Процедурни хватки и врътки

по административни дела1.  Недопустимост на оспорването поради  липса на правен интерес.

2. Указания за заплащане на недължими такси:
а) държавна такса за частна жалба по админ. дело;
б) за общо дело - държавни такси според броя на жалбоподателите; 
в) при оспорване на общ или подзаконов нормативен акт обявлението в ДВ да се заплаща от оспорващия, а не от съда съгласно чл.181 ал.1 от АПК.

3. Указване на нередовности и изпращане на съобщенията едно по едно, за да става по-бавно.

4. 
"Неволно" указание по едно дело, вместо по друго.


5.
Позоваване на отменена правна норма.

6. Позоваване на никога не съществувала правна норма.

7. Пряко позоваване на неправилна съдебна практика.

8. Непроизнасяне по решаващо за допустимостта или основателността на оспорването доказателствено искане или оставянето му без уважение.

9. Непроизнасяне по доводите на страните.

10. Черното е бяло, а бялото черно.

11. Изгубен или скрит документ или доказателство.

*********
Списъкът не е окончателен.
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАПреглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 4125

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 07.03.2009 - 14:11:27