Варненският административен съд заработи предизборно с кмета

Кирил Йорданов се инати с петъчно необслужване на гражданите и куха титла "ГЛАВЕН секретар на община"

Казано е - кой каквото прави, на себе си го прави.

На 18.10.2010 г. СОПА подаде до Варненския административен съд жалба срещу уникалното сред другите общини в страната петъчно неработене след обяд на звеното за административни услуги на граждани в община Варна. По тази жалба съдът козирува позорно на кмета с констатацията, че съкращаването на работното време с граждани не засягало гражданите и, че гражданските организации нямали право да го оспорват в съда. Съдия Мария Ганева прекрати адм. дело 3499 /2010 г. с аргумент, че СОПА не съществува в правния мир, а работното време на общината с граждани било регламентирано с вътрешнослужебен акт, който не засягал правата на гражданите. После обаче, за голям срам на услужливия варненски съд и за жалост на кмета, с определение от 21.02.2011 г. по адм. дело 2125 /2011 г. ВАС призна СОПА и върна делото с указание за продължаване на производството.

На 07.01.2011 г. СОПА подаде жалба и срещу петъчното неработене след обяд с граждани на служителите в район "Одесос" при община Варна. По тази жалба се заинати съдия Десислава Стоева с разпореждане, което трябва да бъде изпълнено под угрозата адм. дело 154 /2011 г. да бъде прекратено, но което реално няма как да бъде изпълнено, тъй като с него не е постановен текст, от който да е ясно какво е указанието, което трябва да се изпълни, тъй като всички дадени дотогава указания са вече изпълнени... От този и подобни процедурни прийоми от най-висшия пилотаж в българското правосъдие изглежда няма отърване, освен с широка медийна подкрепа или ... с една единствена мирна демонстрация, но с по една истинска сопа в ръцете на всеки българин, който не получава заплата по ред, определен от ВСС.  

Ако общинската петъчна издънка е довела до "неустоим" външен натиск тези две рейтингови дела да бъдат бавени във връзка с предстоящите местни избори, в такъв случай е редно двамата докладчици и всички съдии от местния административен съд да си направят самоотвод, вместо да се правят на "дръж ми шапката", баламосвайки жалбоподателите и публиката с процедурни измишльотини. 

Запазването на безобидната, но вече несъществуваща титла "ГЛАВЕН секретар на община" също не е нищо повече от илюстрация на симбиозната схема, по която съдът осигурява свободата, комфорта и удоволствието на сегашния кмет да погазва закона.

Интересно е, че още има съдии, които да му уйдисват на акъла на варненския кмет, щом вече не може да съобрази дори елементарната логика, че новата игра за кметското място минава през жертва на кухата титла "ГЛАВЕН секретар на община" и оправяне на гафа с петъчното необслужване на граждани след обяд. Защото никой не обича да бъде краден, унизяван и подиграван. И ако Кирил Йорданов изобщо се престраши да се кандидатира на тези избори, дали ще получи доверие ведно с подигравката да отказва на избирателите си дори елементарното им право да бъдат обслужвани в петък след обяд?

Казано е - кой каквото прави, на себе си го прави.

Юлиян Чолаков
СОПА
25.02.2011 г.

* * * * * * *
ПП след изборите: Е, получи си кметът титлата, да му е честита. Получи си я, въпреки двете подигравки с варненци - да не бъдат обслужвани в общината в петък след обед и да нямат право на реален избор на кмет. Ръководството на Административния съд пък получи възможност да работи със същия кмет и по същия начин.

