СОПА осъди два пъти Административен съд - ВарнаНаближава съдебната ваканция. Това лято председателката Тинка Косева едва ли ще съкращава работното време на съда с граждани. Но защо ли интернет справките по делата някак от самосебе си станаха от безплатни платени? 


     Факт е, че за две години Адм. съд Варна беше осъден два пъти – веднъж от Адм. съд Шумен и веднъж от Адм. съд Добрич. И двете дела са свързани с дебелоочието да се твърди, че съкращаването на работното време на съда с граждани не засягало гражданите. Тезата е на Тинка Косева. Тя си я защитава упорито с касационни жалби срещу решенията и по двете дела. Да, ама с постановяването от ВАС на решение № 7970 от 15.06.2010 г. и определение № 8467 от 23.06.2010 г., процедурите по обжалването приключиха и Тинка Косева вече търси пари за съдебни разноски.

     Едното дело е срещу Заповед № 0165 /22.07.2008 г. С тази заповед Тинка Косева е определила работно време на съда с граждани за периода на съдебната ваканция през 2008 г. от 9 до 14 часа, което е с три часа по-кратко от определеното в нормативния акт - от 9 до 17 часа. Заповедта е издадена от Косева като заместник на Анелия Цветкова, обвинена, че е хваната няколко дни по-рано с подкуп. Според Косева, тази заповед е вътрешнослужебна, засяга само съдебните служители и гражданите нямат правен интерес да я обжалват. Тъй като заповедта подлежи на обжалване пред Адм. съд Варна, още тогава секретарката на Анелия Цветкова предрича чистосърдечно: „Ние няма да се осъдим сами!”. 
     Все пак СОПА обжалва заповедта пред Адм. съд Варна. Оказва се, че Адм. съд Варна не само иска, но дори се натиска „да се съди сам”. Определени съдии не виждат никакви основания за подаване на отвод и държат да се произнасят по делата, заведени срещу техния административен ръководител. Любопитно е, че при подобни заплетени казуси в Адм. съд Варна, като по правило за докладчик винаги се появява и откроява името БОРИСЛАВ МИЛАЧКОВ. Появява се системно и при очевидно нарушение на принципа за случаен избор. Появи се и по знаковото дело за Алея първа - адм. дело № 2977 /2009 г.
     В крайна сметка след многобройни перипетии, жалбата е изпратена от ВАС по подсъдност на Адм. съд Шумен и спорната заповед е отменена. Но е отменена след епичната съпротива на Тинка Косева и няколко други съдии, които с редица процесуални трикове искат да наложат практиката административните дела срещу Адм. съд Варна да се гледат от Адм. съд Варна, т.е. да си се съдят сами.  

     Другото дело е с материя ЗДОИ. Образувано е по жалба на СОПА срещу мълчаливия отказ на Тинка Косева да обясни защо е нарушила закона при издаването на въпросната Заповед № 0165 /22.07.2008 г. По закон това дело също е подсъдно на Адм. съд Варна, поради което е поискан отвод на всички съдии от съда. Делото е изпратено от ВАС по подсъдност на Адм. съд Добрич, който отменя мълчаливия отказ. 

     Но Тинка Косева не се предава и след отмяната на заповедта и мълчаливия отказ. По-горе беше казано, че тя упорито е обжалвала както решението на  Адм. съд Шумен, така и решението на Адм. съд Добрич. Показателно е, че и двете й касационни жалби (1 и 2) са подадени след постановяването на решението, с което именно Адм. съд Варна е отменил аналогичната заповед за съкращаване на работното време на Окръжен съд Варна. Т.е., Адм. съд Варна е отменил аналогичната заповед за Окръжен съд Варна, но Тинка Косева се жали пред ВАС за това, че Адм. съд Шумен бил отменил нейната заповед за работното време на Адм. съд Варна. Да не забравяме, че този показателен пример за прилагане от съдебната власт на двоен стандарт се демонстрира от председател на съд в голям град. При това съд, чийто предишен председател е обвинен в подкуп. В случая и дума не може да става за неволни действия или грешки при издаването на заповедта и касационното обжалване, а за осъзнато негативно отношение и активни действия на Косева срещу правото на гражданите и адвокатите на справки по делата през целия работен ден, както и за елементарно незачитане на нормативната база, върховенството на закона и декларираните стремежи на съдебната власт към прозрачност и улесняване на достъпа до правосъдие. 

     Сега отново идва съдебна ваканция. На Тинка Косева едва ли ще й хрумне вече да съкращава работното време на съда с граждани след двете загубени дела и докато търси пари за съдебните разноски. Все пак, за компенсация, тези дни тя успя да завърти друг бизнес на гърба на гражданите и адвокатите. Лиши ги от безплатните в може би всички съдилища в други градове интернет справки по делата, за да ги пренасочи към услугите на "Информационно обслужване" АД.  

     Всъщност, вниманието на СОПА не е насочено единствено към Адм. съд Варна и Окръжен съд Варна. По същия метод СОПА успя да "оптимизира" и работното време на Апелативен съд Пловдив, съкратено със Заповед № 307 /18.07.2008 г. Заповедта е обжалвана и Апелативен съд Пловдив е осъден от Адм. съд Пловдив с решението от 30.07.2009 г. по адм. дело № 1710 /2009 г.

     Едно от най-упоритите се оказа деловодството на Окръжна прокуратура - Варна. До неотдавна то работеше целогодишно от 9 до 11 и от 13 до 15,30 часа. След подаването на заявление по ЗДОИ, обжалването на мълчалив отказ и постановяването на решение по адм. дело № 367 /2010 г. на Адм. съд Варна, служителките вече любезно обслужват граждани и адвокати цял ден, т.е. от 8,30 до 17 часа. Любопитно е, че табелката със старото им работно време вече я няма, но при въпроса "какво е новото" все още прехвърчат искрички.

 
Юлиян Чолаков
СОПА
12.07.2010 г.


P.S.
В „изпълнение” на съдебното решение на Адм. съд Добрич, Адм. съд Варна ни предостави вече отменената от Адм. съд Шумен заповед за съкращаване на работното време в Адм. съд Варна, срамежливо замълчавайки по останалите въпроси в заявлението от 2008 г. Това доведе, разбира се, до нова жалба и ново дело в Адм. съд Варна - адм. дело 1886 /2010 г. По новото дело засега няма индикации за дължимите самоотводи и ние се притесняваме, че съдейки се сами, варненските административни съдии ще изпитат угризения на съвестта, по-страшни от тези на Расколников на Достоевски.


Виж още и още   


Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАПреглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 2824

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 12.07.2010 - 16:25:12