Окръжна прокуратура - защитник на ограбването на държавата и обществото


     Жалба - сигнал за още престъпления с искане за отвод на Варненска окръжна прокуратура по казуса "Алея първа"


Последна промяна на 01.02.2011 г. - добавенo уведомително писмо от 20.12.2010 г., че ВКП не желае да разгледа жалбата от 14.12.2010 г. срещу постановлението от 01.12.2010 г. на ВАП, с което се оставя без уважение жалбата-сигнал в частта с искането за отвод на прокурорите от Варненска окръжна прокуратура. 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

ДО Варненска окръжна прокуратура
(ВОП)
Копия чрез ВОП
до варненския апелативен прокурор, главния прокурор на РБ и инспектората към ВСС

ЖАЛБА - СИГНАЛ
От гражданските организации, сезирали Европейската комисия за неправомерно
предоставена държавна помощ при продажбата на терените за проекта „Алея първа” 

ОТНОСНО
I. Данни за престъпления от общ характер, извършени при възлагането от Областна администрация - Варна на експертните оценки за определяне на пазарната стойност на терените за проекта „Алея първа” и при изготвянето им от лицензиран експерт-оценител инж. Цветана Георгиева Ангелова и лицензиран експерт-оценител Галина Вълканова Георгиева във връзка с продажбата им на „Холдинг Варна” АД. 
II. Искане за отвод на наблюдаващия прокурор и ВОП. 
III. Сигнал за нарушения във ВОП, адресиран до варненския апелативен прокурор, главния прокурор и инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС). 

Уважаеми господин Окръжен прокурор,
 
I. С настоящата жалба-сигнал Ви уведомяваме на основание чл.205 ал.1 от НПК за наличните данни за извършено престъпление от общ характер с оглед по реда на ал.2 и ал.3 от същия член органът на досъдебното производство да осъществи незабавно правомощията си за образуване на наказателното производство.  
1. На горепосочените експерти е било възложено да определят пазарните стойности (цени) на пет поземлени имота с обща площ 122,047 дка от крайбрежната ивица на Варна. Това са имотите с актове за ЧДС № 7349, 7350, 7351, 7352 и 7353 от 19.03.2009 г., продадени на „Холдинг Варна” АД от бившия областен управител Христо Контров. Видно от самите експертни оценки, оценяването е извършено при неверни изходни данни, а именно, че няма изработен подробен устройствен план (ПУП). Такъв обаче има от 2002 г., одобрен от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика, назначен със Заповед на министъра на МРРБ № РД-02-14-709 /08.08.2002 г. В резултат е определена многократно, десетки пъти по ниска цена със съответните финансови вреди за държавата и обществото в особено голям размер.    

Според оценката от лицензиран оценител инж. Цветана Георгиева Ангелова:
...
Според оценката на лицензиран оценител Галина Вълканова Георгиева:
...
* * * * * * * * * * * * *


ТУК Е ЦЕЛИЯТ ТЕКСТ
 с подписите на шестте граждански организации. 
 
     Жалбата - сигнал е изпратена до Варненска окръжна прокуратура от Пощенски клон № 4 във Варна на 19.11.2010 г. в 17:52 часа. Регистрирана е с вх.№ 2943/09 от 25.11.2010 г.   
     Постановление от 01.12.2010 г. на Варненска апелативна прокуратура, с което се оставя без уважение искането за отвод на прокурорите от Варненска окръжна прокуратура. 
     Жалба от 14.12.2010 г. до ВКП срещу постановлението на ВАП от 01.12.2010 г.
     Уведомително писмо от 16.12.2010 г. от ВАП, че жалбата от 14.12.2010 г. е изпратена на ВКП.  
     Уведомително писмо от 20.12.2010 г., че ВКП не желае да разгледа жалбата от 14.12.2010 г. срещу постановлението от 01.12.2010 г. на ВАП. 

ВИЖ ОЩЕ:
Сигнал до Европейската комисия 
Експертна оценка на лицензиран оценител инж. Цветана Георгиева Ангелова
Експертна оценка на лицензиран оценител Галина Вълканова Георгиева
Мистериозният ПУП от 2002 г.

Постановление от 20.10.2009 г. на ВАП, с което се отменя постановлението на ВОП от 16.09.2009 г.   
Секретно постановление на ВОП от 12.08.2010 г.
Постановление от 15.11.2010 г. на ВАП, с което се отменя секретното постановление на ВОП от 12.08.2010 г. От текста му е видно, че във ВОП дори заявленията по ЗДОИ се разглеждат като част от преписката от наблюдаващия прокурор, който ревниво отказва достъп на публиката (на СОПА, на ОГС и др.) до уж редовните според него публични документи, свързани с продажбата на земята.

Неразгледан сигнал от 11.01.2010 г. до ВОП срещу Аврам Тодоров, Христо Контров и Данчо Симеонов с искане за присъединяване на ВОП към жалбата и към молбите за присъединяване на граждани и граждански организации по адм. дело 2977 /2009 г. на АдСВ с оглед избягване на класическия проблем с тъй нар. липса на правен интерес или отвод на всички прокурори, както на 4 ноемви 2002 г. по повод убийството във Франция на българския студент Мартин Борилски
Отговор от 22.01.2010 г. на неразгледания сигнал, съдържащ и отказът на ВОП да се присъедини по делото, поради което същото все още се разтакава от областния управител Данчо Симеонов и "Холдинг Варна" АД с искания за прекратяването му поради "липса на правен интерес". Поредното заседание е насрочено за 06.12.2010 г. от 9,00 часа в зала 2 на ВАС.  
Определение № 15453 от 15.12.2010 за прекратяване на делото от ВАС точно поради "липса на правен интерес". 

* * * * *  

2013г.
Постановление № 381 от 06.12.2013г., с което Апелативна прокуратура задължава Окръжна прокуратура - Варна да търси къде са изчезнали 11 хектара от "Историческото ядро" на Морската градина   


Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА Преглеждания днес: 2

Преглеждания общо: 3421

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 20.11.2010 - 01:26:08