* * * * * * *Дела срещу петъчното работно време на ОБЩИНА ВАРНА:

Адм. дело № 1520 /2011 г.
, Адм.съд-Варна, XXIV с-в, съдия Борислав Милачков 
      Второ клонирано дело от адм.д. 3499 /2010 г., образувано (вероятно) въз основа на протоколно определение в с.з. на 20.04.2011 г.  
      Определение № 2487 /02.05.2011 г.  (съобщено на 11.05.2011 г.)  
      Молба № с.д. 10406 /09.05.2011 г. съдът са посочи по оспорването на кой адм. акт е образувано адм. дело № 1520 /2011 г. и разпореждане № 7859 /10.05.2011 г. 
      Молба № с.д. 10823 /13.05.2011 г. с второ искане съдът да посочи по оспорването на кой адм. акт е образувано адм. дело № 1520 /2011 г.  
      Частна жалба от 20.05.2011 г., допълнена на 25.05.2011 г.
      Определение № 10460 /13.07.2011 г. по адм. дело № 7450 /2011 г. на ВАС 
      Определение № 4014 /25.07.2011 г. на АдСВ, съобщено на 25.07.2011 г.
      Частна жалба от 01.08.2011 г. 
      Определение № 12077 /28.09.2011 г. по адм. дело № 10997 /2011 г. на ВАС 
      Молба вх.№ с.д.20756 /05.10.2011 г. за уточняване на страните и предмета на оспорване
      Молба от 12.10.2011 г. за определяне на срок при бавност относно искането, предявено с молба вх.№ с.д.20756 /05.10.2011 г. 
      Уточняваща молба от 25.10.2011 г. и искане за уточнение  
      Уточняваща молба от 11.11.2011 г. 
      Молба за определяне на срок при бавност от 06.02.2012 г. 
      Определение от 05.03.2012 г. на ВАС 
      Молба от 16.03.2012 г. - искане съдът да определи вида на оспорвания акт 
      Молба от 24.03.2012 г. - второ искане съдът да определи вида на оспорвания акт 
      Молба от 04.04.2012 г. - трето искане съдът да определи вида на оспорвания акт 
      Молба за определяне на срок при бавност от 02.05.2012 г. във връзка с неопределянето вида на оспорвания акт и искане за отвод
      Протокол от с.з. на 28.05.2012 г.
      Решение от 22.06.2012 г., с което съдът ОТМЕНЯ чл.61 ал.2 изр.2 от Устройствения правилниик на Община Варна, в частта с която е определено работното време с граждани в петък да е от 8,30 до 12,00 часа.
      Касационна жалба от 11.07.2012г. от кмета
      Искане от 25.07.2012г. за присъждане на разноски
      Определение от 08.09.2012 г.
      Частна жалба от 19.09.2012 г.
      Списък на призованите лица за с.з. на 23.09.2013 г. от 9,00 часа в зала 1 по адм.дело № 12789 /2012 г. на ВАС  
      Протокол от с.з. на 23.09.2013 г. 
      Молба за определяне на срок при бавност от 08.12.2013 г. 
      Решение № 17160 от 18.12.2013г. по адм. дело № 12789 /2012г. на ВАС     


* * * * * * *


Адм. дело 3499 /2010 г. на Адм. съд - Варна, ХХХІІІ състав, съдия Мария Ганева   
Срещу незаконното съкращаване на работното време с граждани на Община Варна  

