Референдум за Морската градина и крайбрежната зона на Варна


Време е гражданите да вземат думата!


Инициативата е на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА с подкрепата на ОЦОСУР, СНЦ „Обединено гражданско сдружение“ , БДЗП, ГС „Зелена Варна“ и ГС „Варна диша“.
(Забележка: След 2015г. подкрепата на ГС „Зелена Варна“ и ГС „Варна диша“ е спорна и не е потвърждавана от техните председатели.)
  

На 18.01.2013 г. СОПА обяви намерението на НПО да стартират подписка за провеждането на местен референдум, с който варненци да заставят местната власт да утвърди Морската градина като обществен парк със свободен достъп, разположен на брега на морето.  

За първи път името Морска градина се споменава през 1894 г. като Jardin de la Mer по времето на паркостроителя Антон Новак. През годините паркът поетапно е уголемяван, за да достигне 1380 дка през 1997 г.

Още от самото й създаване Морската градина е предвидена да граничи с морето. Тя се явява един плавен преход от централната част на града към зоната за отдих и забавление, част от която е и плажът, представляващ елемент от ансамбъла на градината. По този начин се запазва свободен достъпът през парка до морето дори и при евентуално изместване на брега в резултат от естествени процеси или строителството на нови буни.
Тази далновидна концепция обаче е зачеркната от властите през 1997 г. с разделянето на парка на „Историческо ядро на Морската градина“ с площ
550 дка (aкт за ИДС №40 /18.03.1997г. с площ 550 дка) и периферия със статут на зона за отдих. Периферията от своя страна е разделена на паркова зона и крайбрежна зона, включваща ската и ивицата от ската до морския бряг.
След разделянето границите на терените често се преначертават, като през 2009 г. държавата
задоволява апетитите на „Холдинг Варна“ АД по изкупуването и урбанизирането на автентичната крайбрежна зона, която сама по себе си представлява природен феномен и придава неподражаем облик на Морската градина и целия град.

През 2011 г. по заповед на заместник на министъра на културата Вежди Рашидов границите на Историческото ядро са „
актуализирани“, в резултат от което МРРБ с министър Росен Плевненлиев свеждат площта му от 550 дка до 442 дка (акт за ИДС  № 1201 /05.07.2011г. - 111,3 дка в район Одесос и акт за ИДС № 1202 /05.07.2011г. - 330,6 дка в район Приморски), като най-силно е засегната именно крайбрежната зона. 

През 2012 г. с новия Общ устройствен план на Варна е заличен окончателно статутът на крайбрежната зона като зона за отдих и е предвидено застрояването ѝ като зона за обществено обслужване, включително с офиси, хотели, казина и т.н.

След подробни обсъждания как да се съхрани досегът на парка с морето, да се запази крайбрежната зона като зона за отдих и се избегне прекомерното й застрояване, няколко НПО взехме решение да стартираме подписка, с която да предложим на варненци да се проведе
местен РЕФЕРЕНДУМ със следните въпроси:

1. Да достига ли паркът „Морска градина” до морето, като включва изцяло крайбрежната зона от ската до морския бряг? 

2. Да бъде ли крайбрежната зона на град Варна паркова зона за отдих с обекти за хранене, спорт, атракции и развлечения, но без жилища, ателиета, офиси, молове, хотели, казина, конгресни центрове и яхтени пристанища?


НЯКОИ ПОЯСНЕНИЯ
Съгласно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, местен РЕФЕРЕНДУМ за Морската градина на Варна може да се инициира и произведе:

По предложение на кмета на Варна Кирил Йорданов, по искане на поне 11 общински съветници или по инициатива на гражданите чрез подписка.

Тъй като първите две възможности отпаднаха поради досегашното нежелание на институциите да се възползват от даденото им от закона право, време е гражданите да вземат думата! Ето защо стартираме подписка.

При подписка референдум се произвежда задължително, ако за 3 месеца се подпишат с ЕГН и адрес не по-малко от една десета от гражданите с избирателни права. На последните избори за общински съвет те са били 285 396, което означава, че са необходими около 30 000 подписа.

Ако се съберат една двадесета или около 15 000 подписа, решението дали да се произведе референдума ще се гласува от общинския съвет.

Референдумът се печели, ако с „да” гласуват повече от половината от участвалите в референдума и избирателната активност е не по-ниска от тази на последните избори за общински съвет, т.е. не по-ниска от 49,98%.


Изпълнението на решението, прието с местен референдум, се организира от кмета на общината.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

ОТРАЗЯВАНИЯ - 2013г.:
vesti.bg - Сдружения искат референдум за Морската градина във Варнa
vesti.bg
- СОПА иска Референдум за Морската градина и крайбрежната зона - ВИДЕО
investor.bg - Екоорганизации предлагат референдум за Морската градина във Варна
news.bgnes.com - Сдружения искат референдум за Морската градина във Варнa
video.bgnes.com - Сдружения искат референдум за Морската градина във Варнa - ВИДЕО
radiovarna.bnr.bg - Варненски неправителствени организации поискаха провеждането на референдум за Морската градина и крайбрежната зона
dariknews.bg
 - Търсят 30 000 подписа за референдум за Морската градина
varna.dir.bg - 30 000 подписа трябват за референдум за Морската градина
intrigi.bg - Референдум за Морската градина готвят неправителствени организации 
mediapool.bg - Екоорганизации подготвят референдум за крайбрежната зона на Варна
dnesplus.bg - НПО-та събират 30 000 подписа за първи референдум за Морската градина
varnautre.bg - Събират подписи за референдума за Морската
knnews.bg
 - Сдружения искат референдум за Морската градина във Варнa
komentator.bg - Във Варна инициират референдум за Морската градина
moreto.net - Търсят 30 000 подписа за референдум за Морската градина във Варна
svejo.net - Търсят 30 000 подписа за референдум за Морската градина 
narodnodelo.bg - Нов референдум сближава кмета с критиците му  (Веселин Симеонов)

Още по темата - актуално към 24.09.2012 г.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

Представяне в Проект „ВРЕМЕ: ВАРНА 2013“
http://vremevarna.eu/ 
(Buy this domain. This domain is FOR SALE - Diese Domain steht ZUM VERKAUF - 06.01.2017г.)

Оригинален текст в PDF формат - 17.10.2013г.

Проект „Време: Варна 2013г.“
Област „Гражданско общество“,
Събитие „Събраха над 33 000 подписа за местен референдум“

Трудна победа на гражданите
Предадени са 2757 попълнени бланки с по 12 реда, което прави  33084 записа. ГД „ГРАО“ към МРР е проверила 32367 записи. От тях са признати за коректни 14854, но и те са достатъчни да задължат кмета да представи официално становище, а общинския съвет да обсъди публично предложението с въпросите за референдума и да го гласува.
Победата се състои в това, че становището на кмета и публичното обсъждане дали да има местен референдум следва да са именно от гледна точка на обществения интерес, а не на интереса на частния инвеститор „Холдинг Варна“, който се страхува и не желае да чуе гласа на варненци за прехваления си проект. А този глас със сигурност ще бъде „Да на Морската градина до морето! Не на олигархията, не на мафията, не на ТИМ!“
За съжаление, в продължение на няколко месеца кметът Иван Портних и председателят на общинския съвет Иван Луков не дават ход на публичното обсъждане, а сякаш чакат съдът да ги задължи да го сторят.“

От Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка

Гр. Варна, 17.10.2013 г.


*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

ДОКУМЕНТИ ПРИ СТАРТИРАНЕТО НА ПОДПИСКАТА
БЛАНКА за събиране на подписите
Корица на папката за събиране на подписи, предвидена да се принтира или копира върху светлозелен хартиен лист А4 

Учредителен протокол от 26.01.2013 г. за учредяване на ИК   
Уведомление вх.№ ОС13000096ВН от 28.01.2013г. за започване на подписката, изпратено по факс и по пощата на 26.01.2013 г.   
Протокол от заседанието на ИК на 28.01.2013 г. 
Предложение вх.№ ОС13000096ВН_001ВН от 28.01.2013г. до кмета на община Варна за съгласуване на местата, на които ще се събират подписите 
Отговор от кмета изх.№ ОС13000096ВН_009ВН от 21.02.2013г. 

КЗЛД
Искане oт 01.04.2013 г. до КЗЛД за становище относно приложението на ЗЗЛД при събиране на подписи за местен референдум, местна гражданска инициатива и за освобождаване на ИК от задължението за регистрация като администратор на лични данни.  
      Становище на КЗЛД № 3082 от 10.08.2011г. относно приложението на ЗЗЛД при провеждане на всички видове избори
Становище от 26.04.2013 г. на КЗЛД (доставено на 17.05.2013 г.), че ИК следва да подаде заявление за регистрация като администратор на лични данни.
Придружително писмо от 21.05.2013 г. към молбата за освобождаване и заявлението за регистрация (част първа и част втора) на ИК до КЗЛД  
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 312673 от 25.06.2013г. от КЗЛД за администратор на лични данни
***
Писмо-отговор от 26.09.2018г. на КЗЛД със становище, че ИК не трябда да се регистрира в КЗЛД

ДОКУМЕНТИ ПРИ ВНАСЯНЕТО НА ПОДПИСКАТА
Документи, внесени на 26 април 2013 г. в деловодството на район „Приморски“ поради бомбената заплаха в община Варна

Придружително писмо вх.№ ОС000627ПР от 26.04.2013г. с приложени към него: 
    Предложение от 26.04.2013г. до ОС за приемане на решение за произвеждане на местен референдум   
    Учредителен протокол от 26.01.2013 г. за учредяване на ИК     
    Протокол от заседанието на ИК на 28.01.2013 г. 
    Чувал със запечатани в него 2609 броя бланки с подписи на граждани с номера от 1 до 2609, общо 31308 подписа
    Приемо-предавателен протокол, останал неподписан от приемащата страна  

Писмо изх.№ ОС000627ПР_001ПР от 29.04.2013г. (вх.№ ОС000627ПР_002ВН от 29.04.2013г.), с което кметът на район „Приморски“ препраща документите ведно със запечатания чувал на Общински съвет Варна   
- - -Документи, внесени на 29 април 2013 г. в информационния център на община Варна 
Придружително писмо вх.№ ОС13000096ВН_021ВН от 29.04.2013 г., с приложени към него:
    104 броя бланки с подписи на граждани с номера от 2610 до 2713, с които подписите стават 32556   
    Мотиви към предложението
    Уведомление за продължаване събирането на подписи 
    Приемо-предавателен протокол, подписан от длъжностно лице от ОС - Варна

30.04.2013 г.
Писмо изх.№ ОС13000096ВН_022ВН от 30.04.2013 г., до и.д. кмет и председателя на ОС с искане съгласувано да организират документирането на броя на бланките с подписи и запечатаният чувал да не се разпечатва в наше отсъствие.   
Писмо изх.№ ОС13000627ПР_003ВН от 30.04.2013г. от ОС до ТЗ „ГРАО“, изпратено на 03.05.2013 г.  
07.05.2013 г.
Жалба-сигнал до ОДМВР-Варна и ВРП с искане да се осигури охрана на подписката и да се проверят данните за извършени закононарушения от общинската администрация 
     Постановление № 5251 /11.10.2013 г. на прокурор Владислав Томов от ВРП за отказ за образуване на досъдебно производство за злоупотреба с лични данни
Писмо изх.№ ОС13000096ВН_024ВН от 07.05.2013г. от ОС до ТЗ „ГРАО“, изпратено на 08.05.2013г.  
08.05.2013 г.
Протокол от 08.05.2013г. за предаването на подписката от Общински съвет на ТЗ „ГРАО“ 
Искане вх.№ ОС13000096ВН_025ВН от 08.05.2013г. от ИК до МРРБ подписката да бъде изпратена за проверка в София  
          Отговор от ГД „ГРАО“ към МРРБ изх.№ АУ01-1693 от 18.05.2013 г.
Писмо изх.№ 66-00-193 от 08.05.2013г., с което главният директор на ГД „ГРАО“ Иван Гетов възлага на ръководителя на ТЗ „ГРАО“ Варна Надя Кулева проверката на подписката да бъде извършена от служителите в ТЗ „ГРАО“ Варна
14.05.2013 г.
Придружително писмо вх.№ ОС13000096ВН_028ВН от 14.05.2013 г. и протокол за предаването на допълнителни 44 бланки по 12 реда с номера от 2714 до 2757 включително, с които подписите стават общо 33084.

