Оптимизиране - разни


Предложения, сигнали и жалби до администрацията, прокуратурата и съда

Сигнал от 09.08.2016г. до Районна прокуратура Нови пазар за читалищата - относно порочни решения на Общински съвет - Каспичан от 28.07.2016г. за обявяване на имоти публична общинска собственост, предоставени за ползване на читалища съгласно Закона за народните читалища, за частна общинска собственост; тяхното протестиране от прокуратурата пред Административен съд - Шумен и спиране изпълнението на решенията, за които е допуснато предварително изпълнение 
     
Постановление от 03.10.2016г. на РП Нови пазар, от което е видно, че Общински съвет - Каспичан сам е отменил порочните си решения


****************

Жалба срещу 
решение № 3449-НР/07.09.2016г. на ЦИК
Решението ограничава регистрацията на инициативни комитети с позиция само по един или два от трите въпроса за националния референдум на 06.11.2016г.


Адм.д. № 10019 от 2016г. на ВАС, образ. по жалба на СОПА, с.з. на 14.09.2016г. от 11:00ч. в зала № 2
     Жалба от СОПА от 10.09.2016г.  
     Становище на СОПА за с.з. от 14.09.2016г. 
     Протокол от с.з. на 14.09.2016г. 
     Съдебно решение от 14.09.2016г.   
     Сигнал до комисията по професионална етика във ВАС от 15.09.2016г., вх. № 13824 от 16.09.2016г.
          Становище на КПЕ изх.№ 684 от 13.10.2016г.
     Искане за отмяна от 15.09.2016г., вх. № 13820 от 16.09.2016г.   
Адм.д. № 11222 от 2016г. на ВАС, петчленен състав
     Определение № 11098 от 21.10.2016г. по адм. дело № 11222/2016г.
    
Частна жалба от 03.11.2016г. до седемчленен състав срещу определение № 11098 от 21.10.2016г., вх. номер 16084 от 07.11.2016г.
Адм.д. № 12672 от 2016г. на ВАС, седемчленен състав, I колегия
      Определение №12614 от 22.11.2016г. по адм. дело № 12672/2016г.


Адм.д. № 9971 от 2016г. на ВАС, образ. по жалба на БСНГИ, с.з. на 13.09.2016г. от 11:00ч. в зала № 1
     Протокол от с.з. на 13.09.2016г.  
     Съдебно решение от 13.09.2016г. 


****************
Жалба - сигнал от 26.09.2016г., вх.№ РД16020931ВН от 28.09.2016г. до кмета срещу секретаря на община Варна, за многократни непроизнасяния в срок по заявления за достъп до информация в качеството на лице по чл.28 от ЗДОИ


****************
Предложение вх.№ от 26.05.2017г. до ЦИК относно усъвършенстване на ЗПУГДВМС чрез уточняване на изискванията към кръговете на лицата с право да участват в инициативен комитет, да подкрепят подписка и да гласуват на местен референдум    Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  

 Преглеждания днес: 4

Преглеждания общо: 732

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 10.09.2016 - 19:55:56