Жалба от 18.10.2010 г.   
Молба вх.№ 21144 /22.10.2010 г. за служебно изискване на делото  
Писмо от 27.10.2010 г. от община Варна с приложения:
     1. Оригинална жалба. 
     2. Вътрешни правила за админ. обслужване в Община Варна - заверено копие.
     3. Харта на клиента - заверено копие.
     4. Заповед № 1727 /30.05.2008 г. на Кмета на Община Варна - заверено копие. 
     5. Заповед № 4051 /11.12.2009 г. на Кмета на Община Варна - заверено копие. 
     6. Заповед № 1814 /14.06.2010 г. на Кмета на Община Варна - заверено копие.
     7. Заповед № 1784 /11.06.2010 г. на Кмета на Община Варна - заверено копие.
Молба от 10.11.2010 г. с документ за ДТ 
Определение 6285 от 24.11.2010 г. по адм. дело 3499 от 2010 г.  
Уточняваща молба от 14.12.2010 г. от СОПА 
Молба с.д. 25295 от 14.12.2010 г. от Юлиян Чолаков за конституиране като страна 
Определение 6715 от 15.12.2010 г. - ръкописно, с отказ за конституиране
Определение 6716 от 15.12.2010 г. за прекратяване на делото 
Разпореждане от 16.12.2010 г. с указания към Юлиян Чолаков
Уточняваща молба от 28.12.2010 г. от Юлиян Чолаков (вх.№ с.д. 26303 /30.12.2011 г.) с разпореждане "Към делото" от 03.01.2011 г.
Частна жалба от 28.12.2010 г. от СОПА 
Определение от 21.02.2011 г. по адм. дело 1125 /2011 г. на ВАС 
     След връщането на делото от ВАС в АдСВ:
Разпореждане от 28.02.2011 г. по адм.д. 3499 /2010 г. на АдСВ с указания към СОПА
Уточняваща молба с.д. 5446 /10.03.2011 г. от СОПА с първо искане за съдебно удостоверение за събиране на доказателства с оглед уточняване предмета на делото
Определение 1445 /15.03.2011 г. - вместо да издаде съдебно удостоверение, съдът разделя делото на две (образувано е адм. дело № 928 /2011 г., XXVI с-в) и изисква от ВОС удостоверение за актуално състояние на СОПА:  
     Писмо от 21.03.2011 г. от ВОС до АдСВ, дело 3499 /2010 г., ХХХІІІ състав 
     Удостоверение от 18.03.2011 г. от ВОС за актуалното състояние на СОПА 
Молба с.д. 6098 /17.03.2011 г. от СОПА с второ искане за съдебно удостоверение и съответното разпореждане на съда № 4756 от 21.03.2011 г.  
Молба с.д. 6445 /21.03.2011 г. от СОПА с трето искане за съдебно удостоверение и съответното разпореждане на съда № 4927 от 23.03.2011 г.     
Молба с.д. 6797 /24.03.2011 г. от СОПА с четвърто искане за съдебно удостоверение  
Молба за определяне на срок при бавност с.д. 6798 /24.03.2011 г. от СОПА и от Юлиян Чолаков 
Определение 1730 /28.03.2011 г. 
Уточняваща молба с.д. 7174 /29.03.2011 г. от СОПА с пето искане за съдебно удостоверение и съответното разпореждане на съда № 5357 от 30.03.2011 г. 
Молба с.д. 7504 /01.04.2011 г. от СОПА с шесто искане за съдебно удостоверение и съответното разпореждане на съда № 5609 от 01.04.2011 г. 
Молба с.д. 7739 /05.04.2011 г. от СОПА с искане за отвод на съдия-докладчика Мария Ганева и седмо искане за удостоверение - разпореждане  № 5759 /05.04.2011 г. на съдия Й. Проданова, от което става ясно, че съдия Мария Ганева е в отпуск  
Молба с.д. 7809 /06.04.2011 г. от кмета с приложен Устройствен правилник на Община Варна и пълномощно на мл.юрк Гетова-Пачкова, както и ръкописно разпореждане от 11.04.2011 г. върху молбата 
Определение 2060 /12.04.2011 г. 
Уточняваща молба с.д. 9705 от 15.04.2011 г. - уточняване предмета на оспорване, осмо искане за удостоверение и трето искане за отвод на съдия Мария Ганева
Протокол от с.з. на 20.04.2011 г. 
Писмени бележки с.д. 9456 от 27.04.2011 г. от кмета
Решение № 1082 /09.05.2011 г.
Касационна жалба от 13.06.2011 г.
Уточняваща молба с.д. 14200 /22.06.2011 г. с ДТМ от 5 лв 
Молба с.д. 15820 /13.07.2011 г. за допълване на решението 
Съобщение от 14.07.2011 г. до СОПА за изразяване на становище по молбата 
Становище с.д. 16546 /25.07.2011 г. на СОПА   
Съобщение за определение от 23.08.2011 г. 
Уточняваща молба от 03.09.2011 г.  