Отговор от ГД „ГРАО“ към МРРБ изх.№ АУ01-1693 от 18.05.2013 г. на искането на ИК до МРРБ от 08.05.2013г.
Писмо изх.№ ОС13000096ВН_034ВН от 11.06.2013 г., с което н-к сектор „Канцелария на ОС“ връща допълнителните подписи  
Приемо-предавателна разписка от 13.06.2013 г. за обратното предаване на подписката от ГРАО на ОС   
Жалба вх.№ ОС13000096ВН_037ВН от 14.06.2013 г. от ИК до председателя на ОС срещу връщането на допълнителните подписи 
Писмо изх.№ ОС13000096ВН_039ВН от 18.06.2013 г., доставено на 26.06.2013 г., с което председателят на ОС дава едномесечен срок за отстраняване на нередности в подписката 
Писмо изх.№ ОС13000096ВН_040ВН от 21.06.2013 г., с което председателят на ОС потвърждава връщането на допълнителните подписи  
Искане вх.№ ОС13000096ВН_041ВН от 28.06.2013 г. за уточняване на нередностите в подписката
Писмо изх.№ ОС13000096ВН_042ВН от 02.07.2013 г., с което председателят на ОС отказва да уточни нередностите в подписката
Жалба вх.№ ОС13000096ВН_043ВН от 08.07.2013 г. с правно основание чл.256 и 257 от АПК срещу бездействието на председателя на общинския съвет по искането за уточняване на нередностите в подписката (по жалбата е образувано адм. дело 2520 /2013г. на АдСВ - виж по-долу)  


ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОДПИСКАТА 
    Писмо изх.№ ОС13000096ВН_039ВН от 18.06.2013 г., доставено на 26.06.2013 г., с което председателят на ОС дава едномесечен срок за отстраняване на нередности в подписката 
    Писмо от 07.06.2013 г. от ГД „ГРАО“ до председателя на ОС Варна, вх.№ ОС13000096ВН_035ВН от 11.06.2013 г.  
    ПРОТОКОЛ 1 от 07.06.2013 г. от ГД „ГРАО“ за броя на валидните (коректните) подписи  
    Писмо изх.№ ОС13000096ВН_039ВН от 18.06.2013 г., доставено на 26.06.2013 г., с което председателят на ОС дава едномесечен срок за отстраняване на нередности в подписката 
    ПРОТОКОЛ 2 от 04.07.2014г. от ГД „ГРАО“, допълнен в изпълнение на Решение № 3434 от 21.05.2014 г. по адм. дело № 2552 /2014г. на АССГ   
    Жалба от 05.07.2013 г. от ИК до Адм. съд Варна
    Писмо изх.№ ОС000627ПР_008ВН от 15.10.2013 г., доставено на 17.10.2013 г., с което председателят на ПК „Правна комисия“ към ОС Юлияна Боева декларира становище за невалидност на подписката. Приложения 1. и 2.
          1. Писмо от 07.06.2013 г. от ГД „ГРАО“ до председателя на ОС Варна, вх.№ ОС13000096ВН_035ВН от 11.06.2013 г. 
          2. Протокол 1 от 07.06.2013 г. от ГД „ГРАО“ за броя на валидните (коректните) подписи  
    Искане от 13.08.2014г. от ИК до ГД „ГРАО“ за поправки на очевидни факт. грешки, допълв. и тълк. на Протокол 2 от 04.07.2014г.
          Писмо - отговор изх.№ 92-00-326 /28.08.2014г. от ГД „ГРАО“ до ИК - протоколът с вписаните промени ще бъде изпратен на ОС Варна  
          Писмо изх.№ 92-00-326 /28.08.2014г. от ГД „ГРАО“ до ОС Варна - в протокола е допълнен вторият въпрос и в т.3.4. и т.3.5 думата "избиратели" е заменена с думата "граждани" 
    ПРОТОКОЛ 3 от 04.07.2014 г. от ГД „ГРАО“, поправен по искане на ИК 


ОЩЕ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ПОДПИСКАТА
Писма до институции за съгласуване на места, на които да се събират подписи  
Писмо от 29.01.2013 г. до „Български пощи“, отказ от 14.02.2013 г.  
Писмо от 31.01.2013 г. до ТД на НАП - Варна, отказ от 08.02.2013 г.
Писмо от 01.02.2013 г. до Административен съд - Варна, отказ от 04.02.2013 г.  
Писмо от 01.02.2013 г. до Окръжен съд - Варна, отказ от 13.02.2013 г. 
Писмо от 04.01.2013 г. до Районен съд - Варна, отказ от 04.02.2013 г.    


Искания за вземане на решение от общинския съвет за избори 2 в 1  
Искане вх.№ ОС13000096ВН_011ВН от 04.03.2013 г. до кмета.
Искане вх.№ ОС13000096ВН_012ВН от 04.03.2013 г. до общинския съвет.  

Искане за глоба на ГД "ГРАО" за забавянето на подписката   
Жалба-сигнал от 06.06.2013 г. - вместо да продължи не повече от 7 дни, „незабавната“ по закон проверка е продължила от 29 април до 7 юни 2013 г., т.е. 39 дни, за да приключи едва след указанията на съда да предостави информация за крайните резултати   СЪДЕБНИ ДЕЛА   

Адм. дело № 899 /2013г. на Адм. съд Варна, съдия Ирена Обретенова, VII с-в 
Заседания: 25.04.2013г., 29.05.2013г., 10.07.2013г., 25.09.2013г., 22.10.2013г. - приключено    
Предложение от 28.01.2013г. до кмета на община Варна за съгласуване на местата, на които ще се събират подписите
Жалба от 20.02.2013 г. срещу мълчалив отказ по предложението 
  
    Отговор от 21.02.2013 г. на предложението - след подаването на жалбата 
    Писмо от 18.02.2013 г. от председателя на ОС до кмета 
    Доклад от 20.02.2013 г. от директора на „ОССД“ до кмета Кирил Йорданов
Разпореждане № 1595 от 05.03.2013 г. 
Уточняваща молба от 14.03.2013 г. - уточнение на жалбата и искане за удължаване на срока за събиране на подписи
Разпореждане № 1839 от 14.03.2013 г.
Уточняваща молба от 22.03.2013 г.
Разпореждане № 6564 от 26.03.2013 г. 
Уточняваща молба от 08.04.2013 г., учред. протокол от 26.01.2013г. и протокол от 28.01.2103г.  
Определение № 2302 от 10.04.2013 г. 
Протокол от с.з. на 25.04.2013 г.   
Протокол от с.з. на 29.05.2013 г.   
       Протокол 1 от 07.06.2013 г. от ГД „ГРАО“ с броя на валидните (коректните) подписи   
Молба от 04.07.2013г. с искане за доказателства
       Писмо от ГД „ГРАО“ от 09.07.2013 г. с данни, че гражданите с избирателни права и постоянен адрес в община Варна към 30.04.2013 г. са 303706, а с постоянен или настоящ адрес -  324832
Протокол от с.з. на 10.07.2013 г.   
                  Протокол от ОИК от 30.06.2013 г. 
                  Протокол от ОИК от 07.07.2013 г. 
                  Справка от сайта на ГРАО (http://www.grao.bg/) по месеци
        Указание изх.№ 4306 от 16.07.2013 г. до ОИК - Варна
        Указание изх.№ 4307 от 16.07.2013 г. до дирекция „ГРАО“ към Община Варна 
            Писмо от 23.07.2013 г. от Община Варна
Уточняваща молба от 13.08.2013 г. с искане за доказателства 
Разпореждане № 15919 от 14.08.2013г.
        Указание изх.№ 4870 от 16.08.2013 г. до ГД „ГРАО“ към МРР  
            Писмо-отговор от ГД „ГРАО“ към МРР от 28.08.2013г.
        Указание изх.№ 4871 от 16.08.2013 г. до ОИК - Варна (напомнително)
            Писмо-отговор от ОИК - Варна от 26.08.2013г.
        Указание изх.№ 4985 от 28.08.2013 г. до ТЗ „ГРАО“ - Варна   
            Писмо-отговор от 10.09.2013г. от ГД „ГРАО“ към МРР, вместо от ТЗ „ГРАО“ - Варна 
Уточняваща молба от 11.09.2013 г. с искане за доказателства и обявяване на делото за дело с обществен интерес 
Разпореждане 17313 от 12.09.2013г. по молба от 11.09.2013 г., с което съдия Мария Ганева разпорежда нещо друго 
            Писмо-отговор от 20.09.2013г. от ГД „ГРАО“ към МРР 
Молба с.д. 18421 от 23.09.2013г. съдът да се произнесе незабавно по молбата от 11.09.2013 г.  
Разпореждане от 23.09.2013г. по молбите от 11.09.2013г. и 23.09.2013г. 
            Писмо-отговор от 25.09.2013г. от ГД „ГРАО“ към МРР - съдържа данни за броя на лицата, включени в избирателните списъци за частични избори на кмет на 30.06.2013г. и 07.07.2013г.
Протокол от с.з. на 25.09.2013г. с определение за прекратяване на делото  
Молба вх.№ 18893 от 01.10.2013г. за поправка в протокола от с.з. на 25.09.2013г.
Протокол от с.з. на 22.10.2013г.  
Частна жалба вх.№ 18894 от 01.10.2013г.   
Определение № 14886 от 12.11.2013г. по адм. дело № 14781 от 2013г. на ВАС


Адм. дело № 1954/2013г. на Адм. съд Варна, съдия Елена Янакиева, XXXIV с-в - приключено  
Искане вх.№ 11222 от 27.07.2013 г. - проверката на подписите да се извърши в  ГД „ГРАО“ в София, а не в териториалното звено на ГД „ГРАО“ във Варна 
Молба-защита от 30.05.2013 г. 
Разпореждане № 11088 от 30.05.2013 г. - съдът е приел, че проверката на подписите може да се извърши във Варна, но е обърнал специално внимание, че тя следва да е незабавна и да приключи в изключително кратки срокове, не повече от 7 дни, а не както в случая да продължи от 29 април до 7 юни 2013 г. 


Адм. дело № 2520/2013г. на Адм. съд Варна, съдия Даниела Недева, XII с-в - с.з25.09.2013г. от 14,30 ч. - приключено  
Жалба от 08.07.2013 г. срещу бездействието на председателя на ОбС по искането да бъдат уточнени нередностите в подписката, за които е определен едномесечен срок за отстраняването им
Разпореждане от 12.07.2013 г.
Уточняваща молба от 18.07.2013 г.
Определение от 02.08.2013 г. 
Уточняваща молба от 11.09.2013 г. с искане за доказателства и обявяване на делото за дело с обществен интерес 
Протокол от с.з. на 25.09.2013 г. 
Определение № 4908 от 02.10.2013 г. за прекратяване на делото 
Частна жалба от 10.10.2013г.
Определение № 179 от 08.01.2014г. по адм. дело № 16002 от 2013г. на ВАС


Адм. дело № 2524/2013г. на Адм.съд Варна, 3-чл с-в с докладчик съд. Борислав Милачков, XXIV с-в - приключено
Жалба от 05.07.2013 г. - cрещу мълчалив отказ на председателя на ОбС да насрочи заседание на ОбС  
Определение № 3827 от 12.07.2013 г. - с
ъдът е приел, че едномесечният срок за насрочване на заседание на ОбС започва да тече най-рано на 27.07.2013 г. и е оставил жалбата без разглеждане като преждевременно подадена.  


Адм. дело № 3651/2013г. на Адм.съд Варна (адм. дело № 3316/2014г. на ВАС, адм. дело № 1540/2016г. на Адм. съд Варна - с.з. 12.09.2016г. от 13:30ч.) с докладчик съдия Борислав Милачков, XXIV с-в - заседания на 25.11.2013г. и 13.01.2014г., решено, има кас. жалба от ОбС    
          Уточнен предмет - оспорва се бездействието на председателя на Общински съвет - Варна по задължението му да насрочи заседание на общинския съвет за гласуване на проект за решение, одобряващ или мотивирано отхвърлящ предложението за произвеждане на местен референдум.
Жалба вх.№ ОС13001314ВН от 09.10.2013 г.
          Молба с.д. 20666 от 29.10.2013г. от ОС с опис на административната преписка
Разпореждане № 5312 от 01.11.2013г.
Уточняваща молба от 04.11.2013г.
Разпореждане № 5373 от 06.11.2013г. 
Уточняваща молба с.д. 21570 от 12.11.2013г., с която се уточнява предметът на оспорването
Пълномощно от 29.07.2013г., с което Председателят на Общинския съвет Иван Луков упълномощава адвокат Деяна Стефанова да представлява Общинския съвет
Определение № 5459 от 13.11.2013г., с което производството е разделено и в резултат е образувано адм. дело № 3934 /2013г. В адм. дело № 3651 /2013г. се оспорва бездействието на председателя на Общински съвет - Варна, а в адм. дело № 3934 /2013г. се оспорва бездействието на Общински съвет - Варна 
Уточняваща молба с.д. 21960 от 18.11.2013г. относно доказателствата и определяне на делото за дело с обществен интерес
Писмо изх.№ АУ01-3527 от 19.11.2013г., вх.№ ДОИ13000167ВН_004ВН от 20.11.2013г. - от ГД „ГРАО“ до председателя на ОС Варна
Молба с.д. 21971 от 19.11.2013г. от ОбС за издаване на съдебно удостоверение, според която ОбС не знаел колко са гражданите с избирателни права в община Варна
Съдебно удостоверение от 22.11.2013г. - неполучено от ОбС
Протокол от с.з. на 25.11.2013г.
Молба с.д. 22330 от 25.11.2013г. от СОПА  
Писмо ДОИ13000167ВН_006ВН от 28.11.2013г. от ОбС до секретаря на Община Варна   
Протокол от с.з. на 13.01.2014г. и доказателства:  
     Писмо РД-02-14-1072 от 06.11.2013г. от МРР      
     Молба с.д. 23763 от 16.12.2013г. от адв. Деяна Стефанова  
     Молба с.д. 461 от 13.01.2014г. от адв. Деяна Стефанова с приложено
          Писмо ДОИ13000167ВН_007ВН от 02.12.2013г. от директора на Дирекция „ИАО“ от 02.12.2013г. с информация за броя на избирателите към 20.03.2013г. - 302 925 и към 30.06.2013г. - 290 591 
     Писмо АУ01-3527 от 19.11.2013г. от МРР 
Писмени бележки с.д. 976 от 20.01.2014г., 14ч 21 мин от СОПА    
Решение № 103 от 20.01.2014г.     

