Изборният кодекс не допуска свободно участие в изборите


Президентът да не разпуска Народното събрание, докато не се промени Изборният кодекс и не се свика Велико народно събрание!Забележка:
Оригиналният текст и заглавието са променени, за да бъдат съобразени с изключенията в § 6 от ДР на ИК.  


Правителството е в оставка.
Съгласно чл.99 ал.5 от Конституцията на република България, ако не се постигне съгласие за образуване на правителство, президентът назначава служебно правителство, разпуска Народното събрание и насрочва нови избори в двумесечен срок. Актът, с който президентът разпуска Народното събрание, определя и датата на изборите за ново Народно събрание. Т.е., Конституцията задължава президента да обяви разпускането на Народното събрание и датата на изборите едновременно и от този момент до изборите да изтекат не повече от 60 дни. 
 
Съгласно чл.10 ал.1 от Изборния кодекс, изборите за народни представители се насрочват от президента на републиката не по-късно, т.е. най-малко 75 дни преди изборния ден. В §6 т.1 от ДР на Изборния кодекс обаче е предвидено изключението, че при разпускане на Народното събрание изборите за народни представители се насрочват от президента не по-късно от 60 дни преди изборния ден. Това означава, че президентът не може да приложи 75 дневния срок в чл.10 ал.1 от Изборния кодекс, а е длъжен да спази определения в Конституцията и в ДР на Изборния кодекс 60 дневен срок. Т.е. от разпускането на НС до изборите не може да има повече от 60 дни.

Ако президентът обяви датата на изборите преди да е разпуснал Народното събрание, този акт ще бъде противоконституционен. Такова нарушение на Конституцията от президента би било основание законността на изборите да бъде оспорена пред Конституционния съд. Това може да доведе парламентарна криза, нови предсрочни избори и предсрочно прекратяване на пълномощията на самия президент на основание чл.103 ал.3 от Конституцията.


Какво следва за партиите и коалициите от партии?
Съгласно чл.89 ал.1 от Изборния кодекс, партиите се регистрират в Централната избирателна комисия (ЦИК) не по-късно от 75 дни преди изборния ден. Не е ясно как една партия ще се регистрира в ЦИК 75 дни преди датата на изборите, която дата към момента на регистрация все още не е определена, тъй като при определянето й тя не може да бъде отдалечена на повече от 60 дни. Това означава, че чл.89 ал.1 от Изборния кодекс е противоконституционен и нито една партия не може да участва в изборите законно.
Същото се отнася за чл.91 ал.2 от Изборния кодекс, който задължава коалициите от партии да се регистрират в ЦИК най-малко 65 дни преди датата на изборите.
Това означава, че при този Изборен кодекс партиите и коалициите от партии не могат да участват в изборите законно.

Какво е положението с инициативните комитети?
Съгласно чл.109 ал.1 и ал.4 от Изборния кодекс, за регистрацията на независим кандидат са необходими подписите на не по-малко от 3 на сто, но не повече от 5000 избиратели с постоянен адрес на територията на избирателния район. Подписката се предава от инициативния комитет на Районната избирателна комисия (РИК) не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
Съгласно чл.97 ал.5 т.2 от
Изборния кодекс, заявлението за регистрация се представя в РИК не по-късно от 50 дни преди изборния ден. Това означава, че ако инициативният комитет се регистрира веднага след определянето на датата на изборите, необходимите подписи ще трябва да се съберат за 28 дни, защото 60-32=28. Друг е въпросът защо е ограничението в чл.109 ал.2 изр.3 от Изборния кодекс всеки избирател да участва само в една подписка за издигане на кандидатура на независим кандидат, след като става въпрос само за допускане до участие в изборите.Какво да се прави? Предложенията са заимствани от протестите:

Президентът ДА НЕ РАЗПУСКА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, докато не се премахнат от 
Изборния кодекс ограниченията за свободно участие в изборите. Как да се премахнат ограниченията? 

 
  • Участието в изборите да е БЕЗПЛАТНО, т.е. без внасяне на депозит.
  • Участието в предизборните предавания на националното радио и телевизия и регионалните им центрове да е равнопоставено и БЕЗПЛАТНО.
  • Да няма ограничение за участие в повече от една подписка за издигане на кандидатура на независим кандидат.
  • Да се съкрати изискуемият брой подписи за участие в изборите. Например подписите по чл.109 ал.1 от Изборния кодекс да се съкратят от 5000 на 2000.
  • Всеки кандидат - партиен, коалиционен или независим, да се регистрира само в един многомандатен изборен район.
  • Да има по 50% мажоритарно и пропорционално участие.
  • Да се улесни гласуването на българите в чужбина, с оглед разстоянието до секциите, където може да се гласува. 
     И т.н.Има и ДРУГО, не по-малко важно предложение, защото е стратегическо:

Да се свика Велико народно събрание и от Конституцията да отпадне институтът „Велико народно събрание”, заедно с ограниченията за решенията, които може да взема обикновеното Народно събрание.  