* * * * * * *
      Адм. дело № 928 /2011 г., Адм. съд - Варна, XXVI с-в, съдия Ралица Андонова   
      Клонирано от адм.дело 3499/2010г. въз основа на определение 1445/15.03.2011г.  
      Разпореждане № 4454 /16.03.2011 г. с указания към кмета и 7-дневен срок  
            Молба от 25.03.2011 г. от кмета за удължаване на 7-дневния срок
            Приложения към молбата: писмо и пълномощно 
      Разпореждане № 5215 /25.03.2011 г. за удължаване на 7-дн срок с 14 дни 
      Разпореждане № 1978 /07.04.2011 г. 
      Определение 2630 от 10.05.2011 г. по адм. дело 928/2011г. на АдСВ
      Частна жалба от 27.05.2011 г. 
      Разпореждане от 27.06.2911 от ВАС за заплащане на недължима ДТ за ч.ж.
      Уточняваща молба от 13.07.2011 г.
      Определение 10716 от 18.07.2011 г. по адм. дело 8058 /2011 г. на ВАС, 3-чл с-в 
      "Частна жалба" от 27.07.2011 г. от кмета и отговор от СОПА  
      Частна жалба от 01.08.2011 г. от СОПА срещу определението от 18.07.2011 г. на ВАС, 3чл с-в с приложение 
      Определение 12062 от 28.09.2011 г. по адм. дело 11114 /2011 г. на ВАС, 5-чл с-в - ДТ за ЧЖ не се дължи!
      Определение 12455 от 05.10.2011 г. по адм. дело 8058 /2011 г. на ВАС, 3-чл с-в 
      Определение 552 от 20.10.2011 г. по адм. дело 928/2011 г. на АдСВ   
      Молба от 05.10.2011 г. по адм.д. № 928/2011 г. с искане за уточняване страните и предмета на оспорване по адм.д. № 928/2011 г. 
      Определение 552 от 20.10.2011 г. по адм. дело 928/2011 г. на АдСВ   
      Изпълнителен лист от 22.10.2011 г. срещу СОПА по адм. дело 928/2011г. на АдСВ
      Определение 14968 от 16.11.2011 г. по адм. дело 8058 /2011 г. на ВАС, 3-чл с-в  

     
* * * * * * *

Адм. дело 1835 /2011 г. на Адм. съд - Варна, ХХVІІ състав, съдия Евгения Иванова, сменен с ІV състав, съдия Евгения Баева     
Срещу чл.61 ал.2 изр.2 от Устройствения правилник на Община Варна: 
„Работното време на Информационен център за административни услуги е от 8:30 до 16:30, петък от 8:30 до 12:00;” 