Касационна жалба от 10.02.2014г. с приложения (адм. дело № 3316/2014г. на ВАС, бавено до 12.03.2014г., насрочвано за 13.10.2014г., 20.05.2015г., 06.04.2016г., решено, в сила):      
     Протокол №12 от 12.02.2013г. от заседание на ПК „Правна комисия“ към ОС Варна       
     Мейл-адреси на общинските съветници към 30.04.2014г.
     Писмо от 15.10.2013 г. от председателя на ПК „Правна комисия“ към ОС Юлияна Боева до Юлиян Чолаков        
     Писмо от 15.10.2013 г. от председателя на ПК „Правна комисия“ към ОС Юлияна Боева до кмета на р-н Приморски        
     Разпечатка от 07.02.2014г. от деловодната система на Община Варна  
Отговор с.д. 3217 от 21.02.2014г. на касационната жалба   
     Искане от 24.03.2014г. по адм. дело № 3316 от 2014г. на ВАС от адв. Деяна Стефанова, проц. предст. на ОС Варна
     Определение по хода от 25.04.2014 по адм. дело № 3316 от 2014г. на ВАС, 3чл. с-в
     Частна жалба от 04.06.2014г.
     Определение № 9168 от 01.07.2014г. по адм. дело № 8537 от 2014г. на ВАС, 5чл с-в 
Уведомително писмо от 22.07.2014г. от РП Варна, вх.№ от 25.07.2014г. на ВАС  
Уведомително писмо от 25.09.2014г. от РП Варна, вх.№ от 29.09.2014г. на ВАС 
Молба от 02.10.2014г. от ИК за изискване на мотивите за продължаване на срока на досъдебното производство 
Молба от 11.12.2014г. от ИК за копия от документи по делото и искане да се даде ход на делото с приложено постановление на РП Варна от 03.11.2014г. за прекратяване на наказателното производство 
Определение по хода от 18.12.2014г. - производството е въобновено и делото е насрочено за 20.05.2015г. от 14:00 часа 
Молба от 23.12.2014г. (входирана на 29.12.2015г.) за поправка на явната фактическа грешка (ЯФГ) в определението по хода на делото от 18.12.2014г. - касационната жалба е подадена от неупълномощено и неоправомощено за това лице, искане за копия от документи и искане да се даде ход на делото с приложено постановление на РП Варна от 03.11.2014г. за прекратяване на наказателното производство 
Молба от 30.03.2015г. - да се обърне внимание на молбата от 23.12.2014г., (входирана на 29.12.2015г.), в частта за обстоятелството, че адвокат Деяна Стефанова не е упълномощена да представлява касатора - председателя на Общински съвет Варна, с оглед това обстоятелство да не става повод за отлагане на делото след заседанието на 20 май 2015г.
Протокол от с.з. на 20.05.2015г. по адм. дело № 3316 от 2014г. на ВАС

Уточняваща молба от 15.06.2015г. по адм. дело № 3316 от 2014г. на ВАС - от Деяна Стефанова, адвокат на ОбС Варна 
Пълномощно без дата от предс. на ОбС Варна Иван Луков, представено на 15.06.2015г. ведно с уточняващата молба

Становище за с.з. на 06.04.2016г. по адм. дело № 3316 от 2014г. на ВАС
Протокол от с.з. на 06.04.2016г. по адм. дело № 3316 от 2014г. на ВАС 
     Представени доказателства
Решение № 6297 от 27.05.2016г. по адм. дело № 3316 от 2014г. на ВАС, връща на Адм. съд Варна  

Адм. дело № 1540/2016г. на Адм. съд Варна с докладчик съдия Йова Проданова - 14 с-в , с.з на 12.09.2016г., 03.10.2016г., 21.11.2016г., 10.02.2017г., 06.03.2017г., решено
(образувано след адм. дело № 3651/2013г. на Адм. съд Варна и адм. дело № 3316/2014г. на ВАС

Молба вх.№ с.д. 10292 от 27.06.2016г. по адм. дело №1540 /2016г. и вх.№ ВП-0297 от 27.06.2016г. до председателя на съда, с искане делото да бъде определено и обявено за дело с обществен интерес 
Молба вх.№ с.д. 10291 от 27.06.2016г. по адм. дело №1540 /2016г. с искания по доказателствата   
     Разпореждане № 10765 от 01.07.2016г. по молба с.д. 10291/27.06.2016г.: „В 7-дневен срок страната да уточни относимостта на искането по т.1 към предмета на спора“ (съдия Йова Проданова) 
     Уточняваща молба № с.д. 10835 от 06.07.2016г. от ИК по разпореждане
     Разпореждане № 11286 от 12.07.2016г.: „В 7-дн срок от съобщението председателят на ОС да уточни местонахожд. на бланките с подписи в подкрепа на предложението за референдум за Морската градина“ (съдия Йова Проданова)  
     Молба № с.д. 11774 от 26.07.2016г. от Деяна Стефанова 
          Протокол от 09.04.2014г., с който бланките с подписи са предадени на  I РУП Варна по Д.П. №517 /2014г.
Молба вх.№ с.д. 11961 от 29.07.2016г. от ИК с искания по доказателствата с Разпореждане № 12364 от 29.07.2016г. (съдия Йова Проданова) 
Молба вх.№ ОС13000096ВН_046ВН от 08.08.2016г. от ИК до председателя на ОС Варна с искане да инициира връщането на бланките.
     Отговор изх.№ ОС13000096ВН_047ВН от 30.08.2016г. от председателя на ОС, че щял да организира защитата си и процесуалното си поведение по своя преценка.  
Молба вх.№ с.д. 12300 от 08.08.2016г. по адм. дело №1540 /2016г. относно служебно изискване от съда на заверено копие от цялата преписка, включително от предадените бланки с подписи, с Разпореждане № 12883 от 09.08.2016г.: „Да се изиска административната преписка в цялост.“ (съдия Янка Ганчева)
      Молба с.д. 12857 /23.08.2016г., в която председателят на ОС отново уточнява, че бланките с подписи били предадени на 09.04.2014г. по ДП № 517 /2014г. на I РУП Варна 
Молба вх.№ с.д. 12708 от 18.08.2016г. от ИК за издаване на съдебно удостоверение, което да послужи пред ГД „ГРАО“, с Разпореждане № 13335 от 19.08.2016г.: „Да се връчи препис от молбата на ответника за становище в 3-дневен срок от уведомяването, след което съдът ще се произнесе по искането.“ (съдия Мария Ганева)
      Съдебно удостоверение изх.№ 3782 от 31.08.2016г., което да послужи пред ГД „ГРАО“ към МРРБ 
      Придружително писмо от 01.09.2016г. при изпращането на съдебното удостоверение на ГД „ГРАО“, в което се обръща специално внимание, че не става въпрос за печатане на избирателни списъци и не са необходими външни справки
      Писмо - отговор изх.№ 92-00-414/10.09.2016г. на МРРБ, подписано от главния секретар, в смисъл, че съдебното удостоверение не може да бъде изпълнено
Молба с.д. 12857 /23.08.2016г., в която председателят на ОС отново уточнява, че бланките с подписи били предадени на 09.04.2014г. по ДП № 517 /2014г. на I РУП Варна 
Молба вх.№ с.д. 13162 от 30.08.2016г. от ИК с искания относно
      1. Разпореждане за разпечатка от деловодната система в Община Варна.
      2. Глоби на председателя на ОС Варна Тодор Балабанов за неизпълнение на две съдебни разпореждания, като при повторно нарушение му се налага глоба по 500 лв. за всяка седмица на неизпълнението.
      3. Сезиране на органа на досъдебното производство при съхранение на бланките извън дирекция „Канцелария на Общински съвет“, дори нареждането за това да е на самия кмет. 
          Приложения към молбата:
          - Копие от молба вх.№ ОС13000096ВН_046ВН от 08.08.2016г. до председателя на ОС Варна с искане да инициира връщането на бланките.
          - Копие от постановление на ВРП от 07.10.2015г.
          - Копие от разписка за изпращането на 08.10.2015г. от ВРП и получаването на 09.10.2015г. в Община Варна на ВД № 279/2014г., представляващо подписката в оригинал, ведно с придружително писмо от ВРП от 25.10.2016г.  
Разпореждане № 13957 от 31.08.2016г. на съдия Йова Проданова, с което председателят на ОС е задължен в срок до 07.09.2016г. да представи по делото извлечение от деловодната система на Община Варна за движението по преписка ОС13000096ВН и административната преписка в цялост, като при неизпълнение ще му бъде наложена глоба на основание чл.89 т.2 вр. чл.91 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК. 
      Молба с.д. 13439 /07.09.2016г., в която председателят на ОС за пореден път уточнява, че бланките с подписи били предадени на 09.04.2014г. по ДП № 517 /2014г. на I РУП Варна. Приложения към молбата:   
          - Постановление на ВРП от 07.10.2015г.
          - Плик - лицева страна и гръб
          - Извлечение от 07.09.2016г. от деловодната система на Община Варна за преписка ОС13000096ВН, в изпълнение на разпореждане № 13957 от 31.08.2016г. 
          - Молба вх.№ ОС13000096ВН_046ВН от 08.08.2016г. от ИК до председателя на ОС Варна с искане да инициира връщането на бланките.
          - Писмо изх.№ ОС13000096ВН_047ВН от 30.08.2016г., според което председателят на ОС щял да организира защитата си и процесуалното си поведение по своя преценка. 
          - Писмо изх.№ ОС13000096ВН_044ВН от 10.04.2014г., с което председателят на ПК „Архитектура...“   (АСУОРТОНМ) Таня Парушева от ПП „Нашият град“ уведомява ИК за образуването на ДП № 5251/2013г. във ВРП  
Молба вх.№ с.д. 13579 от 09.09.2016г. от ИК с поредно мотивирано искане за налагане глоби на председателя на ОС Варна Тодор Балабанов за неизпълнение на разпорежданията за представяне на административната преписка в цялост, ако не подлежи на по-тежко наказание, като му се налага глоба по 500 лв. за всяка седмица на неизпълнението.
Писмо вх.№ с.д. 13616 от 10.09.2016г. - ВРП представя в съда оригинала на подписката за местен референдум, тъй като от Община Варна не са я приели обратно, въпреки многократните сигнали до тях за получаването ѝ.
Приемо-предавателен протокол от 10.09.2016г. за получаването на подписката в адм. съд.
Протокол от съдебното заседание на 12.09.2016г.
      Болничен лист от 09.09.2016г. на председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов   
      Болничен лист от 09.09.2016г. на адвоката на председателя на ОбС Деяна Стефанова    
Протокол от съдебното заседание на 03.10.2016г.
      Пълномощно от 03.10.2016г. на адвокат Деяна Стефанова    
Молба вх.№ с.д. 15088 от 10.10.2016г. от ИК относно: 1. Възстановяване на обяватa, че делото е с обществен интерес. 2. Запазване на звукозаписите до влизането в сила на финалния акт. 3. Неточности в протокола за с.з. на 03.10.2016г.
Протокол от съдебното заседание на 24.10.2016г.
Молба вх.№ с.д. 16440 от 02.11.2016г. от ИК относно произнасяне по искането в молба с.д. 15088 от 10.10.2016г. звукозаписите от съд. заседания да бъдат запазени с резервни копия до влизането в сила на финалния съдебен акт
Молба вх.№ с.д. 16441 от 02.11.2016г. от ИК относно поправяне на протокола от с.з. на 24.10.2016г.
Молба вх.№ с.д. 16443 от 02.11.2016г. от ИК относно уточняване на предмета на делото и искането до съда 
Разпореждане № 17474 от 07.11.2016г., според което всеки елемент „от процедурата на инициативата за произвеждане на местен референдум чрез подписка представлява част от предмета на спора, по който съдът дължи произнасяне с крайния съдебен акт по същество“.
Протокол от съдебното заседание на 21.11.2016г.
Молба вх.№ с.д. 17780 от 25.11.2016г. за отмяна на определението за даване ход по същество и произнасяне по оспорването на истинността и доказателствената стойност на протоколите на ГД „ГРАО“ за проверката
Разпореждане от 29.11.2016г.: „Съдът изразява становището си по молбата в решението по същество на спора.“
Съдебно решение № 2420 от 29.11.2016г. по адм. дело № 1540 от 2016г. на АдСВ
Касационна жалба
вх.№ 18172 от 05.12.2016г.
Молба вх.№ с.д. 18739 от 12.12.2016г. от ИК за поправки и допълнения в съдебното решение - с.з. на 10.02.2017г. от 11:00 часа
Молба вх.№ с.д. 19005 от 16.12.2016г. от СОПА за обявяване за нищожни и невалидни на пълномощното и Договора за правна защита и съдействие от 03.10.2016г. на адвокат Деяна Стефанова  
Разпореждане № 20259 от 21.12.2016г.: „Без разглеждане по съображение, че молбата е подадена от трето за делото лице след приключване на производството с решение по същество.“
Молба вх.№ с.д. 19575 от 30.12.2016г. от СОПА относно отмяна на разпореждане № 20259 от 21.12.2016г.  
Протокол от съдебното заседание на 10.02.2017г.
      Сигнал ВРП № 1583 /2017г. от 10.02.2017г. от СОПА до РП - Варна, относно удостоверяване пред съда на неверни обстоятелства от председателя на ОС Варна Тодор Балабанов, с приложения: 1. Договор и пълномощно от 03.10.2016г. на адвокат Деяна Стефанова. 2. Писмо рег.№ ДОИ16000160ВН_001ВН_001ВН от 19.10.2016г.
Молба вх.№ с.д. 2350 от 14.02.2017г. от ИК относно допълване/поправяне на протокола от с.з. на 10.02.2017г.
Протокол от с.з. на 06.03.2017г. по молбата за допълване/поправяне на протокола от с.з. на 10.02.2017г. 
Съдебно решение № 430 от 10.03.2017г.  по молбата за допълване/поправяне на протокола от с.з. на 10.02.2017г.  
      Адм. дело № 4163 / 2017г. на ВАС, образув. на 10.04.2017г., наср. за 18.04.2018г. от 14:00ч., пренасрочено за 11.12.2017г. от 10:00ч.
      Определение по хода от 25.04.2017г.
      Протокол от с.з на 11.12.2017г. 
      Писмена защита от 19.12.2017г. от ИК 
      Съдебно решение № 446 от 11.01.2018г. 
      Молба вх.№ 2681 от 12.02.2018г. относно допълване на решението в частта за разноските 
      Определение № 11746 от 04.10.2018г.
                Изпълнителен лист №804 от 16.10.2018г. за транспортни разходи в размер на 55,20 лева 

