпълняват задължението си;
           Писмо-отговор изх.№ 94-00-91 от 24.08.2017г. на МРРБ, според което проверката по чл.396 от Изборния кодекс се извършва от МВР и МП по искане на общинските администрации, но МРРБ не знае дали те изпълняват задължението си.

Протокол от с.з. на 20.10.2017г. от 9:30 часа.
Молба от 23.19.2017г. от ИК за назначаване на СТЕ
Молба от 04.11.2017г. от СОПА за произнасяне по доказателствените искания, становище по отговорите на МРРБ, служебно изискване на данните, непредоствените данни по силата на съдебното удостоверение и налагане на глоба по реда на чл.405 от ЗСВ


*   *   *   *   *   *   *


Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 127

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 19.10.2017 - 11:15:30