Как? Докато комисиите в Народното събрание умуват по текста на промените в
Изборния кодекс, в същото време президентът или 1/2 от сегашните депутати могат да инициират свикване на Велико народно събрание (чл.159 ал.1 от Конституцията) и Народното събрание да реши (с мнозинство 2/3) предстоящите избори да са именно за Велико народно събрание. (чл.160 ал.1 от Конституцията)

В дневния ред на това евентуално последно Велико народно събрание могат да влязат и други желани от обществото промени в Конституцията, изискващи Велико народно събрание. Която от тези промени обаче не бъде извършена, ще има процедурна възможност за извършването й от всяко следващо обикновено Народно събрание. Тогава процедурата ще трае само няколко месеца, при това без да се харчат парите на данъкоплатците за Велико народно събрание и без да слушаме оправдания с конституционни ограничения за извършването на реформи в държавното устройство, най-вече в съдебната власт.  

Юлиян Чолаков
СОПА
24.02.2013 г. 
07.03.2013 г.
Забележка:
Оригиналният текст и заглавието са променени, за да бъдат съобразени с изключенията в § 6 от ДР на ИК.


ПП
Ето две работни хипотези за развитие на предстоящите събития:

„План А” - по-лош и по-скъп 
    Президентът разпуска веднага НС и след избори по сегашния несправедлив Изборен кодекс в новото НС ще попаднат същите хора със същото обществено доверие.
    Именно тези стари муцуни ще трябва евентуално да изготвят проект за нова Конституция, да го подложат на обществено обсъждане и да насрочат избори за ВНС, поправяйки и Изборния кодекс. Разбира се, ако пожелаят, но те едва ли ще променят нрава и мераците си. 
    Ако все пак муцуните пожелаят да има ВНС, то тяхната цел със сигурност ще е с новата Конституция да се окопаят още по-добре във властта.
   • След ВНС ще има за трети път избори за НС, което да излъчи правителство.
Равносметка:
    Харчат се три пъти пари за избори без никаква сигурност, че ще са справедливи.
    За бъдещи промени на Конституцията ще се харчат отново пари за ВНС.

„План Б” – по-справедлив и по-евтин
    Президентът НЕ разпуска веднага НС.
    Сегашното НС променя
Изборния кодекс, за да са предстоящите избори по-справедливи и взема решение те да са за Велико народно събрание.
   • Избраното ВНС да има една единствена задача - да изхвърли от Конституцията понятието „ВНС” заедно с ограниченията за обикновеното НС да променя Конституцията, след което веднага да се разпусне.
   • Междувременно ще тече общественият дебат по проекта за нова Конституция. Този дебат ще осигури време и ще помогне на хората да се ориентират по-добре какво точно искат да бъде записано в новата Конституция, кои са новите политически субекти и за кого да гласуват на изборите за следващото НС, което ще излъчи правителство и ще приема нова Конституция.
   • Силният обществен натиск ще принуди политическите сили още преди изборите да заявят, че новото НС, освен текущата си работа, ще има основна задача да изготви конкретен проект за нова Конституция, съобразен с исканията на гражданите, да го подложи на обществено обсъждане с активното участие на гражданското общество и да го приеме при обществен консенсус.
Равносметка:
    Харчат се два пъти пари, при това за по-справедливи избори.
    За бъдещи промени на Конституцията няма да се харчат пари за ВНС.


ВИЖ ОЩЕ:
http://www.desant.net/show-news/24997/
„Денят започва“ с Фидосова и новия Изборен кодекс
13.07.2012 г.
В четвъртък „денят започна“ с появата на екрана на националната телевизия на светлия лик на шефката на правната комисия и зам.-председател на парламентарната група на ГЕРБ Искра Фидосова. В ефира тя се закле, че ще бъде турен край на практиката изборното законодателство да се променя в „12 без 5“ – т. е. в последния момент преди вота. И обеща – каквото ще се коригира, ще се прави до края на септември. След това предложения няма да се приемат. Изборен кодекс - ДВ. бр.17 от 21.02.2013 г. 
Конституция  - ДВ. бр.12 от 06.02.2007 г.


БЛАНКА от 27.02.2013 г. за събиране на подписи с Искания за промяна на Изборния кодекс и реформа в съдебната власт, адресирани до президента и до Народното събрание   


Заявление от 07.03.2013 г. с въпроси относно оставките на кмета Кирил Йорданов и на общински съветници
Решение за предоставяне на информацията 
Оставката на кмета Кирил Йорданов - 06.03.2013 г.
Оставките на съветниците от партията на Марешки - 04.03.2013 г.
Декларациите на кандидатите от листата на Марешки - 04.03.2013 г.
 

 


Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАПреглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 2720

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 07.03.2013 - 09:34:37