 
Адм. дело № 3934/2013г. на Адм.съд Варна, с-в с докладчик съдия Десислава Стоева (Таня Димитрова), XXV с-в
Образувано чрез разделяне с определение № 5459 от 13.11.2013г. по адм. дело № 3651/2013г. Производството е спряно на основание чл.229 ал.1 т.4 от АПК с аргумент, че решението по адм. дело № 3651 от 2013г. се явява преюдициално      
          Определение № 5459 от 13.11.2013г., с което производството е разделено. В адм. дело № 3651 /2013г. се оспорва бездействието на председателя на ОбС - Варна, а в адм. дело № 3934 /2013г. се оспорва бездействието на ОбС - Варна
          Предмет - оспорва се бездействието на Общински съвет - Варна и неговите комисии по обсъждането на подписката и изготвянето на проект за решение по предложението за произвеждане на местен референдум.
Жалба от 09.10.2013 г.
Уточняваща молба от 12.11.2013г., с която се уточнява предметът на оспорването (подадена по адм. дело № 3651/2013г.)
Разпореждане от 15.11.2013г. с указания.
Уточняваща молба от 21.11.2013г. с изпълнение на указанията, искане по доказателствата и за обявяване на делото за дело с обществен интерес   
Определение № 5612 от 22.11.2013г. - СПИРА производството по делото и указва възобновяването му след приключването с влязъл в сила акт на адм. дело № 3651 /2013г. (№ 1540 от 2016г. след връщането му от ВАС) 
Определение № 228 от 24.01.2018г., с което съдът ВЪЗОБНОВЯВА производството и дава възможност на страните да изразят становище относно наличието на правен интерес към настоящия момент.
Уточняваща молба с.д. 2072 от 31.01.2018г. от ИК
Разпореждане № 1905 от 01.02.2018г. - съдът задължава жалбоподателя „изрично ясно да заяви оттегля ли си жалбата“
Уточняваща молба с.д. 2388 от 05.02.2018г. от ИК, с копие - сигнали до СГП и КПЕ при АдС Варна 
        Постановление от 18.04.2018г. на  ОП Варна, рег.№ 2286/18 от 19.04.2018г.
Определение № 474 от 06.02.2018г., с което съдът указва на ОС Варна в 3-дневен срок да представи доказателства  
Разпореждане № 2466 от 09.02.2018г.
Уточн. молба с.д. 3389 /16.02.2018г. с копие-сигнал до КПЕ, с резолюция R-3002/20.02.2018г.„На доклад в о.с.з.“
Молба с.д. 4132 от 27.02.2018г.  с резолюция R-3548/28.02.2018г.„На доклад в о.с.з.“
Молба с.д. 4353 от 01.03.2018г.  за определяне на срок при бавност  
Определение № 798 от 06.03.2018г. за прекратяване на делото
Молба с.д. 5381 от 16.03.2018г. относно изм. и доп. на опред. № 798 от 06.03.2018г. в частта за разноските   

Адм. дело № 2552/2014г.
на Адм. съд София град, 23 състав, образувано на 13.03.2014г., решено, в сила    
Искане от 25.02.2014г. за защита срещу бездействието на ГД „ГРАО“ по установяване наличието или недостига на необходимия брой подписи - 1/10 или 1/20 от броя на гражданите с избирателни права и постоянен адрес на територията на община Варна към 30.04.2013г.
    Писмо от 08.05.2013г., с което главният директор на ГД „ГРАО“ Иван Гетов възлага на ръководителя на ТЗ „ГРАО“ Варна Надя Кулева проверката на подписката да бъде извършена от служителите в ТЗ „ГРАО“ Варна
Протокол за с.з. на 28.04.2014г. - делото е обявено за решаване     
    Писмени бележки   
Решение от 21.05.2014г.       (Решението в сайта на АССГ)
    Протокол 2 от 04.07.2014г., изготвен от ГД „ГРАО“ и допълнен в изпълнение на съдебното решение   
    (виж и Искане от 13.08.2014г. до ГД „ГРАО“ за поправки на очевидни фактически грешки, допълване и тълкуване на протокола от 04.07.2014г. и отговора на ГД „ГРАО“ от 28.08.2014г. до ИК) 
Искане от 25.07.2014г. до АССГ за тълкуване на понятието „избирателни права“, използвано в диспозитива на съдебното решение  
    Становище от 25.08.2014г. на ГД „ГРАО“ 
Определение от 27.08.2014г., с което съдът оставя без разглеждане искането от 25.07.2014г.  
Частна жалба от 18.09.2014г. срещу определението от 27.08.2014г.
Определение № 14951 от 11.12.2014г. по адм. дело № 13876 от 2014г. на ВАС
Искане от 18.09.2014г. за налагане на глоба на главния директор на ГД „ГРАО“ Иван Гетов за неизпълнение на съдебното решение от 21.05.2014г.
Разпореждане № 5872 от 08.12.2014г. по адм. дело № 9564 от 2014г. на АССГ - оставя без уважение искането за глоба 
           Адм. дело № 1225/2018г. на Адм. съд София град, 3 състав - Ива Кечева - с разпореждане 
           Молба от 30.01.2018г.(втора) за налагане на глоба на главния директор на ГД „ГРАО“ Иван Гетов за неизпълнение на съдебното решение от 21.05.2014г. по адм. дело № 2552 /2014г. на АССГ. Приложения:
                 Протокол 2 от 04.07.2014г., изготвен от ГД „ГРАО“
                 Писмо изх.№ 94-00-110 от 12.01.2018г. на МРРБ
           Разпореждане от 16.02.2018г. с указания към главния директор на ГД „ГРАО“ Иван Гетов

Адм. дело № 2172 /2017г. на АдСВ, V с-в - Димитър Михов, с.з. 31.10.2017г., решено, с подаден иск за обявяване на решението за нищожно (адм. дело № 438 /2018г. на АдСВ)
      Иск вх.№ ОС1300096_048ВН от 18.07.2017г. относно бездействието на председателя на ОС Варна по конкретизирането на подлежащите на отстраняване на нередности от значение за валидността на подписката и начина за отстраняването на всяка нередност в определения 30 дневен срок.
            Искане вх.№ ОС130000ВН_041ВН от 28.06.2013г. за уточняване на нередностите в подписката
      Разпореждане № 13301 от 28.07.2017г.
      Уточняваща молба с.д. 12701 от 01.08.2017г. 
      Молба с.д. 13206 от 11.08.2016г.      
      Молба с.д. 13553 от 21.08.2016г. от ИК
      Разпореждане № 15146 от 04.09.2017г.
      Протокол от с.з. на 31.10.2017г. по адм. дело № 2172 /2017г. на АдСВ
      Съдебно решение № 2137 от 29.11.2017г. 

Адм. дело № 357 /2018г. на АдСВ, XXXIII с-в - Мария Ганева, насрочено за 18.04.2018г. от 16:00ч.  
      
  Иск вх.№ 1874 от 29.01.2018г. относно бездействието на председателя на ОС Варна по изпращането на 44 бланки от подписката на ГД „ГРАО“ към МРРБ за извършване на служебна проверка. Приложения:
            Придружително писмо ОС13000096ВН_028ВН от 14.05.2013г. 
            Приемо-предавателен протокол от 14.05.2013г. 
        Молба с.д. 2074 от 31.01.2018г. от ИК за обявяване на делото за дело с обществен интерес и конституиране на прокуратурата
        Молба с.д. 2390 от 05.02.2018г. от ИК относно изпълнение на разпореждане от 31.01.2018г. и № 1868 от 01.02.2018г.  
        Определение № 513 от 08.02.2018г. за насрочване на делото на 18.04.2018г.
        Протокол от с.з. на 18.04.2018г. - с червено са означени неясноти или грешки при протоколирането.
        Молба с.д. 7421 от 19.04.2018г. от ОС
        Разпореждане № 6623 от 20.04.2018г. за запознаване и становище по молба с.д. 7421/19.04.2018г. в 3 дн срок от уведомяването
        Молба от 27.04.2018г. от ИК относно изпълнение на разпореждане № 6623 от 20.04.2018г. за изразяване на становище
        Молба с.д. 8095 от 30.04.2018г. от ИК  за поправки/допълване на протокола от с.з. на 18.04.2018г. 
        Молба с.д. 8105 от 30.04.2018г. от ИК относно прецизиране на доказателствени искания 
        Протокол от с.з. на 18.05.2018г. по молбата за поправки в протокола от с.з. 18.04.2018г. 
        Определение № 1668 от 23.05.2018г. по молбата за поправки в протокола от с.з. 18.04.2018г. 
        Определение № 1682 от 25.05.2018г. за прекратяване на делото (срок за обж. 05.06.2018г.)Адм. дело № 438 /2018г. на АдСВ, VII с-в - Ирена Обретенова, след отводи IV с-в - Евгения Баева, с.з. 18.05.2018г. 9:30ч.
      Иск от 05.02.2018г. относно обявяване на нищожност на решение № 2137 от 29.11.2017г. по адм. дело № 2172 от 2017г. на АдСВ - на основание чл.128  ал.1 т.8 от АПК във връзка с чл.270 ал.2 от ГПК
      Уточняваща молба с.д. 2935 от 12.02.2018г.
      Определение № 1286 от 16.04.2018г.
      Молба с.д. 7448 от 19.04.2018г. относно мотивиране или отмяна на определение № 1286 от 16.04.2018г.
      Определение № 1344 от 20.04.2018г.
      Молба с.д. 7668 от 24.04.2018г. относно изпълнение на указанието за заплащане на държавна такса
      Определение № 6768 от 30.04.2018г. 
      Молба вх.№ 8591 от 09.05.2018г. за определяне на срок при бавност 
      Определение № 1526 от 10.05.2018г.
      Заявка с.д. 8753 от 11.05.2018г. по чл.256 ал.2 от ГПК с копие-сигнал до КПЕ при АдСВ и Инспектората към ВСС
      Становище за с.з. на 18.05.2018г. от 9:30 часа
      Протокол от с.з. на 18.05.2018г. от 9:30 часа
      Определение № 16 от 18.05.2018г. на ВАС по молбата за определяне на срок при бавност 
      Молба от 28.05.2018г. - PS900002D973O, рег.№ с.д. 9832 от 30.05.2018г. за поправки и допълване на протокола от с.з. и нов срок за писмени бележки
      Съдебно решение № 1154 от 30.05.2018г. 
      Разпореждане от 30.05.2018г. за насрочване на с.з. на 06.06.2018г. по молбата за поправки и допълване на протокола
      Протокол от с.з. на 06.06.2018г. от 10:00 часа
      Молба с.д. 10282 от 06.06.2018г. относно запазване на звукозаписите от всички открити заседания до влизането в сила на съдебното решение или изискването им от прокуратурата
      Касационна жалба от 15.06.2018г., PS9004008BUW3
   Адм. дело № 9146 /2018г. на ВАС, Трето отделение, с.з. 22.01.2020г. 14:00, пренаср. 13.03.2019 14:00, решено  
      Протокол от с.з. на 13.03.2019г.
      