Жалба вх.№ 11768 /26.05.2011 г. по описа на АдСВ
Писмо РД11-9907 (118) 20.05.2011 г.
Указания от 31.05.2011 г.
Уточняваща молба от 09.06.2011 г. 
Указания от 10.06.2011 г. 
Уточняваща молба от 21.06.2011 г. 
Обявление от 28.06.2011 г. за оспорването в сайта на ВАС  
Примерни бланки с искане за присъединяване на физическо или юридическо лице
Искане за присъединяване от 23.08.2011 г. от ПП "Зелените"
Искане за присъединяване от 24.08.2011 г. от независимия канд. за кмет Антон Луков 
Предложение от 29.08.2011 г. за извънсъдебно споразумение 
Молба от 31.08.2011 г. от СОПА   
Протокол от с.з. на 19.09.2011 г. от 14,00 часа
Определение 5047 от 30.09.2011 г. - съдът признава, че работното време не е определено с ОБЩ и не се оспорва ОБЩ, а ВЪТРЕШНОСЛУЖЕБЕН административен акт  
Определение 5048 от 30.09.2011 г. 
Молба от 05.10.2011 г. за уточняване на основанието за прекратяване на делото 
Молба от 05.10.2011 г. за възстановяване на такса за обява в Държавен вестник 
Разпореждане от 06.10.2011 г. 
Частна жалба от 11.10.2011 г. срещу определение № 5048 от 30.09.2011 г. по адм. д. 1835 /2011г. на АдСВ 
Молба от 18.10.2011 г. от кмета за присъждане на юрисконсултско възнаграждение
Молба от 19.10.2011 г. от СОПА за определяне на срок при бавност по частната жалба 
Определение 18 от 11.11.2011 г. на ВАС по молбата за определяне на срок при бавност
Втора молба от 21.11.2011 г. за възстановяване на такса за обява в Държ. вестник     
Определение 6671 от 16.12.2011 г. на АдСВ за присъждане на юриск. възнаграждение   
Разпореждане от 21.12.2011 г.    
Определение 358 от 09.01.2012 г. по адм.дело 16471/2011г. на ВАС, 3 чл с-в, по ч.ж. от 11.10.2011 г.,
с което ОТМЕНЯ Определение 5048 от 30.09.2011г. по адм.д. № 1835 /2011г. на АдСВ:
„В обжалваното определение дори не се почосoчва кои са страните и кой е предметът за който се приема наличие на идентничност, което основателно се изтъква в частната жалба на частния жалоподател.“,
е записано в мотивите на ВАС


* * * * * * *

РАЙОН "ОДЕСОС"
Адм. дело 154 /2011 г. на Адм. съд - Варна, XXV състав, съдия Десислава Стоева, срещу незаконното съкращаване на работното време с граждани на район "Одесос" 
Решено, спечелено, в сила    

Жалба от 07.01.2011 г.    
Писмо-становище от 10.01.2011 г. от район "Одесос", община Варна с приложения:
     1. Жалба
     2. Заповед № 30 /29.02.2008 г. на Кмета на район "Одесос". 
     3. Заповед № 96 /16.06.2010 г. на Кмета на район "Одесос".  
     4. Заповед № 31 /29.02.2008 г. (отменена) на Кмета на район "Одесос". 
     5. Заповед № 43 /30.03.2010 г. (отменена) на Кмета на район "Одесос". 
     6. Правилник за пропускателния режим и вътрешния ред в район "Одесос".  
Протокол от 14.01.2011 г. за случаен избор на докладчик
Молба с.д. 2234 /28.01.2011 г. с документ за платена държавна такса
Разпореждане № 598 от 31.01.2011 г.
Уточняваща молба от 15.02.2011 г. с първо искане съдът да задължи кмета на район "Одесос" да уточни издавал ли е админ. акт, регламентиращ непосредствено работното време на служителите с граждани; посочена е и съдебна практика за правен интерес:   
              Определение № 6275 /14.05.2009 г. по адм. д. № 14423 /2008 г. ВАС
              Определение № 11760 /05.11.2008 г. по адм. д. № 13109/2008 г. на ВАС
              Определение № 11609 /03.11.2008 г. по адм. д. № 13257/2008 г. на ВАС
Разпореждане № 3033 от 18.02.2011 г.
Уточняваща молба № с.д. 4459 /24.02.2011 г. с второ искане съдът да задължи кмета да уточни издавал ли е админ. акт, регламентиращ непосредствено работното време на служителите с граждани   
Разпореждане № 3441 от 25.02.2011 г.
Молба № с.д. 6099 /17.03.2011 г. с трето искане за уточняване издаван ли е административен акт, регламентиращ непосредствено работното време на служителите с граждани и съответното разпореждане № 4562 /17.03.2011 г., че молбата била неточна  
Уточняваща молба № с.д. 6428 /21.03.2011 г. с четвърто искане за уточняване издаван ли е админ. акт, регламентиращ непосредствено работното време на служителите с граждани. Съответното разпореждане № 4863 /22.03.2011 г. е с текст "Към делото".   
Молба № с.д. 6572 /22.03.2011 г. с искане за съдебно удостоверение, представляващо по същество пето искане за доказателства с оглед уточняване на обстоятелството издавал ли е кметът на район "Одесос" админ. акт, регламентиращ непосредствено работното време на служителите с граждани 
Молба № с.д. 6877 /25.03.2011 г. с документ за платена такса за съдебното удостоверение 
Съдебно удостоверение изх.№ 1766 /2011 г. 
Искане от 25.03.2011 г. до кмета на района по силата на съдебното удостоверение 
Удостоверение
от 29.03.2011 г. от кмета на район "Одесос", от което става ясно, че на служителите не е забранено да обслужват граждани през целия работен ден, но на охраната е наредено да не пуска досадници в петък следобед. 
Протокол от с.з. на 12.04.2011 г.
Решение № 902 от 15.04.2011 г. - в сила от 17.05.2011 г.
Изпълнителен лист 4325 /14.07.2011 г.  
Изпълнителен лист 4326 /14.07.2011 г.

