Оспорени нормативни административни актове - местна власт


Наредба за реда за провеждане на търговската дейност на територията на Община Варна
приета с решение на ОбСВ № 1834-6(27) /04.05.2005 г., последна промяна с решение № 589-19(7) /21.05.2008 г.

Оспорен е чл.5. С него отново се въвежда платен лицензионен (разрешителен) режим за удължено работно време  в периода между 00:00 ч и 06:00 ч за  търговските обекти на територията на Община Варна, включително аптеки и супермаркети. Отново, тъй като предишният Общински съвет е отменил разрешителния режим поради противоречието му със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Очевидно е, че във Варна корупционният финансов интерес надделява с лекота над закона.


Жалбата от името на сдружението е от 12.01.2009 г., вх.№ 1368 /22.01.2009 г. на Административен съд Варна (АдСВ). На 02.02.2009 г. е образувано адм. дело № 302 /2009 г., прекратено почти веднага от съдия БОРИСЛАВ МИЛАЧКОВ с определение № 720 /04.02.2009 г. и процедурна врътка № 1 - липса на правен интерес. Определението за прекратяване е обжалвано с частна жалба пред ВАС.  

Документи по адм.дело № 302 /2009 г. на АдСВ (адм. дело № 3842 /2009 г. на ВАС)
1-ж  2-опр  3-чж  4.  5.  6.


*****************************

Адм. дело № 581 /2009 г. на АдСВ е образувано на 05.03.2009 г. по аналогична жалба с вх.№ 2761 /09.02.2009 г., подадена от името на физическо лице с надеждата делото да се падне на друг, по-обективен докладчик от законен тричленен състав на АдСВ, като е добавено и особено искане. Това дело също е прекратено по спешност и в незаконен едноличен състав от съдия-докладчика ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА със същата класическа врътка - липса на правен интерес.

Документи по адм.дело № 581 /2009 г. на АдСВ (адм. дело № 5134 /2009 г. на ВАС):
1-ж  2.  3.  4.  5.  6-опр  7-чж 8-възр 9. 10. 11. 12. 13.   

Обидно е за двамата съдии, че и в двата случая са се произнесли в незаконен състав ЕДНОЛИЧНО. Те са сред най-опитните съдии в АдСВ, а съгласно чл.192 ал.2 от АПК делата срещу подзаконови нормативни актове се разглеждат в състав от ТРИМА съдии. 

Ето защо техните имена БОРИСЛАВ МИЛАЧКОВ и ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА са изписани с големи и удебелени букви с разбирането, че така трябва да се изписват имената на всички съдии, преграждащи ЕДНОЛИЧНО и в НЕЗАКОНЕН СЪСТАВ пътя на закона към актовете на администрацията с аргумент "ЛИПСА НА ПРАВЕН ИНТЕРЕС".       

Всъщност, на 14.07.2009 г. и законният състав от ТРИМА съдии е прекратил производството с
определение №  3436 / 14.07.2009 г. по адм.д. № 581/2009 г. по описа на АдСВ и същия универсален аргумент -  "ЛИПСА НА ПРАВЕН ИНТЕРЕС".  


Частна жалба от 31.07.2009 г. срещу определение  №  3436 / 14.07.2009 г. 

Последна промяна на 02.08.2009 г.
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАПреглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 2901

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 25.03.2009 - 10:12:44