   

Адм. дело № 439 /2018г. на АдСВ, XVIII с-в - Мария Йотова, прекратено, обжалвано с частна жалба  
      
  Иск вх.№ 2394 от 05.02.2018г. относно бездействието на председателя на ОС Варна по уведомяване на ИК за установените нередности в подписката и определяне на едномесечен срок за тяхното отстраняване.
            Писмо ОС13000096ВН_039ВН от 18.06.2013г. 
        Определение № 675 от 16.02.2018г. 
        Частна жалба вх.№ 3490 от 19.02.2018г.
   Адм. дело № 3302 /2018г. на ВАС, Осмо отделение, определено  
      
  Определение №3592 от 21.03.2018г. 

Адм. дело № 877 /2018г. на АдСВ, XI с-в - Тинка Косева, образувано служебно на 21.03.2018г. по повод молба с.д. 5375 от 16.03.2018г. по адм. дело 502/2018г. за налагане на глоба на длъжностните лица в ТЗ „ГРАО“ - Варна, отказали да приемат за изпълнение съдебно удостоверение изх.№ 1214 от 14.03.2018г., указвайки на молителя да го изпрати по пощата - глоба на основание чл.405 от ЗСВ, чл.306 вр. с чл.304 ал.1 от АПК или на друго основание.
          Разпореждане № 4896 от 23.03.2018г., с което молбата за глоба се оставя без уважение в частта по чл.306 вр. с чл.304 ал.1 от АПК с аргумент, че с разпореждане от 22.03.2018г. по адм. дело 502 /2018г. ТЗ „ГРАО“ - Варна е задължено в 2-дневен срок да представи доказателства прието ли е и регистрирано ли е съдебното удостоверение, с оглед преценка на искането за налагане на глоба по реда на чл.405 от ЗСВ или на друго основание.
        

Адм. дело № 502/2018г. на Адм. съд Варна -
I тричл. състав: председател Борислав Милачков, докладчик Таня Димитрова, член Мария Йотова, наср. 22.03.2018г. от 10:30 ч.
, отсрочено, насрочено 16.10.2018г. 14:45ч, отсрочено, ново насрочване 25.10.2018г. 10:30ч
След отвод - VII тричл. състав: председател Ирена Обретенова, докладчик Ивета Пекова, член Искрена Димитрова, ново насрочване 18.10.2018г. 10:00ч, отсрочено
След отвод - VIII тричл. състав: председател Мария Ганева, докладчик Веселина Чолакова, ново насрочване 22.11.2018г. 14:00ч След определяне и отвод на съдия Йова Проданова, и определяне на съдия Марияна Ширванян, съставът преименуван на IV
IV тричл. състав: председател Мария Ганева, докладчик Веселина Чолакова, член Марияна Ширванян - с.з. 07.02.2019г. 15:30ч., 21.03.2019г. 15:00ч., 03.05.2019г. 11:00ч., 09.05.2019г. 13:30ч. - отср., 31.05.2019г. 13:30ч. 

          Решение № 1053-1 от заседание № 24 от 22.01.2018г. на Общински съвет - Варна по точка първа (единствена) от дневния ред, с което се отхвърля предложението на инициативния комитет от 26.04.2013 г. и се отказва произвеждането на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна (публикувано на 30.01.2018г.)  
          Протокол от заседанието на 17.01.2018г. на ВрК „Правна комисия“ в ОС Варна
          Становище рег.№ ОС13000096ВН_054ВН от 17.01.2018г. на ВрК „Правна комисия“ в ОС Варна         
ЖАЛБА от 06.02.2018г. срещу Решение № 1053-1 от 22.01.2018г. на Общински съвет - Варна; Приложения: 
          