* * * * * * * 

РАЙОН "ПРИМОРСКИ"
Адм. дело 897 /2011 г. на Адм. съд - Варна, ХХХІ състав, съдия Благовеста Липчева  
Срещу незаконно съкратеното работното време с граждани на район "Приморски" 
Решено, спечелено, в сила    
  
Жалба от 01.03.2011 г.  
       Предложение от 01.03.2011 г. до кмета на район "Приморски" за извънсъдебно решаване на проблема 
Писмо от 10.03.2011 г. от район "Приморски" до съда с приложение:
       Заповед № 07 /13.01.2009 г. на Кмета на район "Приморски" 
Уточняваща молба с.д. 6419 /21.03.2011 г. с документ за платена държавна такса   
Призовки от 22.03.2011 г. с насрочване за 05.04.2011 г. от 13,30 часа
Протокол от с.з. на 05.04.2011 г.
Протокол от с.з. на 20.04.2011 г.
Решение № 1170 от 17.05.2011 г. - в сила 
Изпълнителен лист 4228 /12.07.2011 г.   
Изпълнителен лист 4229 /12.07.2011 г.   * * * * * * * Някои отзиви за тази новина - 25.02.2011 г.:
http://news.varna24.bg//233139.html 
http://www.imotdnes.com/varnenskiiat_administrativen_syd_zaraboti_predizborno_s_kmeta-a-2394.html  
http://www.varnanews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1720:2011-02-25-14-51-40&catid=56:ot-vas&Itemid=106 
http://nationalistbg.com/readarticle.php?id=3042 


* * * * * *

Отзиви за жалбата от 18.10.2010 г.:

http://dnesplus.bg/News.aspx?n=515858
http://news.varna24.bg/218341.html
http://www.afera.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=15941&Itemid=1
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3507932
http://www.varnanews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1096:2010-12-29-19-18-15&catid=43:newsvarna&Itemid=89
http://www.klassa.bg/news/Read/article/151011_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B0


ВИЖ ОЩЕ

Отзиви за решението от 22.06.2012 г. по адм. дело 1520 /2011 г.: 
http://www.crosspress.bg/index.php?option=com_content&view=media2&id=185
http://radiovarna.bnr.bg/News/Varna/Pages/pechat_27.06.2012.aspx
http://www.standartnews.com/balgariya-regioni/rsrrrrr_rr_srrrrrrrrrs_rrsrs-155080.html 
http://www.moreto.net/novini.php?n=177128 
http://petel.bg/article.php?aid=18267 
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  
Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 5414

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 25.02.2011 - 14:32:13