СОПА кандидатства за член на Гражданския съвет към ВСС с данни за участие на магистрати в корупционна схема


В конкретния пример за корупционен случай с действията или бездействието си участват Станислав Андонов, досегашен прокурор-монополист по всички дела и казуси с предмет скандално-известната „Алея първа” в МОРСКАТА ГРАДИНА на Варна, Тинка Косева - председател на Административен съд - Варна, Марияна Бахчеван - съдия в Административен съд - Варна, Георги Колев - председател на Върховния административен съд, Ясен Тодоровпредседател на комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" на ВСС и др. 




ДОКУМЕНТИ по кандидатурата на СОПА за  Гражданския съвет към ВСС: 
Заявление от 11.12.2012 г. от СОПА до ВСС с попълнена Регистрационна форма  
Писмо от ВСС до СОПА с приложено Извлечение от протокол № 53 от заседанието на ВСС на 13.12.2012 г. 
Писмо от 20.12.2012 г. от СОПА до ВСС с допълнителни данни за реализирана дейност в областта на правораздаването и съдебната система
Извлечение от протокол № 53 от заседанието на ВСС на 10.01.2013 г. 
Молба от 15.01.2012 г. от СОПА до ВСС с искане ВСС да уточни основанието, смисъла и съдържанието на изискването за "реализирани проекти в областта на правораздаването и съдебната система". 
Молба от 16.01.2013 г. от СОПА до ВСС с искане за достъп до документите по кандидатстването на останалите НПО 


* * *
Към
 писмото на СОПА от 20.12.2012 г. е приложено друго писмо до ВСС като пример, илюстриращ част от актуалната антикорупционна дейност на СОПА в съдебната власт. То е с дата 19.12.2012 г. и е изпратено до председателя на комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" на ВСС Ясен Тодоров в отговор на негово писмо от 03.12.2012 г. във връзка със сигнал на СОПА за незаконно унищожаване на звукозаписите от две съдебни заседания по адм. дело № 1602 /2012 г. на Административен съд - Варна въпреки указанията на съдия-докладчика. Ответник по това дело е Окръжна прокуратура - Варна, представлявана от прокурор Станислав Андонов 

* * *

Документи на Министерски съвет, свързани с Гражданския съвет към ВСС: 
График на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода юли 2012 – декември 2013 г. 

Решение на МС  № 750 от 11.09.2012 г. за одобряване на График на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода юли 2012 – декември 2013 г. 

* * *

ОЩЕ за корупционната схема, прикриването на документи от прокуратурата, незаконното унищожаване на звукозаписи от съдебни заседания и натиск върху НПО и съда:  

С протоколите от съдебните заседания по адм. дело № 1602 /2012 г. на Административен съд - Варна се онагледява само част от твърде енергичното поведение на прокурор Станислав Андонов с оглед неистовото му желание СОПА да бъде заличено от правния мир, за да не му се пречка. Делото е с предмет, касаещ иззет и прикриван от прокуратурата публичен документ, с който евентуално биха могли да се докажат извършени в рамките на Областна администрация - Варна престъпления от общ характер не само по казуса „Алея първа”, казус с над 100 млн. лева финансов интерес.  

Протокол от с.з. на 20.06.2012 г., реш. на АдСВ, ч. жалба на СОПА, опр. на ВАС
Протокол от с.з. на 05.09.2012 г.   
Протокол от с.з. на 21.09.2012 г. 
с неизпълненото указание на стр.2 звукозаписите да бъдат запазени до влизането в сила на решението по делото 

"Към този момент прокурор Андонов е наблюдаващ прокурор по всички казуси, свързани с проекта „Алея първа” в Морската градина на Варна. Именно във връзка с нередностите при незаконната продажба на земята за този проект на десетки пъти занижена цена е търсената по реда на ЗДОИ процесна оценка, твърде ревностно укривана от прокуратурата, за да не може да бъде използвана от НПО и гражданите като доказателство срещу областната управа на Варна и ТИМ."
(Цитат от
частната жалба на СОПА срещу решението на АдСВ, отменено от ВАС) 

* * * 

ОЩЕ за прокуратурата и избора на главен прокурор:  

Повярва ли ни Брюксел за тайната на електронния вот?
http://www.sopa.bg/news.php?extend.165

Прокуратурата е чадърът над корупцията и престъпността във властта
http://www.sopa.bg/news.php?extend.129

 

Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА



Преглеждания днес: 2

Преглеждания общо: 2828

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 02.01.2013 - 16:47:39