Писмо изх.№ 92-00-414 от 10.09.2016г. на МРРБ 
          Писмо изх.№ 94-00-110 от 12.01.2018г. на МРРБ  
  Молба с.д. 3351 от 16.02.2018г. от председателя на Общински съвет – Варна
          Опис на преписката - приложение към молба с.д. 3351 от 16.02.2018г. 
          Становище ОС13000096ВН_068ВН от 18.01.2018г. от кмета на община Варна Иван Портних
  Разпореждане № 3055 от 20.02.2018г. за отстраняване на нередовности
  Молба с.д. 3801 от 22.02.2018г. съдът да задължи ответника да потвърди, че е представена цялата преписка
  Разпореждане № 3315 от 23.02.2018г. по молба с.д. 3801 от 22.02.2018г.: „К.Д. След отстраняване нередовността на жалбата и след насрочването на делото за разглеждане в о.с.з. да се съобрази направеното искане с настоящата молба.“
  Молба с.д. 4209 от 28.02.2018г. за определяне на срок при бавност  
        Становище изх.№ Ж-18-215 от 28.03.2018г. от Теодора Нинова - инспектор в Инспектората към ВСС
  Молба от 01.03.2018г. с документ за платена ДТ
  Молба с.д. 4466 от 02.03.2018г. за определяне на срок при бавност с копие-сигнали до КПЕ и Инспектората към ВСС 
  Разпореждане № 3808 от 06.03.2018г. за насрочване на делото
  Заявление с.д. 4851 от 09.03.2018г. на осн. чл.256 ал.2 от ГПК, че ИК продължава да поддържа молбите за бавност
          Определение № 10 от 20.03.2018г. на ВАС, с което и.ф. зам.пр. на ВАС Румяна Монова отхвърля молбата с аргумент, че забавените действия по адм.д. 502/2018г. били изпълнени  
  Молба с.д. 4962 от 12.03.2018г. за издаване на съдебно удостоверение
  Съдебно удостоверение изх.№ 1214 от 14.03.2018г. и придружително писмо за представянето му на ТЗ „ГРАО“ - Варна
  Молба с.д. 5375 от 16.03.2018г. за налагане на глоба на длъжностните лица в ТЗ „ГРАО“ - Варна за отказа им да  приемат за изпълнение съд. удостоверение (по молбата е образувано адм. дело № 877 от 2018г., XI състав) 
  Молба с.д. 5384 от 16.03.2018г. от ОС - Варна за пренасрочване на делото  
  Разпореждане № 4577 от 19.03.2018г. за отсрочване на делото
  Разпореждане № 4854 от 22.03.2018г., връчено на 26.03.2018г. с придружително писмо изх.№ 1365 от 23.03.2018г. - съдът задължава ТЗ „ГРАО“ Варна в 2-дн срок да представи информация дали съд. удостоверение от 14.03.2018г. е прието и регистрирано на 16.03.2018г. в периода 12.20 - 12.50 ч. в ТЗ „ГРАО“ Варна - в сградата на Община Варна, ет.9 стая 909, с оглед преценка на искането за налагане на глоба на осн. чл.405 от ЗСВ или друго основание
  Молба с.д.6561 от 04.04.2018г. от ИК относно глоба за неизпълнение и на разпореждане № 4854 от 22.03.2018г.
  Писмо изх.№ 1549 от 11.04.2018г. - съдът указва повторно на ТЗ „ГРАО“ Варна да представи в 2-дн срок информацията по съд. удостоверение от 14.03.2018г. с предупреждение, че може да бъде наложена глоба на осн. чл.87 от ГПК
***
  Становище с.д. 7137 от 16.04.2018г. от ТЗ „ГРАО“ Варна 
  Молба с.д. 7160 от 16.04.2018г. за издаване на съдебно удостоверение, което на послужи пред Народното събрание
  Съдебно удостоверение изх.№ 1805 от 19.04.2018г. и Придружително писмо от 20.04.2018г.
  Писмо изх.№ ПГ-839-01-8 от 08.05.2018г. от Главния секретар на НС Стефана Караславова със списък на документите, изпратени в изпълнение на съдебното удостоверение от 19.04.2018г. 
  Определение № 1476 от 08.05.2018г. - оставя без уважение... 
  Молба с.д. 8683 от 10.05.2018г. с доказателствени искания, включително за издаване на съдебно удостоверение. Приложения:
            1. Копие от сигнал от ИK и СОПА до Главния прокурор, вх.№ 3755 от 22.01.2018г. по описа на Информ. център на ПРБ.
            2. Копие от становище с.д. 6426 от 03.04.2018г. на Гл. директор на ГД „ГРАО“ по адм.д. № 2140/2017г. на Адм. съд – Варна.  
  Становище с.д. 9189 от 18.05.2018г. от ОС - Варна
***
  Писмо изх.№ V8-427 от 06.06.2018г. по описа на МРРБ, вх.№ с.д. 10484 от 08.06.2018г. по описа на АдСВ, от главния директор на ГД „ГРАО“ Иван Гетов, според което исканите данни са унищожени на основание чл.25 ал.1 т.1 и ал.2 от ЗЗЛД
  Молба с.д.10537 от 11.06.2018г. от ИК с искане съдът да предупреди длъжностното лице - ръководител на ТЗ „ГРАО“ - Варна, че при неизпълнение ще му бъде наложена глоба
  Резолюция R – 9102 от 12.06.2018г. с текст „к.д.“ по молбата от 11.06.2018г. 
  Молба вх.док.№ 11081 от 18.06.2018г. по описа на АдСВ (вх.№ 10282 от 20.06.2018г. по описа на ВАС) от ИК за определяне на срок при бавност относно обструктивно бавене и саботиране своевременното събиране на решаващи доказателства и насрочването на делото в о.с.з. 
  Определение № 19 от 27.06.2018г. по описа на ВАС, с което Мариника Чернева, зам.-председател на ВАС и ръководител на първа колегия отхвърля молбата с аргумент, че „Евентуални съдопроизводствени нарушения не са предмет на разглеждане в настоящото производство, а в последващо касационно производство“.
  Молба с.д. 12379 от 06.07.2018г. изменение или отмяна на определение № 19 от 27.06.2018г. и повторно произнасяне по молбата за определяне на срок при бавност
  Определение № 10423 от 30.07.2018г., с което делото е насрочено за 16.10.2018г. от 14:45 часа
  Разпореждане № 12299 от 08.08.2018г. - съдът отсрочва о.с.з. на 16.10.2018г. и го насрочва за 25.10.2018г. от 10:30 часа
  Искане с.д.14248 от 08.08.2018г. от ИК за отстраняване на съдия-докладчика Таня Димитрова поради злоупотреба със служебното положение чрез бавене и шиканиране на съдопроизводствения процес в полза на ответника и задкулисието в ТЗ „ГРАО“ и ГД „ГРАО“ към МРРБ 
  Молба с.д.14248 от 08.08.2018г. за издаване на съдебно удостоверение относно изискване от ГД „ГРАО“ при МРРБ на данни за новосъздадената през 2018г. техническа възможност за извличане броя на лицата с избирателни права към момента на вписване на предложение за местен референдум в регистъра и изискване на адм. дело № 2552 /2014г. и aдм. дело № 1225/2018г. от АССГ 
  Заповед № 320 от 10.08.2018г., с която зам.-председателят на съда съдия Елена Янакиева определя себе си за председател на тройния състав за произнасяне в (конкретно) закрито заседание
  Определение № 10525 от 10.08.2018г. - съдът не приема искането за отвод с.д.14248 от 08.08.2018г.
  Определение № 10526 от 10.08.2018г. - оставя без уважение исканията по доказателствата в молба с.д.14248 от 08.08.2018г. 
  Молба с.д.14492 от 14.08.2018г. относно правното основание за определянето от съдия Елена Янакиева на себе си за председател на тройния състав, неприетото искане за отвод на съдия Таня Димитрова и преграденото събиране на решаващи доказателства 
  Молба с.д.14693 от 20.08.2018г. за издаване на съдебно удостоверение относно изискване от МРРБ на данни за броя на гражданите с избирателни права в Община Варна към 30.04.2013г. при хипотезата за 5% подкрепа и отделно при хипотезата за 10% подкрепа, съгласно различните изисквания към съответните избирателни корпуси в чл.27 ал.1 т.3 и чл.27 ал.2 от ЗПУГДВМС, като броят бъде извлечен с новосъздадената през 2018г. техническа възможност за извличане броя на лицата с избирателни права към момента на вписване на предложение за местен референдум в регистъра 
  Молба - сигнал с.д.14694 от 20.08.2018г. (ЖСП-006 от 20.08.2018г.) с искане за повторно произнасяне на съда по молби с.д.14247 и 14248 от 08.08.2018г. и с.д.14492 от 14.08.2018г. и сезиране на Инспектората към ВСС относно вътрешните правила за случайно разпределение на делата в АдСВ  
  Съдебно удостоверение изх.№ 3928 от 04.09.2018г. с текст, различен от поискания с молба с.д.14693 от 20.08.2018г. 
  Молба с.д.15581 от 07.09.2018г. относно: 1. Отвод на съдията докладчик и участието на тричленния състав. 2. Поправяне на ОФГ в съдебно удостоверение изх.№ 3928 от 04.09.2018г.
  Определение № 10781 от 12.09.2018г. - VII тричленен състав се отвежда, „за да се елиминира всякакво съмнение, както у страните, така и в обществото за безпристрастността и/или непредубеността на съда“.
  Определение № 10814 от 17.09.2018г. от новия I тричленен състав - да се издаде исканото съдебно удостоверение, отсрочва делото за 18.10.2018 от 10:00ч.
  Съдебно удостоверение изх.№ 4053 от 17.09.2018г. (ново), поискано с молба с.д.14693 от 20.08.2018г., издадено с правилен текст
          Писмо-отговор изх.№ 11-00-47 от 08.10.2018г. от МРРБ
  Молба с.д.16462 от 25.09.2018г. с доказателствени искания     
  Определение № 10965 от 01.10.2018г. - дава възможност на ответната страна в 3-дневен срок да изрази становище
  Определение № 11111 от 12.10.2018г.
            Писмо изх.№ 4448 от 12.10.2018г. с указания на съда до ТЗ „ГРАО“ - Варна, поискани от ИК с молба с.д.16462 от 25.09.2018г.
  Уточняваща молба и Сигнал до Специализираната прокуратура - с.д. 17762/15.10.2018г. и вх.№ ВП-0429/15.10.2018г.
            (цитираното разпореждане № 4896 /23.03.2018г. по адм.д. 877/2018г. във връзка с молба с.д. 5375 /16.03.2018г.)
  Определение № 11150 от 17.10.2018г. - отвежда се I касационен (тричленен състав)
  Протокол от 17.10.2018г. 11:41:01 часа за избор на съдия-докладчик
  Разпореждане № 15467 от 17.10.2018г. от заместващ съдия-докладчик - делото няма да се разгледа в о.с.з. на 18.10.2018г.
  Молба с.д. 17945 от 17.10.2018г. с доказателствени искания
  Молба с.д. 18021 от 18.10.2018г. за поправка на ОФГ и отмяна на определение № 11150 от 17.10.2018г. за отвод
  Разпореждане № 15604 /19.10.2018г. от заместващ съдия Евгения Баева по молбата за отмяна на определението за отвод на I-ви касационен състав: „Съдиите от I-ви касационен състав са се отвели от разглеждането на делото
  Молба с.д. 18153/22.10.2018г. и вх.№ ВП-0441/15.10.2018г. за определяне на срок при бавност с копие-сигнал до Специализираната прокуратура и копие-писма до посланиците на Република Франция и Кралство Нидерландия 
  Заповед № 423 от 23.10.2018г., с която председателят на съда Тинка Косева определя съдия Йова Проданова за Председател на VIII тричленен състав за произнасяне в (конкретно) закрито съдебно заседание
  Определение № 11225 от 23.10.2018г. от новия VIII тричленен състав 
          Молба с.д. 19127 от 07.11.2018г. от адв. Деяна Стефанова
          Регистър на предложенията за произвеждане на местен референдум на Общински съвет - Варна, мандат 2011-2015г.
  Заявление по чл.256 ал.2 от ГПК с.д. 18479 /25.10.2018г. относно изпращане на молба с.д. 18153/22.10.2018г. на горестоящия съд
  Писмо с.д. 18502 от 26.10.2018г. от МРРБ - главен секретар
  Определение № 11284 от 26.10.2018г. от I-ви тричленен състав 
  Уточняваща молба с.д. 18557 от 26.10.2018г. - изпълнение на указанието в определение № 11225 от 23.10.2018г. на VIII-и с-в 
  Частна жалба от 30.10.2018г. срещу определение № 11150/17.10.2018г. и определение № 11284/26.10.2018г. за самоотвод на I-ви тричл. с-в по делото за „забранения референдум“, с писма до Mинистър-председателя, посланици и сигнал до Спец. прокуратура
        Адм. дело № 14274 /2018г. на ВАС, Първо отделение, образувано на 23.11.2018г.
                Определение №14749 от 29.11.2018г. 
                Частна жалба от 12.12.2018г. с/у определение №14749/29.11.2018г., пратка PS9004008M3PG, вх.№ 19858 от 17.12.2018г. 
                Разпореждане от 11.01.2019г., с което е оставена без движение частна жалба вх.№ 19858 от 17.12.2018г. 
                Молба от 30.01.2019г. за отмяна на разпореждането от 11.01.2019г.
                Разпореждане от 05.02.2019г. - без уважение молба от 01.02.2019 г. (30.01.2019) и повторно без движение на ч.ж.
        Адм. дело № 2687 /2019г. на ВАС, Петчленен състав - Мариника Чернева
                Разпореждане № 3958 от 19.03.2019г. 
  Молба с.д.20250 от 21.11.2018г. от ИК за представяне по делото на хронологично достоверни доказателства за спазването на принципа на случайния подбор при определянето на членовете, председателя и докладчика на тричленния съдебен състав
  Протокол от с.з. на 22.11.2018г. - съдът спира производството по делото 
              Пълномощно ОС15001074ВН от 26.11.2015г. - Тодор Балабанов упълномощава Деяна Стефанова
  Молба с.д. 20409 от 23.11.2018г. относно отстраняване на съдия Йова Проданова и отмяна на определението за спирането на призводството, постановено в заседанието на 22.11.2018г. 
  Разпореждане № 17540 от 23.11.2018г. от и.ф. Председател на съда
  Разпореждане № ххх  от 26.11.2018г. - молбата да се докладва на Председателя на съдебния състав, за произнасяне.
  Заявление вх.№ 20516 от 27.11.2018г. - от съдия Йова Проданова, да бъде отведена
  Заповед № РД-0545 /03.12.2018г. на и.ф. Председател на съда Борислав Милачков за определяне на съдия Марияна Ширванян за член на VIII тричленен състав за разглеждане на адм.д. №502/2018г. с предмет местен референдум за Морската градина (аналогична на Заповед № РД-0519 /27.11.2018г. на зам.-и.ф. Председател на съда Елена Янакиева за определяне на съдия Янка Ганчева на Председател на IV тричленен състав за с.з. по адм.д. № 1962/2017г. - дело за друг местен референдум)
  Искане за отвод с.д. 20980/04.12.2018г. на съдия Марияна Ширванян, тъй като са налице обстоятелствата, изложени в нейно определение за самоотвод № 11658/30.11.2018г. по адм.д. №2598/2018г., че решението не подлежи на касационна проверка. 
  Разпореждане № 18748 /17.12.2018г. от съдия Марияна Ширванян 
  Определение № 11839 от 18.12.2018г. от VIII-и тричленен състав за насрочване на делото на 07.02.2019г. от 15:30 часа 
      Определение № 11852 от 19.12.2018г.  - съдия Марияна Ширванян - не се самоотвежда с аргумент, че мнението ѝ не било определящо за крайния съдебен акт и че не е докладчик по делото
      Определение № 11871 от 20.12.2018г.  -  VIII-и тричленен състав оставя без уважение искането за отвод на Марияна Ширванян като неоснователно, предвид нейните мотиви в определение № 11852 от 19.12.2018г.
      Частна жалба вх.док.№ 22381 от 31.12.2018г. срещу определение № 11852 от 19.12.2018г. и определение № 11871 от 20.12.2018г., оставящи без уважение искането за отвод на Марияна Ширванян
                Приложения: Определение № 1690/28.05.2018г. и решение № 64877-4/18.12.2018г. на ТД на НАП Варна
  Молба с.д. 234 от 07.01.2019г. относно уточнения по промените в съдебния състав и спазването на принципа на случайния подбор по смисъла на чл.9 от ЗСВ във връзка с всяка промяна 
  Протокол от с.з. на 07.02.2019г. (Протокол - извлечение от с.з. на 07.02.2019г., стр. 1, 6 и 7 с необезличен и обезличен „тим“
  Молба с.д. 3033 от 18.02.2019г. относно 1. Запазване на звукозаписите от откритите съдебни заседания. 2. В протоколите да бъдат вписвани изявленията и въпросите на съда. 3. Представяне на доказателства, получени от Народното събрание. 4. Изискване от ответника и/или от ГД „ГРАО“ на третия протокол от проверката на подписката с отстранени ОФГ.
  Уточняваща молба с.д. 3390 от 22.02.2019г. относно уточняване на съдържанието и териториалния обхват на използваните във въпроси фрази „парк Морска градина“, „крайбрежна зона от ската до морски бряг“ и „крайбрежна зона на град Варна“, с оглед преценката им за законосъобразност - приложения – копия:
          1. Общо становище по проекта за ОУП от 11.11.2009г. 
          2. АИДС №40 от 18.03.1997г.   
          3. АИДС № 1201 от 05.07.2011г.  
          4. АИДС № 1202 от 05.07.2011г.  
          5. Искане вх.№ ОС 12000878ВН от 24.07.2012г. 
          6. Предложение вх.№ ОС 12000109ВН от 24.09.2012г. 
          7. Информационна листовка към предложението от 24.09.2012г. 
          8. Неофициална визуализация на зона ОБ1.1.1.
          9. Неофициална визуализация на зона ОБ1.2.1.
          10. Неофициална визуализация на зона ОБ1.5.1.
  Молба вх.док.№ 3866 от 01.03.2019г. по описа на АдСВ от ИК за определяне на срок при бавност относно непроизнасяне по доказателствени искания  
  Определение № 638 от 06.03.2019г. (същото определение № 638 - с обезличен „тим“).
  Писмо с.д. № 4810 от 19.03.2019г. - отговор от главния секретар на МРРБ на указанията на съда 
  Протокол от с.з. на 21.03.2019г. (същият протокол, публикуван с обезличен „тим“ -  в PDF формат и линк към сайта на съда
          Молба с.д. 5609 от 03.04.2019г. от ИК с искане за поправки в протокола от с.з. на 21.03.2019г.
          Протокол от с.з. на 03.05.2019г. от 11:00ч.. вкл. по искането за поправки в протокол от с.з. на 21.03.2019г. 
          Определение № 1318 от 21.05.2019г. - допуска поправка на протокол от с.з. на 21.03.2019г. 
  Уточняваща молба с.д. 5135 от 25.03.2019г. - с искане съдът да признае оспорването на протоколите на ГД "ГРАО за доказано преди съдебното заседание на 03.05.2019г. и да ги изпрати на прокурора със законните за делото процесуални последици.
  Определение № 848 от 29.03.2019г. - съдът отхвърля доказателствените искания в съдебно заседание и предупреждава жалбоподателя, че ще му наложи глоба 
  Молба с.д. 5470 от 29.03.2019г. за отмяна на предупреждението за глоба
  Молба с.д. 5609 от 03.04.2019г. от ИК с искане за поправки в протокола от с.з. на 21.03.2019г. 
  Писмо с.д. 5748 от 04.04.2019г. от ГД „ГРАО“ с приложен ПРОТОКОЛ 3 с дата 04.07.2014г. от проверката на подписката  
  Молба от 05.04.2019г., рег. № с.д. 5880 от 08.04.2019г., от ИК за изискване от АССГ на цялото адм.д. № 1225/2018г., задължаване на главния директор на ГД „ГРАО“ Иван Гетов да представи всички издадени протоколи за проверката на подписката, както и на ответника ОС Варна да представи копие от изпратеното от ГД „ГРАО“ до председателя на ОС Варна писмо изх.№ 08-00-346 от 04.07.2014г. на МРРБ, ведно с приложения непредставен по делото протокол и да потвърди отново, че преписката е в цялост. 
                                      Сигнал вх.№ ЖСП-0003 от 12.04.2019г. от СОПА до ВСС и Специализираната прокуратура 
                                      Уведомително писмо изх.№ ИП-0296 от 19.04.2019г. за изпратено писмо изх.№ ИП-0277 ОТ 09.04.2019г. 
  Молба-сигнал. МОЛБА вх.док. № 6319 от 15.04.2019г. за определяне на срок при бавност относно непроизнасяне на съда по доказателствени искания и по искане за отмяна на предупреждение за налагане на глоба при голям обем доказателствени искания и в случай на повторно отлагане на делото поради нови и несвоевременни доказателствени искания, както е записано в определение № 848 от 29.03.2019г. и СИГНАЛ вх.№ ЖСП-0004 от 15.04.2019г. до Инспектората на ВСС, Специализираната прокуратура, Главния прокурор и Омбудсмана относно данни за извършено в ГД „ГРАО“ документно престъпление, включващо и антидатиране, за което не само ответникът Общински съвет – Варна чрез неговия председател Тодор Балабанов, но и кметът на община Варна Иван Портних, и тричленният съдебен състав Мария Ганева, Марияна Ширванян и Веселина Чолакова, и прокурор Силвиян Иванов от Варненска окръжна прокуратура, си затварят очите.    (сканиран вариант)  
                                      Уведомително писмо изх.№ ИП-0302 от 19.04.2019г., че съдът не бил длъжен да изпрати сигнала   
                                      Сигналът от 15.04.2019г. директно до Инспектората към ВСС - вх.№ 5881 от 02.05.2019г.
                                      Сигналът от 15.04.2019г. директно до Специализираната прокуратура
                                      Сигналът от 15.04.2019г. директно до Гл. прокурор на РБ - вх.№ PRB201901429450 по описа на инф. център 
                                      Сигналът от 15.04.2019г. директно до Омбудсмана на РБ - вх.№
  Определение № 1021 от 15.04.2019г. - отхвърля всички искания в молби вх.№ 5135/25.03.2019г. и  вх.№ 5470/29.03.2019г.
  Разпореждане № 5545 от 15.04.2019г.: „Към дело. Молбата за определяне на срок при бавност вх.№ 6319/15.04.2019г. да се счита за оттеглена на основание чл.256, ал.1 от ГПК, вр. с чл.144 АПК
  Заявление по чл.256 от ГПК от 21.04.2019г., вх.№ с.д. от 22.04.2019г. относно поддържане на молба за определяне срок при бавност вх.док. № 6319 от 15.04.2019г., в частта на неизвършените процесуални действия, поискани с нея.  Приложения:
               1. Протокол от ГД „ГРАО“ от 07.06.2013г., първоначален
               2. Протокол от ГД „ГРАО“ от 04.07.2014г., поправен 
               3. Протокол от ГД „ГРАО“ от 04.07.2014г., антидатиран 
  Становище от 23.04.2019г. по чл.255 ал.2 от ГПК от Адм. съд - Варна по молба вх.док. № 6319 от 15.04.2019г. и заявление по чл.256 ал.2 от ГПК вх.№ с.д. 6698 от 22.04.2019г. на инициативния комитет
  Молба от 24.04.2019г. от ИК относно Становището по чл.255 ал.2 от ГПК на Адм. съд - Варна 
  Искане от 03.05.2019г. от ИК за преюдициално запитване до Съда на ЕС за тълкуване на разпоредби на общностното право
  Протокол от с.з. на 03.05.2019г. от 11:00ч.. вкл. по искането за поправки в протокол от с.з. на 21.03.2019г. 
              Определение № 1318 от 21.05.2019г. - допуска поправка на протокол от с.з. на 21.03.2019г. 
  Молба за определяне на срок при бавност вх.док.№ 7378 от 07.05.2019г., депозирана в 15:20ч.
  Определение № 1171 от 07.05.2019г. за отсрочване на делото и наср. на 31.05.2019г. от 13:30ч., съобщено по тел. в 15:50ч.
  Определение № 28 от 09.05.2019г. на ВАС по молба за определяне на срок при бавност вх.док.№ 7378 от 07.05.2019г.
  Молба с.д. 7995 от 20.05.2019г. (в JPG) от ИК относно съгласие на съдебн. с-в за заснемане и публикуване на кадри от процеса 
              Становище с.д. 8462 от 28.05.2019г. - ОП Варна счита молбата за неоснователна, но дава съгласие
              Становище с.д. 8548 от 29.05.2019г. - от името на ОС Варна адв. Деяна Стефанова изразява изрично несъгласие 
              Определение № 1417 от 30.05.2019г. - оставя без уважение молба с.д. 7995 от 20.05.2019г.
  Молба с.д. 8740 от 31.05.2019г. от ИК относно уточняване на спора в частта относно законосъобразността на въпросите
  Протокол от с.з. на 31.05.2019г. от 13:30 часа; представено в с.з. от ИК Становище вх.№ с.д. 8640 от 30.05.2019г. от ГД „ГРАО с приложени протокол 1 и протокол 2 и писмата, с които са изпратени на ОбС Варна 
  Молба-сигнал с.д. 8824 от 03.06.2019г. (ВП-0404 /03.06.2019г. при председателя на съда)от ИК относно запазване на звукозаписите от откритите заседания по делото; вписване в протокола от с.з. на 31.05.2019г. на изявленията и въпросите на съда към страните; запазване на видеозаписите от охранителните камери в сградата на съда от този ден 
                    Становище изх.№ Ж-18-215 от 10.06.2019г. от инспектор Теодора Нинова от ИВСС
                    Постановление изх.№ 1477/2019г. от 11.07.2019г. от Специализираната прокуратура, прокурор Петър Белчев:  „преписката може да бъде решена без проверка по случая“
  Молба с.д. 8841 от 03.06.2019г. (ВП-0405 /03.06.2019г. при председателя на съда)от ИК относно предприемане на мерки срещу подмяна или добавяне на документи и осигуряване на достъп до делото, с оглед фиксиране на сегашното положение с документите и краткия срок за писмена защита. 
  Молба от 05.06.2019г. за удължаване на срока за представяне на писмена защита
              Разпореждане - удължава срока за защита до 14.06.2019г.
  Заключение с.д. 8938 от 05.06.2019г. от Силвиян Иванов - прокурор при ВОП, по адм. дело 502/2018г.
  Писмени бележки с.д. 9523 от 14.06.2019г. от адв. Деяна Стефанова, проц. представител на Общински съвет - Варна
  Искане от 05.06.2019г. на основание чл.250 ал.1 и сл. от АПК за защита срещу неоснователно преграждане на достъпа в Адм. съд – Варна до адм. дело № 502/2018г. с аргумент, че съдебен секретар Ангелина Георгиева не го давала
              Определение № 1509 от 06.06.2019г. ч.адм.д.№ 1557/2019г. на АдСВ
  Молба от 07.06.2019г. за отмяна или намаляване на размера на глоби и/или посочване на адресат на частни жалби и размера на дължимите за тях държавни такси и определяне на нов срок за излагане на съображения за неоснователност 
              Определение № 1612 от 19.06.2019г. - отхвърля молбата за отмяна на глоби 
              Частна жалба от 26.06.2019г. срещу определение № 1612 от 19.06.2019г., с което съдът е отхвърлил молба вх.№ 9138 от 07.06.2019г. за отмяна на наложените в с.з. на 31.05.2019г. глоби.
                           Адм. дело № 10392 /2019г., Четвърто отделение, обр. 16.09.2019г.
                           Определение по хода на делото от 16.10.2019г. 
                           Уточняваща молба от 05.11.2019г.  
                           Определение № 15816 от 20.11.2019г., с което ВАС оставя в сила наложените глоби - позовавайки се на собствената си невярна констатация относно протокола от с.з. на 31.05.2019 г., че „Този протокол не е оспорен с искане за поправка или допълване по реда на чл. 151, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 144 АПК, предвид което на основание разпоредбата на чл. 152 ГПК вр. с чл. 144 АПК се ползва с доказателствена сила.“ Протоколът обаче не само е оспорен с молба с.д. 9388 от 13.06.2019г., но е поискано да се запази звукозаписът от с.з., сезирани са и ИВСС, и прокуратурата, и .... но според постановление изх.№ 1477/2019г. от 11.07.2019г. на прокурор Петър Белчев от Специализираната прокуратура: „преписката може да бъде решена без проверка по случая“...  
  Молба с.д. 9388 от 13.06.2019г. за поправки и допълване на протокола от с.з. на 31.05.2019г. без участието на съдия Мария Ганева и съдебен секретар Ангелина Георгиева
              Разпореждане № 8423 от 14.06.2019г.:  „С оглед спазване на установения в чл.56 ал.3 от ГПК, вр. чл.144 АПК срок, насрочва заседанието по искане за поправка на протокола от 31.05.2019г. за 27.06.2019г. от 15:00 часа, за когато да се уведомят ответника и ВОП. Копие от молбата да се изпрати на другите участници.“
              Определение № 1604 от 18.06.2019г. -  „Дава възможност в 3-дневен срок ....“
              Уточняваща молба от 21.06.2019г. по молбата за поправки и допълване на протокола от с.з.  
  Молба с.д. 9473 от 14.06.2019г. за удължаване на срока за писмена защита така, както е поискано в молбата от 03.06.2019г. 
  Разпореждане № 8425 от 14.06.2019г.: „С оглед спазване.... отхвърля молбата“
  Молба-защита (редактирана и допълнена) от 17.06.2019г.рег. с вх.№ с.д. 9639 от 18.06.2019г.
 
