Учредена е Национална гражданска инициатива „Участие, не участ!“


Това е първият опит за използване на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) за законодателна инициатива - за собственото му усъвършенстване
     БЛАНКА за събиране на подписи - двустраннa, на гърба има допълнителна информация. 

     Инициативата е учредена по време на конференция под наслов „Към работеща пряка демокрация в България“, състояла се на 25 и 26 февруари 2016г. в София, хотел Сити, ул. „Стара планина“ 6, с участието на десетки организатори на референдуми и инициативи, неправителствени организации, журналисти, експерти и политици. Организатори на конференцията са 
Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива (БСНГИ) и Център за пряка демокрация - Арау (ZDA), Цюрихски университет.  

     Сегашният закон затруднява организирането на подписки за национални и местни инициативи до такава степен, че на практика гражданите сме лишени от правото да участваме пряко в управлението и на централно, и на местно ниво. Именно затова инициативата и предлаганите конкретни промени са насочени към отстраняването на основни законови препятствия за реализирането
на работеща пряка демокрация в България: 

     • намаляване броя на подписите за иницииране на национални и местни референдуми;
     • облекчаване на изискванията за предоставяне на лични данни в подписките;
     • увеличаване сроковете за събиране на подписи за референдуми;
     • отпадане на кворума за  „участие“ при провеждането на референдуми;
     • отпадане на изискването към инициативните комитети да създават електронно копие на подписката;
     • конкретизиране на уредбата на отменителния референдум – местното народно вето;
     • въвеждане на изисквания за прозрачност, ясен и унифициран регламент при проверките на подписките от ГД „ГРАО“;
     • въвеждане на Национална електронна гражданска инициатива;
     • уреждане и конкретизиране на приемането и действието на решенията, взети на референдум и други технически детайли за изясняване на спорни въпроси в закона. 


     Националната гражданска инициатива „Участие, не участ“ е адресирана към Министерския съвет, като неразделна част от нея е изготвеният конкретен проект за Закон за изменение и допълнение на ЗПУГДВМС (ЗИД на ЗПУГДВМС). След приключването на подписката, на Министерския съвет ще бъде предложено да внесе законопроекта за разглеждане и приемане от Народното събрание. Мотивът за това е, че гражданите и неправителствените организации не разполагат с право на законодателна инициатива. 


* * *

Протоколът от учредителното събрание с имената на членовете на инициативния комитет ще бъде публикуван допълнително.  

Проектът за ЗИД на ЗПУГДВМС е изготвен от координиран от БСНГИ екип в състав: адв. Александър Асенов, д-р Вихър Георгиев (част за е-инициатива), Даниела Божинова, Юлиян ЧолаковЗабележка:
За формулирането и мотивирането на предложените промени в частта за местните референдуми и граждански инициативи, както и за облекчаването на изискванията за предоставяне на лични данни и въвеждането на изисквания за прозрачност и ясен регламент за проверките на ГД „ГРАО“, е ползван богатият опит от подписката за Местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна, започната в началото на 2013г., процедурата по която не е приключила - за 6 април 2016г. от 14:00ч. е насрочено поредното заседание по адм. дело № 3316/2014г. на ВАС, Трето отделение.

* * * * * * * * *

Проект за ЗИД на ЗПУГДВМС от 25.02.2016г. - PDF формат
Становище изх.№ 03.08-348 от 18.07.2016г. от зам. министър на МРРБ Деница Николова, изпратено до Министерски съвет, отдел „Приемна“, с копие до Министерство на правосъдието и до Инициативния комитет 


Виж още:
https://web.facebook.com/julian.cholakov/posts/946399182113342Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  Преглеждания днес: 3

Преглеждания общо: 966

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 01.03.2016 - 20:35:22