Сигнал до Бойко Борисов относно прикриване на престъпления от разследващите гибелта на Пламен ГорановЦелият СИГНАЛ до господин Бойко Борисов в PDF форматГосподин Борисов, Вие сте ангажиран и лично със случая Пламен Горанов, тъй като Вашето правителство в оставка обяви 6 март 2013г. за ден за национален траур. Ето защо Ви молим от позицията на министър-председател да инициирате проверки от компетентните органи в МВР и прокуратурата дали с действията и/или бездействието си разследващите полицаи, ръководещият ги прокурор Милена Кирова от Варненска районна прокуратура и бившият говорител на ОД на МВР Калинка Пенчева са нарушили закона, както и задълбочена проверка на всички хипотези за причините за смъртта на Пламен Горанов, включително и на предположението, че на полицейската охрана на Община Варна е било наредено да предотврати на всяка цена предстоящия скандал от неговия публичен ултиматум към кмета Кирил Йорданов и Общински съвет – Варна  (мандат 2011 – 2015г.), като при изпълнението на тази задача е причинена трагедията.


ПОДПИСИ на граждански организации и граждани - с уважение: 

1. Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр.Варна, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Чолаков
Варна 9004, бул.„Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43 

2. Екатерина Христова Димова

3. Обществен център за околна среда и устойчиво развитие - ОЦОСУР, ЕИК 103093733, чрез Илиян Илиев

4. Ивайло Кънев Иванов

5. Калина Тодорова Митева (Павлова)

6. Борислав Захариев Чонков

7. Стоян Николов Костов

8. Мария Атанасова Христова

9. Александър Венциславов Христов

10. СНЦ „Грамада“, ЕИК 176637940, чрез Маргарита Атанасова

11. Отворен обществен съвет на протестиращите – Варна, ЕИК 176857267, чрез Маргарита Атанасова

12. Георги Тинев Хаджитинев

13. Мария Иванова Димитрова*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 


Целият СИГНАЛ до господин Бойко Борисов в PDF формат

Писмо от 29.10.2015г., с което МС препраща сигнала на МВР 
 
Писмо от 29.10.2015г., с което МС препраща сигнала до ВСС и ВРП

Писмо от 04.12.2015г., с което ВСС препраща сигнала до ВРП  
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *


Молба от 16.03.2015г. до ВРП с резолюция за отказ да ни бъде предоставено копие от постановлението за прекратяване на разследването  

Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
 Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 2132

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 25.10.2015 - 13:18:23