 
Молба вх.док. № 9961 от 21.06.2019г. за определяне на срок при бавност
 
Заявление по чл.256 ал.2 от ГПК - вх.№ с.д. 10125 от 25.06.2019г. 
  
Определение № 1676 от 26.06.2019г. с приложено становище на съдия Мария Ганева - отхвърля искане за отвод 
 
Разпореждане № 8971 от 26.06.2019г. - да се съобщи определение № 1676 от 26.06.2019г.
  Протокол от с.з. на 27.06.2019г. по искането за поправки в протокола от 31.05.2019г. 
              
Извлечение от сигнал от 10.06.2019г. до ВРП срещу съдия Мария Симеонова Ганева 
  
Молба (молба-сигнал) от 30.06.2019г., вх.№ с.д. 10402 и 10403 от 01.07/2019г.  (без и с КЕП) и до Гл. инспектор на ИВСС, относно:
              1. Отмяна на определението за даване на ход на делото по същество, отвод на тричленния състав, отмяна на всички извършени съдопроизводствени действия и връщане на делото на етап първоначално събиране на доказателства. 
              2. Искане за проверка на проверката на инспектор Теодора Нинова на всички процедурни действия по делото.
 
Молба (молба-сигнал) от 03.07.2019г. от ИК
 
Съдебно решение от 03.07.2019г. (PDF)   Съдебно решение - обезличено, линк към сайта на съда
 
Молба с.д. № 10903 от 08.07.2019г. от ОС относно допълване на решението в частта за разноските
 
Молба от 08.07.2019г. от ИК за поправки и допълване на протокола от с.з. на 27.06.2019г. 
 
Молба (молба-сигнал) от 09.07.2019г. от ИК за определяне на срок при бавност 
              
Молба от 23.09.2019г. от ИК до ВАС за администриране на Молбата за определяне на срок при бавност от 09.07.2019г.
               
Определение № 71 от 24.09.2019г. на ВАС - отхвърля Молбата за определяне на срок при бавност от 09.07.2019г.
  
Становище от 18.07.2019г.(16:53ч.), вх.№ с.д. 11518 от 19.07.2019г., от ИК по молбата за допълване на решението в частта за разноските 
 
Заявление по чл.256 от ГПК от 19.07.2019г. (16:51ч.), вх.№ с.д. 11560 от 22.07.2019г., че ИК поддържаме своевременно депозираните искания в молбите от 30.06.2019г. и 03.07.2019г., и в молба за определяне срок при бавност от 09.07.2019г.  
 
Определение № 2241 от 28.08.2019г. - отхвърля молбата от 08.07.2019г. от ОС за допълване на решението в частта за разноските 
         
СТАНОВИЩЕ изх.№ Ж-18-215 от 19.09.2019г. от Теодора Точкова, Главен инспектор на ИВСС
  
Искане за отмяна от 03.10.2019г. на съдебно решение № 1368 от 03.07.2019 г. по адм.д. 502 /2018 г. на Адм. съд – Варна, тричл. състав
 
Разпореждане от 14.10.2019г. на председателя на III отделение ВАС (по вх.№ 16508/2019г.)
 
Уточняваща молба от 06.11.2019г. относно изпълнение на разпореждане от 14.10.2019г., администриране на искането за отмяна и уточнения по същото
 
Съобщение от 21.11.2019г. (по вх.№ 16508/2019г.) с препис от разпореждане от 21.11.2019г. на председателя на III отделение , препис от разпореждане от 13.11.2019г. на председателя на IV отделение, препис от разпореждане от 19.11.2019г. от председателя на I колегия на ВАС
  Уточняваща молба от 05.12.2019г. от СОПА относно изпълнение на разпореждане от 21.11.2019г. на председателя на III отделение
Адм. дело № 316 /2020г. на ВАС, Трето отделение, образувано на 09.01.2020г., с.з. 03.06.2020г. 14:00ч., отл.за 21.10.2020 14:00ч., обявено за решаване
  Молба от 22.05.2020г. от ИК относно изискване на доказателствата, приложени и приети по адм.д. № 502/2018г. на Адм. съд –  Варна, отмяната на решението по което се иска 
  Становище за с.з. на 03.06.2020г. от ИК, приложения (достъп до приложенията до 17.06.2020г.) 
        Разпореждане върху становището от 03.06.2020г.: „Към дело“  
  Протокол от с.з. на 03.06.2020г. от 14:00ч. (линк към сайта на ВАС)  
  Писмо вх.№ 6257 от 10.06.2020г. на АдСВ, с указания от ВАС към АдСВ
  Писмо изх.№ 1856 от 22.06.2020г. от АдСВ до ВАС, в изпълнение на указанията 

  Становище за с.з. на 21.10.2020г. от ИК 
  Протокол от с.з. на 21.10.2020г. от 14:00ч       [линк към протокола в сайта на съда]
  Молба – защита от 02.11.2020г., с искане за преюдициално запитване до СЕС относно дали е осигурена приложимостта на правото на ЕС и тълкувателната валидност на решенията на СЕС, наравно с тези на ЕСПЧ, при производства по чл.239, т.6 от АПК и чл.303, ал.1, т.7 от ГПК 

 
              
         Адм. дело № 2989 /2018г. на АдСВ, образувано на 26.10.2018г., след отводи - XXVI състав Ралица Андонова 
  
Жалба вх.№ ЖСП-0014/25.10.2018г., вх.док.18500/26.10.2018г., срещу Заповед № 423 от 23.10.2018г. с която председателят на Адм. съд Варна Тинка Косева определя съдия Йова Проданова за Председател на VIII тричленен състав за произнасяне в конкретно закрито съдебно заседание по адм. дело № 502 от 2018г. - делото за забранения референдум
  Определение № 11342 от 01.11.2018г. - съдът оставя жалбата без разглеждане като процесуално недопустима
      Искане с.д. 19005 от 02.11.2018г. за поправки на очевидни фактически грешки в определение № 11342 от 01.11.2018г. 
      Определение № 11480 от 15.11.2018г. - АдСВ оставя искането от 02.11.2018г. без уважение
      Частна жалба от 08.11.2018г. срещу определение № 11342 от 01.11.2018г. - вх.№ 19307 /07.12.2018г. на ВАС 
      Адм. дело № 14985 / 2018г. на ВАС, Шесто отделение, образувано на 11.12.2018г.
      Определение № 228 от 08.01.2019г. - оставя в сила обжалваното определение № 11342 от 01.11.2018 г. на АдСВАдм. дело № 3243 /2018г. на АдСВ, образувано на 22.11.2018г., XXV състав Таня Димитрова 
  Жалба вх.док.№ 20248 от 21.11.2018г. на АдСВ от ИК срещу Заповед № РД 0486 /20.11.2018г. за определяне на съдия Йова Проданова за Председател на VIII-и касационен състав, за разглеждането и произнасянето специално по адм. дело № 502 от 2018г. - делото за „забранения референдум“
  Разпореждане № 17434 от 22.11.2018г.
  Молба с.д. 20408 от 23.11.2018г. относно произнасяне по искането за отвод на всички съдии и доказателства за спазването на принципа на случайния подбор
  Определение № 11578 от 23.11.2018г., с което съдия Таня Димитрова не приема отвода и оставя без разглеждане жалбата
  Частна жалба вх.№ 20860 от 30.11.2018г. срещу определение № 11578 от 23.11.2018г. 
  Молба с.д. 20861 от 30.11.2018г. относно изискване на цялата преписка във вр. с обжалването на опред. № 11578 от 23.11.2018г. 
Адм. дело № 15356 /2018г. на ВАС, Шесто отделение, образувано на 19.12.2018г.
      Определение № 367 от 10.01.2019г. - оставя в сила обжалваното определение № 11578 от 23.11.2018 г. на АдСВ

Адм. дело № 3490 /2018г. на АдСВ, образувано на 20.12.2018г., XVIII с-в - Мария Йотова 
  Жалба вх.№ ЖСП-0015/18.12.2018г., вх.док.21927 19.12.2018г. на АдСВ от ИК срещу заповед № РД-0545 /03.12.2018г. за определяне на съдия Марияна Ширванян за член на VIII-и касационен състав, за разглеждането на адм дело 502/2018г. -  делото за забранения референдум 
  Разпореждане № 19059 от 27.12.2018г.
  Уточняваща молба с.д. 163 от 04.01.2019г. относно изпълнение на разпореждане № 19059 от 27.12.2018г., спазване на чл.152 ал.2 от АПК, удължаване на срок, доказателствени искания, спиране на изпълнение на основание чл.166 от АПК, отвод на всички съдии
  Молба с.д. 237 от 07.01.2019г. относно: 1. Изискване на Заповед РД-0542/03.12.2018г., ако с нея са определяни или преименувани тричленни съдебни състави и уточняване на жалбата. 2. Спиране на изпълнението на Заповед РД 0542/03.12.2018г. в частта, с която Осми тричленен състав е преименуван на Четвърти, на основание чл.166 от АПК.
  Искане за отвод с.д. 253 от 08.01.2019г. на съдия Мария Йотова
  Определение № 47 от 08.01.2019г., получено на 10.01.2019г.
  Уточняваща молба от 09.01.2019г., с.д. 396 от 10.01.2019г. - изпълнение на т.2 от разпореждане № 19059 /27.12.2018г.
  Молба с.д. 569 от 11.01.2019г. - относно отмяна на определение № 47 от 08.01.2019г.
  Определение № 144 от 16.01.2019г., получено на 21.01.2019г.
  Частна жалба вх.док № 1671 от 28.01.2019г. срещу определение № 144 от 16.01.2019г. 


  *  *  *  *  *  *

СИГНАЛИ до прокуратурата - ОТ и СРЕЩУ Инициативния комитет
Сигнал от 16.07.2013г. от вр.изп.дл. Председател на Общински съвет Варна Владимир Тонев от ПП „Нашият град“ до Варненска окръжна прокуратура   
***
Постановление от 11.10.2013 г. по преписка № 5251 на ВРП от прокурор Владислав Томов за отказ за образуване на досъдебно производство за злоупотреба с лични данни

Жалба срещу постановлението от 11.10.2013г. на ВРП до ВОП 

Молба от 11.09.2014г. и молба от 15.09.2014г. от ИК до ВОП за предоставяне на информация за искането от ВРП до ВОП вх.№ 3314/20.08.2014г. и разпореждането на ВОП изх.№ 3314/20.08.2014г., с което се удължава срокът за приключване на досъдебното производство до 27.10.2014г.  
Резолюция от 15.09.2014г., с която ВОП оставя без уважение двете молби от 11 и 15.09.2014г.   
 
Постановление от 03.11.2014г. по преписка № 5251 на ВРП от прокурор Владислав Томов за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 517 /2014г. по описа на I РУ на ОД МВР - Варна

2016г.
Молба от 08.08.2016г. от ИК до ВРП с искане бланките с подписи да бъдат предадени обратно на ОС Варна и за преглед на двете бланки с дублиран номер 772, описани в протокола от 09.04.2014г. за предаването на подписката на I РУП Варна по Д.П. №517 /2014г.
     Писмо от 11.08.2016г., с което прокурор Владислав Томов ни уведомява, че подписката в оригинал е предадена в Община Варна с постановление от 07.10.2015г. и по наблюдателните материали в РП Варна фигурира в оригинал разписка, че е получена там
     Постановление от 07.10.2015г. по преписка № 5251 на ВРП от прокурор Владислав Томов за изпращане на бланките с подписите (ВД № 279/14) в сградата на Община Варна 
     Молба от 22.08.2016г. от ИК с искане ВРП да посочи дирекцията и отдела в Община Варна, където е предадена подписката

2017г.
Сигнал вх.№ 1583 /2017г. от 10.02.2017г. до ВРП от СОПА, относно удостоверяване пред съда на неверни обстоятелства от председателя на ОС Варна Тодор Балабанов, с приложения: 1. Договор и пълномощно от 03.10.2016г. на адвокат Деяна Стефанова. 2. Писмо рег.№ ДОИ16000160ВН_001ВН_001ВН от 19.10.2016г.
     Постановление 1583 от 05.05.2017г. (09.05.2017г.) на ВРП, с което прокурор Ст. Стаматов отказва да образува досъдебно производство  

ЖАЛБА-СИГНАЛ от 16.07.2017г. до СГП за престъпления по служба от прокурори и съдии, работили по казуса от 2009г. с продажбата на километри от варненското крайбрежие   
    Постановление от 31.10.2017г. на СГП, специализирано звено „Антикорупция“
    Постановление от 22.11.2017г. на Апелативна прокуратура - София
    Постановление от 27.11.2017г. на СГП, специализирано звено „Антикорупция“ 
    Постановление от 05.12.2017г. на Специализирана прокуратура - София 

2018г.
ЖАЛБА-СИГНАЛ от 21.01.2018г. до Главния прокурор с копие до Министър-председателя за извършени и планирани за извършване престъпления от общ характер от длъжностни лица в ГД „ГРАО“ към МРРБ и Общински съвет - Варна във връзка с подписката за местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона в град Варна от 2013г., с молба за спешни мерки за предотвратяване реализацията на планирано престъпление чрез използването на официален удостоверителен документ с невярно съдържание при вземането на решение на Общински съвет Варна на насроченото заседание на 22.01.2018г. от 10 часа в Зала Пленарна на Община Варна. Приложения:
     Протокол 1 от 07.06.2013 г. от ГД „ГРАО“ за броя на валидните (коректните) подписи  
     Писмо ДОИ13000167ВН_007ВН от 02.12.2013г. от директора на Дирекция „ИАО“ с информация за броя на избирателите към 20.03.2013г. - 302 925 и към 30.06.2013г. - 290 591   
     Протокол 2 от 04.07.2014г., изготвен от ГД „ГРАО“ и допълнен в изпълнение на съдебно решение  
     Писмо изх.№ 94-00-110 от 08.12.2017г. на МРРБ 
     Писмо изх.№ 94-00-110 от 12.01.2018г. на МРРБ 
     Забележка: Жалбата-сигнал с приложенията е изпратена по електронната поща, подписана с КЕП и е доставена на адреси infocenter@prb.bg, prb@prb.bg, GIS@government.bg в неделя, 21.01.2018г., 10:50 часа; ПРБ - вх.№ 3755 от 22.01.2018г. ≈ 8:30часа, МС - вх.№ 326/08 от 22.01.2018г.,  11:53 часа
     Писмо изх.№ 990/2018г. от 29.01.2018г. на ВКП, Отдел 02 „Досъдебен“, прокурор Малена Филипова 
     Писмо изх.№ 1620/2018г. от 06.02.2018г. на ВРП, прокурор Здравка Задгорска 
     Уточнение от 07.02.2018г. от ИК 
ц
ЖАЛБА от 23.05.2018г. до СГП срещу постановлението на СРП за отказ за образуването на досъдебно производство 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ на СГП от 15.06.2018г. по пр. 13800 на СГП, с което се потвърждава постановлението на СРП от 04.05.2018г.

2019г.
Постановление от 19.02.2019г., изх.№ от 01.03.2019г., по пр.пр. № 1839 /2018г. на Специализирана прокуратура - София 

Жалба-сигнал от 10.06.2019г. до ВРП срещу  Мария Симеонова Ганева - съдия в Административен съд - гр. Варна, с данни за обида, клевета и длъжностно престъпление

Жалба-сигнал от 13.06.2019г. до ВРП срещу  Ангелина Георгиева, съдебен секретар в Административен съд - Варна, с данни за манипулиране на протокол от съдебно заседание и евентуална подмяна и/или добавяне и преномериране на документи в делото 
        Постановление от 14.10.2019г., изх.№ от 17.10.2019г., по пр. 7247г. на ВРП, с което прокурор Кр. Конов отказва да образува досъдебно производство

Постановление от 27.09.2019г., изх.№ от 02.10.2019г., по пр. 23412/2019г. на СРП, с което прокурор Александър Натов отказва да образува досъдебно производство

  *  *  *  *  *  *

ВИЖТЕ ОЩЕ 

 

Искане вх.№ РД13029157ВН от 17.12.2013 г. за среща - разговор на инициативния комитет с кмета относно неговото морално и законово задължение да изрази становище по предложението за референдум.

По време на проведения разговор кметът ни съобщи, че ще изрази становище след приключването на прокурорската проверка срещу инициативния комитет. Тази проверка приключи с постановление от 03.11.2014г. на ВРП за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 517 /2014г. по описа на I РУ на ОД МВР - Варна

Искане от 09.12.2014г. и искане от 23.12.2014г. за втора среща - разговор на инициативния комитет и подкрепящи НПО и граждани с кмета относно неговото морално и законово задължение да изрази становище по предложението за референдум.

*   *   *   *   *   *   *  

СТАНОВИЩЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ от СОПА, вх.№ ПГ-528-00-77 от 05.05.2015г. по описа на НС, по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Проект за СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МОРСКАТА ГРАДИНА в град Варна – прототип. Обещан през 2015г. Изготвен от Юлиян Чолаков - без увода. Предложен за обсъждане от НС на ПП „Зелените“ на 09.06.2016г. Публикуван във фейсбук на 31.03.2017г.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 25.05.2017г. от СОПА до ЦИК, вх.№ МР-23-2 от 26.05.2017г., 11:30 ч., относно усъвършенстване на ЗПУГДВМС чрез уточняване на изискванията към кръговете на лицата с право да участват в инициативен комитет, да подкрепят подписка и да гласуват на местен референдум


*   *   *   *   *   *   *  

Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
 


Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 11524

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 19.01.2013 - 16:51:35